Hyppää sisältöön

Uutuuskirja: Oppi luottamuksesta – kulkeeko moderni demokratia kohti epäluulon aikakautta?

Luottamus on yhteisöjä, yhteiskuntia ja työelämää koossapitävä voima. Luottamus viranomaisiin, terveydenhuoltoon, päättäjiin ja erityisesti kanssaeläjiin on elinehto toimivalle yhteiskunnalle. Luottamuksen puute voi nopeasti hajottaa suurenkin järjestelmän, syöstä päättäjän vallasta ja rapauttaa talouselämän.

Luottamus ei tarkoita pelkästään ennustettavuutta muiden ihmisten ja maailman toiminnassa. Se on myös kykyä empatiaan ja avoimuuteen. Ihmisillä tuntuu olevan lähtökohtainen luottamus siihen, että asiat toimivat, ihmiset puhuvat totta ja että he pystyvät elämään tässä maailmassa.

Keskinäisen luottamuksen mureneminen on hyvinvointivaltion suurimpia haasteita. Voidaan jopa pohtia, kulkeeko moderni demokratia kohti epäilyn ja epäluulon aikakautta. Kun ymmärretään, mitä luottamus pohjimmiltaan on, osataan paremmin torjua epäluottamuksen synnyttämiä uhkia.

Oppi luottamuksesta lähestyy kysymystä ihmistieteiden ja aatehistorian näkökulmasta. Teoksessa pohditaan perusluottamuksen syntymistä ja itseluottamusta, luottamusta toisiin ihmisiin, luottamusta työelämässä ja markkinoilla sekä uskonnollista luottamusta. Varhaisista filosofisista pohdinnoista edetään nyky-yhteiskunnan keskeisiin kysymyksiin.

Valistunut luottamus tarkoittaa kykyä kohdata sekä tuttuja että vieraita avoimin mielin.

”Vuonna 2017 vietetään itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlaa sekä reformaation 500-vuotismuistoa. Keskustelu luottamuksesta kuuluu molempien tapahtumien ytimeen.”

”Vaalit ja niihin liittyvä julkisuus tuovat esiin ihmisten epäluottamusta toisia ryhmiä, aatteita, instituutioita ja jopa totuudellisuuden vaatimusta kohtaan.”

”Itseluottamus asioita aikaansaavana kykynä ei ole taitoa pitää kovaäänisiä mainospuheita vaan taitoa selviytyä hankalista ja pitkäkestoisista asioista.”

”Erityisesti läheissuhteissa lempeys on usein tarpeen. Antiikista uudelle ajalle filosofit kirjoittivat hallitsijoille oppaita lempeän avaramielisyyden noudattamiseksi. Pikkusieluisessa hallintokulttuurissa tällaiset oppaat saattavat edelleen olla hyödyllisiä.”

”Tässä kirjassa kuvattujen asioiden puitteissa ilmaus ’valistunut luottamus’ tarkoittaa kykyä kohdata sekä tuttuja että vieraita avoimin mielin. Valistunut ihminen ei huolestu turhasta, ja hänellä on kohtuullinen perusluottamus sekä itseluottamus.”

Kirjoittaja
Risto Saarinen (s. 1959) on Helsingin yliopiston ekumeniikan professori ja Suomen Akatemian huippuyksikön Järki ja uskonnollinen hyväksyminen johtaja. Häntä kiinnostavat erityisesti ihmismielen filosofinen ja teologinen ymmärtäminen, monikulttuurisuus sekä uskontojen vuoropuhelu. Aiemmin hän on julkaissut mm. teoksen Oppi rakkaudesta (Gaudeamus 2015).

Vesa Vattulainen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan