Hyppää sisältöön

Sujuvuutta rahankeräykseen – lain ja uutuuskirjan voimalla

Varainhankinta on noussut järjestöissä entistä tärkeämpään rooliin julkisen rahoituksen tiukentuessa. Uuden 1.3. voimaan tulleen rahankeräyslain tavoitteena on sujuvoittaa lahjoitustoimintaa. Tuore varainhankinnan opaskirja puolestaan tarjoaa rahoituksen hankkimiseen kattavan ja päivitetyn tietopaketin.

Pienkeräys on merkittävä uudistus

Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on jatkossa joko Poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai poliisilaitokselle tehtävä pienkeräysilmoitus. Luvanvaraisissa keräyksissä lain pääsääntönä on rahankeräyksen järjestäjän toiminnan sekä keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. Pienkeräyksen voi järjestää muuhunkin kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, mutta ei kuitenkaan elinkeinotoimintaan tai oikeushenkilön varallisuuden kasvattamiseen.

Vastuullinen lahjoittaminen VaLa ry on tyytyväinen uudistetun rahankeräyslain tuomiin helpotuksiin.

̶  Suurimpia muutoksia uudessa laissa on mahdollisuus toteuttaa pienkeräys, jolla tarkoitetaan enintään kolme kuukautta kestävää ja tuotoltaan enintään 10 000 euron keräystä. Pienkeräyksen voi järjestää myös rekisteröimätön vähintään kolmen luonnollisen henkilön muodostama ryhmä, kertoo VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski, joka kuului asiantuntijajäsenenä sisäministeriön asettaman rahankeräyslain uudistusta valmistelleeseen työryhmään.

̶   Uudessa laissa yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnollisia toimia on myös sujuvoitettu muun muassa yhdistämällä viranomaiselle tehtävien vuosi-ilmoituksen ja tilityksen aikataulut yhteisön tili- ja toimintakauden mukaiseen rytmiin, hän lisää.

Tutkimusten mukaan suomalaisten lahjoituspäätöksissä korostuu rahaa keräävän tahon luotettavuus. Uuden rahankeräyslain tavoitteena on sujuvoittamisen lisäksi huolehtia keräysten asianmukaisuuden valvonnasta.

Ensimmäinen kirja suomalaisesta varainhankinnasta

Maaliskuussa Kansalaisfoorumi julkaisi Pia Tornikosken kirjoittama tietokirjan Miljoonia (vai) mokkapaloja – Opaskirja yleishyödyllisen yhteisön varainhankintaan. Kootulle tiedolle lahjoittamiseen ja varainhankintaan liittyvästä säätelystä on tarvetta: Suomessa on kymmeniä tuhansia yleishyödyllisiä yhteisöjä ja sitä myötä myös suuri määrä luottamushenkilöitä, joilla on vastuu yhteisöjen rahojen hankinnasta ja käytöstä. Opaskirja on tarkoitettu helpottamaan erikokoisten yhteisöjen varainhankinnan arkea.­­

Koulutusta varainhankintaan

Kansalaisfoorumi järjestää vuoden 2020 aikana koulutusta varainhankinnasta. Seuraava webinaarimuotoinen koulutus järjestetään 21.4. klo 14.00–16.00.

Koulutus antaa tiiviissä ajassa kokonaiskuvan siitä, miten varainhankintaa voidaan kehittää luontevana osana järjestön toimintaa. Se tarjoaa myös uunituoreet tiedot uudistetun rahankeräyslain vaikutuksista varainhankintaan sekä tutustuttaa erilaisiin varainhankinnan muotoihin. Lisäksi tarjolla on vinkkejä siihen, miten järjestö osaa valita sille sopivimmat varainhankinnan muodot. Koulutus on tarkoitettu kaikille järjestö- ja yhdistystoimijoille. Kouluttajana toimii Pia Tornikoski.

Teksti: Riitta Liski

Kansalaisfoorumin viestinnän suunnittelija

Lue lisää:

vala.fi

kansalaisfoorumi.fi

Rahankeräyslaki

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan