Hyppää sisältöön

Sparraamisesta potkua nuorten vapaaehtoistoimintaan 

Kirjoittaja: Kaisa Rikkonen, Kansalaisareenan Jep-nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta -hankkeen projektipäällikkö

JEP – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta -hanke on koonnut vuosina 2021–2023 yhteen kaksi sparrausryhmää, joihin on osallistunut yhteensä 23 organisaatiota ympäri Suomea. Isommissa ja pienemmissä kokoonpanoissa on tavattu jo yli viisikymmentä kertaa puolentoista vuoden aikana, ja jokainen osallistuja on tuonut omaa innostustaan ja osaamistaan nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi.   

Sparraustapaamisissa on yhdessä kehitetty organisaatioiden vapaaehtoistoimintaa huomioimaan paremmin nuoret osallistujat. Sparraus on ollut ajatusten pallottelua ja kehitysideoiden jakamista muiden kanssa. Valmiita vastauksia ei ole ollut, mutta yhdessä on ihmetelty, tutkittu, etsitty ja kokeiltu.  Aiheen äärellä pysähtyminen on tuntunut merkitykselliseltä ja sparrausryhmien palautteissa nousi esiin, että parasta sparrauksessa ovat olleet yhteiset keskustelut, ajatusten tuulettaminen ja inspiroituminen. Sparrausryhmässä vierailleet asiantuntijat ovat tuoneet omaa osaamistaan aiheen äärelle. Suurta kiitosta sparrausryhmissä saivat myös niissä vierailevat nuoret, jotka toivat esiin omia näkökulmiaan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista.  

Sparraustapaamisten tavoitteena on ollut, että sparrausryhmän jäsenet 

  • tunnistavat nuorten vapaaehtoistoiminnan nykytilanteeseen liittyviä kehittämistarpeita 
  • löytävät uusia näkökulmia nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen 
  • toimivat yhteisessä verkostossa 
  • toteuttavat kehittämiään toimintamalleja nuorten vapaaehtoisten kanssa 
  • syventävät oman organisaation ymmärrystä nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä 
  • arvioivat kehittämäänsä toimintaa 

Näistä taidoista muodostuu Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä -osaamismerkki, joka on myönnetty kaikille sparrausryhmään osallistuneille. Tämän digitaalisen osaamismerkin voivat saada myös muut nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt. Lisätietoja osaamismerkistä löytyy hankkeen verkkosivuilta: https://kansalaisareena.fi/hankkeet/jep/osaamismerkki/ 

Sparraustapaamisten keskeisin oivallus on ollut, että yhdessä tehden ja ihmetellen syntyy aina jotain parempaa. Tähtihetkiä ovat olleet yhteiset keskustelut, kasvokkaiset kohtaamiset Lahdessa ja Helsingissä sekä konkreettiset vapaaehtoistoiminnan kokeilut. Haasteitakin on matkalta löytynyt eikä valmista ole nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen suhteen tullut. Edelleen jatkamme Kansalaisareenassa nuorten vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien edistämistä – työ jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen.  

Lämmin kiitos kaikille sparraukseen osallistuneille! Avarsitte JEP-hankkeen ajatuksia nuorten vapaaehtoistoiminnasta, ja toivottavasti saitte myös itse intoa ja oivalluksia matkaanne! 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan