Hyppää sisältöön

Uusi raportti vapaaehtoistoiminnan kehittämisen trendeistä EU:ssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on julkaissut raportin vapaaehtoistoiminnan uusista trendeistä EU:ssa. Tutkimus tarjoaa yleiskatsauksen EU:n vapaaehtoistoiminnan kentän vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista SWOT-analyysin avulla.

Suomessa noin puolet suomalaisista tekee vapaaehtoistoimintaa. Perinteinen tiettyyn vapaaehtoistehtävään pitkään sitoutuminen on hieman laskussa, kun taas lyhytaikainen ja kertaluontoinen sekä verkossa tehtävä vapaaehtoistoiminta ovat kasvussa.

Raportissa Suomen vahvuutena pidetään vahvoja ja perinteisiä vapaaehtoistoiminnan rakenteita, jotka mahdollistavat monenlaisia osallistumisen tapoja. Heikkoutena puolestaan näyttäytyvät uudenlaisten vapaaehtoistoiminnan mallien puuttuminen ja vapaaehtoistoiminnan eksklusiivisuus. Vaikka vapaaehtoistoiminta monimuotoistuu Suomessa, on esimerkiksi suomea osaamattomien edelleen hankala osallistua vapaaehtoistoimintaan.

Suomessa suurimmat vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ovatkin uusien mallien kehittämisessä, joka edistäisi myös vapaaehtoistoiminnan monimuotoisuutta ja nuorten lähtemistä vapaaehtoistoimintaan. Raportin mukaan Suomen vapaaehtoistoiminnan uhkana pidetään erityisesti sosiaalipalvelujen markkinaehtoistumista ja kaupallistumista, mikä saattaa johtaa vapaaehtoistoiminnan eetoksen rapautumiseen.

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä. Suomen vapaaehtoistoimintaa on käsitelty sivulta 31 alkaen.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan