Hyppää sisältöön

Toisen asteen oppilaitoksissa tarvetta ja mahdollisuuksia vapaaehtoistyölle

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia etsii ratkaisuja toisen asteen opiskelijoiden tukemiseen Yhessä!-hankkeessa. Yhteistyöoppilaitoksina ovat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan lyseon lukiot sekä Etelä-Savon ammattiopisto ESEDU ja ammattiopisto SAMIedu. Hankkeessa kehitetään yhteisöllistä, vertaistoimintamalliin pohjautuvaa oppilaitosnuorisotyötä. Toimijoina ovat yhteisöpedagogiopiskelijat – koulujeesarit. Kuhunkin oppilaitokseen räätälöidään osallistujalähtöinen nuorisotyön malli. Oppilaitosnuorisotyön käynnistämisen mahdollistaa Euroopan sosiaalirahaston rahoitus.

Toisen asteen myllerrys

Hankkeen taustalla on sekä perusopetuksen että toisen asteen koulutuksen historiallinen myllerrys: perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus 2016–2017, ammatillisen koulutuksen reformi 2018 ja syksyllä 2019 voimaan astuva uusi lukiolaki. Uudistuksia toteutetaan usein nuorten kustannuksella. Uudistuksissa on paljon hyvää, mutta myös haasteita. Erityisesti toisen asteen opiskelijoista on herännyt kasvava huoli; nuorilta vaaditaan itseohjautuvuutta, johon vain harva peruskoulunsa päättäneistä nuorista pystyy. Lukiolaiset uupuvat. Osa nuorista kokee yksinäisyyttä. Ammattikoulutuksen reformi ja lukiolain uudistus verottavat myös oppilaitosten henkilöstön jaksamista. Toiselle asteelle tarvitaan kipeästi lisää välittäviä, ohjaavia aikuisia, esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöitä.

Toisen asteen oppilaitokset ovat nuorten kasvuun, hyvinvointiin ja tulevaisuuteen voimakkaasti vaikuttavia kehitysympäristöjä. Nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisessä ja sosiaalisessa osallisuudessa ovat oppilaitokset olennaisessa roolissa. Reformi luo haasteita oppilaitosten toimintatavoille ja -kulttuurille. Opiskelijoiden itseohjautuvuutta korostetaan, vaikka yhä useammalla on puutteita elämänhallinnassa ja itseohjautuvuudessa. Nuoret tarvitsevat toimivan vertaisryhmän lisäksi enemmän aikuisen aikaa ja huomiota kehittyäkseen täysipainoisiksi, aktiivisiksi kansalaisiksi.

Vapaaehtoistyötä ja järjestötoimintaa oppilaitoksissa

Koulutusuudistusten ja reformin myötä opetushenkilöstön aika ei riitä nuorten kohtaamiseen. Heidän työnsä tueksi tarvitaan lisää välittäviä ja ohjaavia aikuisia, joita vapaaehtoistyöntekijät voivat olla. Aikuisohjaajat voivat olla ohjaamassa, kysymässä, kuulemassa ja neuvomassa. Oppilaitoksissa työskentelevien vapaaehtoisten tuesta hyötyisivät eniten nuoret, joiden perheissä ei ole voimavaroja tukea ja ohjata nuoren opiskelua ja hyvään elämään kasvamista. Nuori tarvitsee tukea kehitykseensä vielä pitkään peruskoulun jälkeen. Yhessä!-hankkeessa on kehitetty järjestöyhteistyötä toisen asteen oppilaitoksiin 4H:n duuniringin ja yrittäjyyskoulutusten sekä Marttojen halvalla hyvää -kurssien, SPR:n läksykerhon ja kriisikeskusten suljettujen vertaistukiryhmien kautta.

Pave Maijanen laulaa: ”Jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa”. Parhaillaan vapaaehtoistyöstä apua saaneista toisen asteen opiskelijoista kasvaa aktiivisia kansalaisia, jotka eivät epäröi tarttua vapaaehtoistyön tehtäviin tulevaisuudessa. Tämä mahdollistuu, jos nuori saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen opintoihin ja itsenäistymiseen.

Toisen asteen oppilaitokset vapaaehtoistyön ympäristöinä

Heitämme haasteen lukiolle ja ammatillisille oppilaitoksille sekä järjestö- ja vapaaehtoistoimijoille samoin kuin opetuksen kehittämisen vastuuhenkilöille.  Nuoriso on tärkein voimavaramme ja tulevaisuutemme takaaja. Hankkeessa olemme löytäneet hyvän motivointimallin, joka on laajennettavissa. Tarvitaan vain yhteistä tahtoa, arkijärkeä, ennakkoluulotonta ideointia ja jonkin verran rahaa sekä selkeä konsepti. Lähtekää mukaan!

 

Teksti: projektipäällikkö Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela ja TKI-asiantuntija Sanna-Mari Pöyry  

Yhessä! – yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa

XAMK/nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan