Hyppää sisältöön

Turun kaupunki edistää vapaaehtoistoimintaa Hiiop100.fi -sivustolla

Vapaaehtoistoiminnan merkitys hyvinvoinnin edistämisessä tunnustetaan yleisesti. Tulevaisuudessa vapaaehtoisten rooli ja järjestöjen tekemä työ nousee yhä enemmän kunnan antamien palveluiden rinnalle. Lisäksi tulee olemaan yhä enemmän ihmisiä, jotka voivat ja haluavat tehdä vapaaehtoistyötä pop up -tyyppisesti.

Turun kaupungissa kumppanuudet ja yhteistyö järjestöjen ja kaupunkilaisten kanssa nähdään osana strategista tavoitetta kehittää kaupunkia asukaslähtöisesti ja yhteisöllisesti sekä edistää osallisuutta. Kaupunki hakee uusia tapoja ja toimintamalleja sekä vahvistaa olemassa olevaa toimintaa avoimen, aktiivisen, osallistuvan ja yhteisöllisen kaupungin mahdollistamiseksi ja edistämiseksi. Tätä tavoitetta tukevat kaupungin myöntämät avustukset, kaupungin tilojen joustavampi ja avoimempi käyttö ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen.

– Kaupunki haluaa madaltaa kynnystä vapaaehtoistoimintaan hakeutumisessa ja toiminnassa mukana olemisessa, lisätä vapaaehtoisten määrää ja monipuolistaa kanavia vapaaehtoistoimijoiden ja vapaaehtoisten kohtaannuttamiseksi. Jotta vapaaehtoistyön näkyvyys ja toimintamahdollisuudet saataisiin paremmin esille, tekee Turun kaupunki yhteistyötä Kansalaisareena ry:n kanssa ja liittyy mukaan hiiop100.fi -alustalle, kertoo osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala Turun kaupungilta.

Hiiop100.fi on kaikille avoin ja maksuton vapaaehtoistyön välityssivusto, jota ylläpitää Kansalaisareena. Palvelussa kuka tahansa voi ilmoittaa tehtävän, johon etsii vapaaehtoisia. Palvelun kautta on välitetty vapaaehtoistyötä jo satojen työvuosien edestä.

Lue tiedote: Turun kaupunki edistää vapaaehtoistoimintaa Hiiop100.fi -sivustolla

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan