Hyppää sisältöön

Tulevaisuuskatsaus kannustaa järjestö- ja vapaaehtoistoimijoita muutosluottamukseen

Muutosluottamus on avainasemassa uudistuvan yhteisön voimavarana. Kohti tulevaa -hankkeen ensimmäinen tulevaisuuskatsaus kannustaa kohtaamaan muutosta avoimin mielin ja toteuttamaan toivottua tulevaisuutta päättäväisesti, kirjoittavat hankkeen vetäjät Mari Tähjä ja Anyara G. Wise.

Yksi uudistuvan yhteisön tärkeimmistä voimavaroista on muutosluottamus, riippumatta sen jäsenten lukumäärästä. Muutosluottamus on avointa asennoitumista muutokseen. Se on uskallusta kohdata muutoksessa olevat asiat yhteistä ymmärrystä luoden ja parempaa tulevaisuutta päättäväisesti rakentaen.

Kun ennakoitavuus tulevaisuudesta on heikko, on korostettava päättäväisyyttä luoda siitä parempi ja toiveikkaampi.

Kohti tulevaa -hankkeen ensimmäisen tulevaisuuskatsauksen julkaisu osui yhteen erään yhteiskuntamme käännekohdan, hallitusneuvottelujen, kanssa. Julkisessa tulevaisuuteen luotaavassa puheessa uhkakuvat pääsevät harmillisen usein esille. Kuulemme toistuvasti vaateita vaikeista päätöksistä sekä kipeää tekevistä valinnoista, narratiiveja pragmaattisuudesta ja luopumisesta. Tulevaisuus on aina epävarma, mutta katseen sitä kohti ei ole pakko olla epäluottamuksen värittämä. Silloin kun ennakoitavuus tulevaisuudesta on heikko, on korostettava päättäväisyyttä luoda siitä parempi ja toiveikkaampi.

Muutosluottamus myös epävarmuuden edessä mahdollistaa pitkäjänteisyyttä. Se ei ole muutoksiin suhtautumista varauksetta, vaan aktiivista varautumista tulevaisuutta parantaviin tekoihin. Edellytyksiä muutosluottamuksen laajentamiselle on rakennettava läpi yhteiskunnan ja yli toimialarajojen. Etenkin järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ovat visioinnissa ja kriittisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien tarjoamisessa sen eri muodoissa.

Mitä kestävämpää ja ennakoivampaa kansalaisyhteiskuntaa rakennamme yhdessä, sitä enemmän mahdollisuuksia avautuu hyvinvoinnin kestävälle kasvulle. Tulevaisuuskatsaus kuvaa lukijalleen havaintoja asioista ja ilmiöistä, joita huomioimalla yhteisöt voivat rakentaa tulevaisuuskestävämpää järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa.

Muutosten keskellä vapaaehtoistoimijoiden on osattava säilyttää kontakti ihmisiin. Miten toimia, auttaa ja vaikuttaa niin, että kaikkien kulkeminen elämässä on vähän helpompaa? Miten tunnistaa tarpeita oikea-aikaisesti ja lisätä luottamusta yhteisen hyvän rakentamiseen?

Tulevaisuuskatsaus 2023

Kohti tulevaa -hankkeen verkostossa järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden halu muuttua ja tehdä muutosta on suuri. Kolmena yläteemana katsauksessa voidaan pitää järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan rooleja yhteisöllisyyden muotoilijana, hyvinvoinnin rakentumisen ymmärtäjänä sekä parempien tulevaisuuksien kuvittelijana.

Yhteisöllisyyttä muotoillaan uudelleen

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta on osa uudenlaisen yhteisöllisyyden muotoilua. Nykyisen, hyvin yksilökeskeisen kulttuurin rajat on tunnistettu. Olemme oppineet, millainen merkitys yksilön hyvinvoinnille on tulla nähdyksi kokonaisuutena, yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden, mutta samalla olemme hukanneet jotain tärkeää, joka sitoo meitä isompana joukkona yhteen. Haasteena on muodostaa yhteisöllisyyttä, joka ei perustu samanlaisuudelle, vaan antaa jokaiselle tilaa, tukea ja voimavaroja vapaaseen toimijuuteen, jonka kautta toteuttaa itseään ja käyttää taitojaan yhteisen hyvän rakentamisen puolesta. Onnistuakseen tässä, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kenttä tarvitsee uusien yhteenliittymisen ja johtamisen tapoja, digitaalisuuden hyödyntämistä sekä kokonaisvaltaisempaa, systeemistä ajattelua.

Käsityksemme hyvinvoinnista on uudistumassa

Ennakoinnin merkitys korostuu, jotta voimme kasvattaa hyvinvointia ja ennaltaehkäistä pahoinvointia.

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta toimii muutosten eturintamassa ja sillä on paljon yhä hyödyntämätöntä tietoa hyvinvoinnin rakentumisesta, jolla katkaista pahoinvoinnin kierteitä jo orastavassa vaiheessa. Kysymys onkin siinä, miten osaamme siirtää toimintaa aina vain varhaisempaan vaiheeseen tukemaan hyvinvointia, ja näin kasvattaa kentän vaikuttavuutta?

Parempien tulevaisuuksien visiointi muutosluottamuksen siivittämänä

Epävarmuuden keskellä tarvitsemme lisää muutosluottamusta, parempien tulevaisuuksien visioimista ja niiden päättäväistä toteuttamista.

Kun ennakoitavuus on heikkoa, korostaa se päättäväisyyttä halutun tulevaisuuden sanoitukseen ja tekemiseen. Visioita paremmasta tulevaisuudesta mitätöidään naiivius- ja uskottavuuspuheen kautta.  Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ovat silti visioinnissa ja kriittisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien tarjoamisessa sen eri muodoissa.


Julkaisu on koostettu ja toimitettu hankkeen tulevaisuusverkoston ensimmäisen toimintavuoden aikana syntyneen tiedon pohjalta. Vuoden aikana hankkeessa on kartoitettu ymmärrystä merkittävistä muutoksista niin dialogein, haastatteluin kuin monien eri työpajoin erilaisten järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Ensimmäisenä toimintavuotenamme hankkeella on ollut 15 puheenvuoroa tai webinaaria, 12 dialogia, 10 työpajaa ja 11 Tulevaisuusverkoston omaa tilaisuutta, joissa havaintoja on tehty ja rikastettu yhteisellä tulevaisuustyöskentelyllä.

Tulevaisuusverkostolaiset ovat siis toimineet tuntosarvina toimintakentällä – havainnoineet muutosilmiöitä toimintaympäristössään ja tulleet yhteen arvioimaan kehityskulkuja sekä sanoittamaan toivottua tulevaisuutta.  Toivomme myös lukijoiden jakavan katsauksen nostattamia ajatuksia Kohti tulevaa -hankkeelle matalalla kynnyksellä.

Lataa julkaisu:

https://link.webropol.com/s/kohtitulevaa-tulevaisuuskatsaus

Teksti: Anyara G. Wise & Mari Tähjä

Kirjoittajat toimivat Kansalaisareenan ennakointihankkeen vetäjinä.

Mari Tähjä, tulevaisuusmuotoilija, projektipäällikkö, mari.tahja(a)kansalaisareena.fi, 050 567 1077

Anyara G. Wise, viestintäkoordinaattori, anyara.g.wise(a)kansalaisareena.fi, 050 331 6999

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan