Hyppää sisältöön

STEA luovutti Suomi 100 -avustusohjelmien avustusehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi helmi-maaliskuussa sosiaali- ja terveysjärjestöille avustushaun kolmeen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi käynnistyvään avustusohjelmaan. Ohjelmien toiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuotoista, jotka jäivät jakamatta Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Fintoton yhdistyessä vuoden vaihteessa. Yhteensä juhlavuoden ohjelmiin kohdennetaan ohjelmakaudella 2017–2020 noin 36–40 miljoonaa euroa. Suomi 100 -avustusohjelmiin haki mukaan yhteensä 335 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Yhteensä hankehakemuksia toimitettiin STEAlle hakuajan puitteissa 387.

Vuonna 2017 käynnistyvät avustusohjelmat ovat:

  1. Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
    – Ohjelmaan ehdotetaan valittavaksi 23 hanketta, jotka vahvistavat haasteellisissa elämäntilanteissa olevien perheiden arjessa selviytymistä mm. kummi- ja vertaistoiminnan avulla.
  2. Toimintakyky kuntoon -avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
    – Ohjelmaan ehdotetaan valittavaksi 20 hanketta, jotka lisäävät työikäisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.
  3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä
    – Jokaiseen Suomen maakuntaan ehdotetaan yhtä hanketta edistämään sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, kuntalaisia tukevien toimintojen sijoittumista ja yhteistyötä tulevassa toimintaympäristössä maakuntauudistuksen yhteydessä.

Lisäksi ohjelman yhteydessä ehdotetaan käynnistettäväksi seitsemän hanketta, joiden tavoitteena on lisätä digitaalisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

– Etenkin Järjestö 2.0 -ohjelmaan valittavilta hankkeilta odotamme paljon, arviointi- ja kehittämispäällikkö Elina Varjonen painottaa. Järjestöjen aktiivinen osallistuminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja toteuttamiseen on ajankohtaista juuri nyt. Suomi 100 -avustusohjelmien avulla järjestöt saavat tarvittuja lisäresursseja maakuntatasolla tehtävään konkreettiseen työhön, josta on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen.

Varsinaisten ohjelmahankkeiden lisäksi jokaiselle avustusohjelmalle ehdotetaan yhtä ns. koordinaatiohanketta, jonka tehtävänä on vastata ohjelmahankkeiden sisäisen verkoston yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta, tukea yksittäisten hankkeiden toimintaa ja viestiä ohjelman toiminnasta eri sidosryhmille.

Lue lisää

Tutustu avustusehdotukseen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan