Hyppää sisältöön

SPR Vantaan nuorten turvatalon nuoret vapaaehtoiset

Kuulin Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen toiminnasta ensimmäisen kerran 16 vuotta sitten. Olin 22-vuotias opiskelija ja olin tullut tutustumaan Punaisen Ristin Vantaan Nuorten turvatalolle osana opintojani. Turvatalolla sain kuulla, että heille haettiin vapaaehtoisia. Olin innoissani. Turvatalolla tehtävä työ ja sitä ohjaavat Punaisen Ristin periaatteet sekä kaikkialta huokuva lämmin ilmapiiri saivat minut hakemaan vapaaehtoiseksi siltä seisomalta.

Nykyään toimin samaisella turvatalolla koordinaattorina, ja saan itse yhteydenottoja vapaaehtoisiksi haluavilta. Vapaaehtoisille onkin jatkuva tarve, sillä vuosien saatossa toimintamme on laajentunut ja vapaaehtoistehtävät moninaistuneet. Vapaaehtoistehtäviä löytyy kaiken ikäisille ja eri asioista kiinnostuneille. Erilaisten vapaaehtoistehtävien lisäksi vapaaehtoisemme ovat mukana toiminnan kehittämisessä sekä ideoimassa kokonaan uusia vapaaehtoisuuden, vaikuttamisen, osallisuuden, kansalaistoiminnan ja auttamisen malleja.

Tällä hetkellä suurin osa vapaaehtoisistamme on iältään noin 16–28-vuotiaita, mutta mukana on eri-ikäisiä aina peruskoululaisista eläkeläisiin saakka. Nuorimmat vapaaehtoisemme toimivat somelähettiläinä ja nuorten iltojen vapaaehtoisina, sillä etenkin näissä vapaaehtoistoiminnoissa ikärajoja ei ole, ja vastuun määrää sekä tehtäviä voidaan säätää kullekin sopivaksi. Somelähettilään tehtäviin voi esimerkiksi kuulua Nuorten turvatalon somepäivityksistä tykkääminen ja niiden edelleen jakaminen, toiminnasta vloggaaminen (videobloggaaminen), tai vaikka erilaisiin turvatalon tapahtumiin osallistuminen ja niistä kirjoittaminen. Nuorten illoissa vapaaehtoiset taas voivat toimia esimerkiksi työntekijöiden rinnalla kohtaamassa ihmisiä, auttamassa Pop up -kohtaamis­kahvilas­sa tai suunnitella toimintaan osallistuvien nuorten kanssa erilaisia tapahtumia ja teemailtoja. (Ohjelma-arkisto)

Nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan

Punaisella Ristillä nuoria vapaaehtoisia on ollut mukana erilaisissa toiminnoissa jo pitkään, mutta Punaisen Ristin Nuorten turvatalolla Vantaalla ensimmäinen alaikäinen vapaaehtoinen aloitti vasta vuoden 2017 alussa, kun eräs 14-vuotias nuorten iltaan osallistunut nuori ilmoitti haluavansa suunnitella kiusaamisen vastaisen kampanjan ja aloittaa vapaaehtoisena Nuorten turvatalossa.

Toteutimme tuolloin nuorten ilta -toimintaa Tikkurilan nuorisotilalla yhteistyössä alueen nuorisotyöntekijöiden ja heidän uskomattoman taitavien nuorten vertaisohjaajiensa kanssa. Vertaisohjaajia lukuun ottamatta alaikäiset vapaaehtoiset olivat kuitenkin meille vielä suhteellisen tuntematon käsite. Aloitimme siis perehtymällä nuoria vapaaehtoisia koskeviin lakeihin ja säädöksiin. Otimme yhteyden myös nuoren huoltajiin sopiaksemme asiasta heidän kanssaan. Huoltajilta tarvitsimme myös kirjallisen suostumuksen, kuvausluvan, sekä yhteystiedot hätätilanteiden varalta. Näiden jälkeen meillä olikin sitten listoilla ensimmäinen nuori vapaaehtoisemme.

Varsinaisen käynnistyspotkun nuorten vapaaehtoisten mukaantulolle antoi kuitenkin yhteistyö Kansalaisareenan Jeesaan-hankkeen kanssa. Hankkeen myötä yhä useampi opiskelija sai tietoa turvatalon vapaaehtoismahdollisuuksista sekä mahdollisuuden yhdistää vapaaehtoisuus osaksi opintojaan.

”Mun mielestä toi koulun kautta kurssi oli niinku tosi hyvä,

kun siit sai samalla niinku kurssin ja sit se jotenki sillai vähä enemmän kannusti siihen mukaan. ”

Nuori vapaaehtoinen

Nykyään nuoret löytävät Vantaan Nuorten turvatalon vapaaehtoistehtäviin jo monia eri reittejä pitkin. Suurin osa nuorista tulee toimintaamme kuitenkin yhä yhteistyötahojemme, kuten muiden järjestöjen, tai koulujen ja oppilaitosten kautta. Nuoria on tullut vapaaehtoiseksi myös osallistuttuaan toimintaan ensin itse asiakkaana, tai kiinnostuttuaan toiminnasta erilaisten tempausten tai messujen yhteydessä. Osa nuorista on kertonut löytäneensä tiedon vapaaehtoismahdollisuuksis­ta kavereidensa tai sukulaistensa avulla, osa turvatalon nettisivuilta tai somesta.

Vinkkejä nuorten vapaaehtoisten kanssa toimimiseen

”Kyl mut otettiin tosi hyvin vastaan, mua vaan itteeni jännitti tosi paljon,

mut kyl sit otettiin tosi hyvin vastaan ja oli tosi mukavaa, ku kaikki oli jotenki

tosi kivoja ja tuli vaa juttelemaan ja tosi semmosta rentoo. ”

Nuori vapaaehtoinen

Kokemukseni mukaan vapaaehtoiseksi ryhtyminen tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi ja vapaaehtoisena toimiminen innostavaksi. Työntekijöidemme tehtävänä onkin ottaa vapaaehtoiset vastaan niin, että jokainen tuntisi olonsa tervetulleeksi ja tärkeäksi. Meille vapaaehtoiset eivät ole ilmaista työvoimaa, vaan korvaamattoman arvokkaita ihmisiä, jotka lahjoittavat aikaansa muiden hyväksi, silloin kun heillä on siihen aikaa. Tästä syystä meillä voi toimia vapaaehtoisena niin usein – tai harvoin – kuin haluaa. Tarjoamme myös perehdytystä ja koulutuksia joustavasti toiminnan ohessa, jotta mukaan pääsisi silloin, kun innostus iskee ja aikaa on. Tämän lisäksi esimerkiksi somelähettiläät ja vapaaehtoiset nuorten illoissa voivat tehdä juuri sen pituisia vuoroja, kuin heidän aikatauluihinsa sopii.

Turvataloilla on lisäksi koettu tärkeäksi, että vapaaehtoiset ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Hyvän ja joustavan perehdytyksen lisäksi nuoret vapaaehtoisemme ovatkin kertoneet haluavansa vapaaehtoistoiminnalta mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä sopivaa vastuun, tuen ja ohjauksen määrää. Nuorten kehotuksesta olemme myös vaihtaneet viestintäkanavaksi WhatsApp:in sähköpostien lähettelyn sijaan.

“…jos on laittanut sähköpostii, niin mä en ees varmaa kato niitä, ku mä en

kato sähköpostii. Nykynuoret on just jossain Ig:s tai Facebookis tai just sellasessa. Ja koska ihmiset on koko ajan puhelimella nii kyllä mä ainakin sen huomaisin heti.”

Nuori vapaaehtoinen

Kysyttyämme nuorilta, mikä heidät saa jatkamaan vapaaehtoisena, esiin ovat nousseet muun muassa muiden auttaminen ja muille hyvän mielen tuottaminen, uuden oppiminen, uusien eri-ikäisten vapaaehtoisten tapaaminen sekä mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun. Moni nuori on myös korostanut luottamuksen ja arvostuksen tunteen merkitystä – sitä, että saa tehdä tärkeää työtä ja saa siitä myös kiitosta.

”Hmm, must se oli tosi kiva et ku esim. just tota niinku sen päivän päätteeks ni oltiin jotenki silleen et vaan ne niinku ne työntekijät ja vapaaehtoiset niinku sillei keräänty ja sit oltiin niinku silleen kiitoksia ja sit jotenki vähän kerrottiin niinku miten on auttanut niitä nuoria ja mitä on tapahtunut tänään tai silleen, se oli tosi kiva.”

Nuori vapaaehtoinen

Sitaatit ovat Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Tanja Ahon ja Roosa Kilpeläisen opinnäytetyöstä, jossa he tutkivat SPR:n Vantaan Nuorten Turvatalon nuorten vapaaehtoisten kokemuksia. Tutustu tutkimukseen täällä.

Teksti: Sara Petersen-Jessen

Koordinaattori, Punainen Risti, Nuorten turvatalo, Vantaa

Kansalaisareenan Jeesaan-hanke on julkaissut Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirjan toimijoille, jotka haluavat innostaa nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaansa. SPR:n Vantaan Nuorten turvatalo lähti muutama vuosi sitten kehittämään nuorille suunnattua toimintaa. Tämä teksti on yksi käsikirjan kertomuksista.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan