Hyppää sisältöön

Terveyden edistämisen määrärahan haku päättyy 15.6.

Sosiaali- ja terveysministeriö julistaa haettavaksi terveyden edistämiseen tarkoitetun harkinnanvaraisen määrärahan. Vuoden 2018 terveyden edistämisen määrärahan haku on 14.5.-15.6.2017. Määrärahalla tuetaan vuonna 2018 erityisesti hankkeita, jotka tukevat kunnissa toteutettavaa terveyden edistämisen toimintaa sekä sote-uudistuksen toimeenpanoa kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävän osalta. Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen.

Vuoden 2018 terveyden edistämisen määrärahan sisällölliset painopisteet

 1. Ehkäistä ja vähentää tupakan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä ja niistä aiheutuvia haittoja.
  Kehittää eri yhteisöissä toteutettavia malleja haittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman mukaisesti.
 2. Ehkäistä ja vähentää väestön ylipainoa ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden avulla.
  Edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveellisiä ravitsemustottumuksia ja fyysistä aktiivisuutta.
 3. Vahvistaa positiivista mielenterveyttä edistävien menetelmien käyttöä sekä tukea itsemurhien ehkäisyä.
  Tukea riskiryhmien kuten opintojen ulkopuolella olevien ja työttömien mielenterveyttä.
  Vahvistaa ikääntyvien mielenterveystaitoja.
 4. Vahvistaa seksuaaliterveyttä
  Edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä vähentää seksuaalista häirintää ja väkivaltaa tehostamalla erityisesti lasten ja nuorten seksuaalikasvatusta, parantamalla miesten tiedontasoa sekä huomioimalla kulttuuriset vähemmistöt.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion vuoden 2018 talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Hanke-ehdotukset vastaanottaa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanke-ehdotukset on toimitettava 15.6.2017 mennessä sähköisen hankehallinnointijärjestelmän kautta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden ja määrärahakehysten perusteella esityksen määrärahojen käyttösuunnitelmaksi vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Ministeriö vahvistaa hankekohtaisen käyttösuunnitelman tammikuussa. Määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta ja valtioneuvoston asetukseen terveyden edistämisen määrärahasta.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan