Hyppää sisältöön

Tulevaisuustorstai pureutui pohtimaan yhteiskunnallisia visioita

Kohti tulevaa -hankkeen Tulevaisuusverkosto kokoontui vuoden 2023 ensimmäiseen Tulevaisuustorstaihin 02.02.23. Tilaisuuden alustajana toimi Sitran Sanna Rekola, aiheenaan megatrendit. Verkoston pienryhmätyöskentelyssä tarkasteltiin megatrendien vaikutuksia vapaaehtoistoiminnan kentälle. Tarkastelun keskiössä oli vapaaehtoisuus osana uudistuvia hyvinvointikäsityksiä.

Verkostossa keskustelua herättivät erityisesti vapaaehtoistoiminnan suhde toimijuuteen, vaikuttamisen mahdollisuuksiin sekä yhteiskunnalliseen visiointiin. Nopeiden muutosten keskellä vapaaehtoistoimijoiden vaikuttamisen mahdollisuuksia voi olla vaikeaa hahmottaa ja usein niitä myös aktiivisesti vähätellään. Vapaaehtoistoimijoilla on mahdollisuus näyttää, että voimme vaikuttaa ja saada muutoksia aikaan yhdessä. Muutostoimijuus on kuitenkin mahdotonta ilman visioita. Tärkeimmäksi huomioksi verkostossa nousikin visioiden näkyväksi tekeminen ja tulevaisuusvallan laajentaminen.

Tarvitsemme rohkeita päätöksiä. Vapaaehtoistoiminta on avainasemassa yhteistyötahona viemässä muutosta käytäntöön.

Tulevaisuusverkosto kävi keskustelua siitä, kuinka vapaaehtoistoiminta voi vastata kehityskulkuihin sekä tunnisti vahvuuksiaan suhteessa megatrendien tuomiin muutoksiin. Kiteytimme oivalluksia tähän artikkeliin.


Kenellä on oikeus yhteiskunnalliseen visiointiin?

Tulevaisuusverkosto haastoi ajattelua yhteiskunnallisten visioiden puutteesta. Verkostossa nousi esiin väite, että kyse ei ole visiovajeesta, vaan vallan rakenteista. Kohtaamme erilaisten visioiden nähdyiksi ja kuulluksi tulemisen haasteita. Etenkin toivottavien visioiden sivuuttaminen naiiviuden nimissä rajoittaa käsityksiämme siitä, mikä yhteiskunnassa on mahdollista.

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta tuottaa jatkuvasti vaihtoehtoista puhetta ja näkemyksiä hyödynnettäväksi yhteiskunnallisissa tulevaisuuskeskusteluissa – esimerkiksi laajentamalla hyvinvointikäsitystä kasvu- ja vaurastumiskeskeisyyden ulkopuolelle.  Rahaan, kuluttajuuteen ja yksilökeskeisyyteen nojaavat hyvinvoinnin käsitykset ja rakenteet eivät enää kannattele meitä. Rakenteiden uudistaminen mahdollistuu, kun yksilöt ja yhteisöt yhdistävät voimavaransa ja asiantuntijuutensa.

Miten kääntää hankaluusharha muutosluottamukseksi?

Osallistumisen ja vaikuttamisen moninaiset muodot ovat keskeinen keino yhdessä edistää toivottavia tulevaisuuksia.

Vapaaehtoiskentän ytimessä on paremman tulevaisuuden todentaminen tässä hetkessä, omalla ja yhteisellä visioinnilla sekä toiminnalla. Vapaaehtoistoiminnan potentiaali rakentuukin muutosluottamuksen ja toimeksiottojen äärelle: kysymys on siitä, miten onnistumme rakentamaan osallisuutta ja tarjoamaan vaikuttamisen eri muotoja kaikille, jotta voimme yhdessä edistää toivottavia tulevaisuuksia.

Yhteiskunnassa ja politiikassa keskustelu jumiutuu usein uhkakuviin, mikä nakertaa tulevaisuususkoa ja pahimmillaan lamauttaa. Haluttuun arkeen ja yhteiskuntaan ei päästä ilman vaihtoehtoisten, toivottavien tulevaisuuksien aktiivista sanoittamista.

Yhteinen tulevaisuusajattelu helpottaa muutosten vaikutusketjujen ymmärtämistä

Järjestöt ovat ketteriä vastaamaan haasteisiin ja ottamaan mukaan erilaisia toimijoita.

Erilaisten ilmiöiden vaikutusketjut tulevat näkyväksi vasta kun niistä käydään keskustelua ja uudet oivallukset osataan palauttaa takaisin yhteiseen keskusteluun. Sanoittamalla vapaaehtoistoiminnan arjen vaikutuksia isompaan kuvaan on mahdollista hahmottaa tarkemmin, miten vaikutamme yhteiskuntaamme ja sen rakenteisiin. Samalla syntyy tilaa vaihtoehtoisille tulevaisuuskuville ja rohkeudelle kulkea niitä kohti. Myös hyvinvoinnin kytkösten ymmärtäminen mahdollistaa kestävän, kokonaisvaltaisemman ja oikeudenmukaisemman hyvinvointikäsityksen laajentamisen.

Vapaaehtoistoimijat hyvinvointia tukevan, ennaltaehkäisevän tiedon lähettiläinä

Vapaaehtoistoiminnassa nähdään suoraan, mikä pinnan alla kytee.

Vapaaehtoistoiminnan kentällä on valtava määrä hyvinvoinnin rakentumiseen liittyvää ennakointitietoa ja herkät anturit havainnoida hyvinvoinnin hiljaisia signaaleja. Vapaaehtoistoimijat näkevät arjessa, mitä pinnan alla kytee. Tiedon parempi hyödyntäminen eri toimijoiden välillä mahdollistaisi hyvinvointihaasteiden ennaltaehkäisemistä.  Vapaaehtoistoimijoiden hyvinvointitiedosta ja -osaamisesta sekä sen potentiaalin hyödyntämisestä on viestittävä yhä vahvemmin. Hyvinvoinnin haasteiden ja mahdollisuuksien varhaisessa tunnistamisessa on muutoksen potentiaali.

Kohti tulevaa –hankeen Tulevaisuusverkosto on avoin kaikille vapaaehtoistoimijoille

Hankkeen toiminnan piiriin on esteetön pääsy. Toimintamme ytimessä on dialogisuus ja yhteinen ajattelu. Verkoston toimintamalli mahdollistaa yhteisen pääsyn yhteiskunnallisten ilmiöiden havainnointiin, tulkintaan, muutostarpeiden tunnistamiseen sekä konkreettisten toimintaehdotusten ja -aloitteiden tekemiseen.  Voit liittyä hankkeen tulevaisuusverkostoon tästä.

Seuraava verkoston Tulevaisuustorstai toteutuu 2.3.2023.

Yhteystiedot:

Mari Tähjä, tulevaisuusmuotoilija, projektipäällikkö, mari.tahja(a)kansalaisareena.fi, 050 5671 077

Anyara G. Wise, viestintäkoordinaattori, anyara.g.wise(a)kansalaisareena.fi, 050 3316 999

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan