Hyppää sisältöön

Vuoden vapaaehtoinen 2022 ehdokkaat

Vuoden vapaaehtoinen 2022 ehdokkaat aakkosjärjestyksessä paikkakunnan mukaan.

Akaa
Ari Reunanen
“Tykkään siitä, että tällä toiminnalla on positiivinen vaikutus muiden elämään. Jos yhden tapaamisen aikana huomaa, kuinka omaisen ryhti kohenee ja ilme kirkastuu.” Näin kokemusasiantuntija ja vapaaehtoistoimija Ari kuvasi lehtihaastattelussa (Labyrintti 4/2021) tehtäväänsä vapaaehtoisena Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:ssä. Ari hakeutui yhdistyksen kokemusasiantuntijakoulutukseen vuonna 2021 halusta auttaa omaistilanteessa eläviä. Hän koki myös tärkeänä, että kokemusasiantuntijana pääsee kertomaan omaa kokemustaan sote-alan ammattilaisille ja näin osaltaan vaikuttamaan omaisten huomiointiin terveydenhuollossa. Koulutuksen jälkeen Ari on toiminut vapaaehtoisena aktiivisesti ja suurella innostuksella. Hän on ollut vertaistapaajana omaistilanteessa eläville, ohjannut kahta Isä-ryhmää Pirkanmaalla, osallistunut kokemusasiantuntijana nuorten vanhemmille suunnattuihin voimavarapäiviin, kertonut kokemustarinaansa sote-alan ammattilaisille sekä antanut lehtihaastatteluja. Yhdistyksen vapaaehtoisista vain murto-osa on miehiä, joten Ari on tärkeä lisä yhdistyksen vapaaehtoisreservissä. Hän on rohkaissut myös muita miehiä mukaan yhdistyksen vapaaehtoiskoulutukseen. Kaiken tämän lisäksi Ari on ollut vapaaehtoistehtävässään tunnollinen, innostunut, rehellinen ja reipas työpari, jonka kanssa on ollut luontevaa ja helppoa tehdä yhteistyötä omaistilanteessa elävien ihmisten auttamiseksi.
Espoo
Esko Sohlo
Esko on saanut uudet keuhkot elinsiirrossa 10 vuotta sitten. Pääsy elämän pelastavaan operaatioon herätti keuhkofibroosia sairastaneessa teollisuuden kehitystehtävissä toimineessa diplomi-insinöörissä innostuksen auttaa muita samassa tilanteessa olevia. Esko onkin toiminut vertaistukijana ja vertaistoiminnan kehitystyössä nyt 15 vuotta. Hän on tavannut kymmeniä keuhkosiirtoa odottavia ja käynyt satoja keskusteluja rohkaisten sairastuneita elinsiirtoon liittyvissä asioissa. Esko on toiminut Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – Syke ry:ssä hallituksessa ja puheenjohtajana sekä eri toimikuntien vetäjänä. Hän oli strategiatyön alkuunpanija ja prosessikonsultti. Hän on sydämeltään kehittäjä, mutta muistaa huomioida toiminnan keskiössä olevan ihmisen. Hänen viikkotuntinsa vapaaehtoistoiminnan parissa ylittää monen viikottaiset työtunnit. Sairaalassa Esko on kehittänyt vertaistukitoimintaa osaksi hoitopolkuja. Eskolla on pilke silmäkulmassa ja hän on joka päivä valmis auttamaan. Hän on urheilumies ja ennen keuhkosiirtoaan toimi juoksuvalmentajana. Edelleen 73-vuotias Esko toimii elinsiirron saaneiden liikuntaryhmissä harrastaen petankkia, kävelyä ja pyöräilyä. Vapaaehtoistoiminta on hänen elämässään tärkeässä osassa ja hän käyttää siihen suuren osan aikaansa. Esko on esimerkki siitä, kuinka pyyteetön toiminta muiden auttamiseksi antaa sisältöä omaan elämään. Esko on vapaaehtoistoimija koko keuhkoillaan ja sydämellään.
Heinävesi
Taina Huurinainen
Taina on Aivoliiton Pohjois-Karjalan AVH-yhdistyksen vertaistukihenkilö, vertaistukijoiden sairaalavierailujen yhdyshenkilö ja hallituksen jäsen. Pian oman sairastumisensa jälkeen Taina perusti Heinävedelle kerhon aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille ja heidän läheisilleen. Heinäveden kerho toimii edelleen, nyt uusien vapaaehtoisten ohjaamana. Taina on innostanut ja rohkaissut sairastaneita ja heidän läheisiään osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja kertoo aktiivisesti AVH:sta eri piireissä. Hän on tehnyt yhteistyötä muiden paikallisten yhdistysten ja kerhojen kanssa esim. järjestämällä erilaisia tapahtumia. Taina osallistuu aktiivisesti myös Pohjois-Karjalan AVH-yhdistyksen vaikuttamistoimintaan ja hänen aloitteestaan yhdistys on esim. ottanut kantaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yläikärajan poistamiseksi. Taina on ollut Pohjois-Karjalan AVH-yhdistyksen hallituksen vara- tai varsinainen jäsen vuodesta 2015 lähtien. Hän on toiminut vertaistukihenkilönä viisi vuotta ja hän on Siilaisen neurologisella kuntoutusosastolla vierailevien vertaistukihenkilöiden yhdyshenkilö. Tasapuolisella ja neuvottelevalla otteella vierailut ovat onnistuneet erinomaisesti. Lisäksi yhteistyö kuntoutusosaston henkilökunnan kanssa toimii ja vierailut ovat odotettuja. Tainan aloitteesta osastolla aloitettiin myös keväällä 2022 läheisille tarkoitetut tilaisuudet. Näiden lisäksi Taina on järjestänyt vertaistukihenkilöille työnohjauksellista koulutusta ja virkistystilaisuuksia.
Helsinki
Håkan Eklund
Harva yli 70-vuotias on yhtä aktiivinen vapaaehtoistoimija kuin Håkan! Hän on toiminut Kehitysvammatuki 57 ry:n vapaaehtoisena lähes kymmenen vuoden ajan. Håkan on tuonut luontoa tutuksi erityistä tukea tarvitseville ihmisille toimimalla vertaisvetäjänä Perhosryhmässä ja Luontokerhossa. Håkan on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja: hän on kampanjoinut kehitysvammaisten ihmisten asumispalveluiden kilpailutuksen lopettamiseksi Ei myytävänä -kampanjassa. Hän on pitkän elämänsä aikana nähnyt ja kokenut, miten kehitysvammaisten ihmisten asema on muuttunut. Tätä muutosta hän on itse ollut rakentamassa. Håkan on aktiivinen kansalainen, joka haluaa vaikuttaa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asemaan yhteiskunnassa ja yhteisöissä.

Havu Härmä
Havu on jakanut aktiivisesti ja rohkeasti kokemuksia nuoren, kroonisen gynekologisen sairauden kanssa elävän muunsukupuolisen ihmisen näkökulmasta. “Toivoisin niin, et oltais joskus tilanteessa, ettei kukaan jäis yksin ja jättäis hakematta hoitoa vaikeisiin oireisiin ja kipuihinsa sen takia, ettei uskalla luottaa tulevansa kohdatuks asiallisesti, arvostavasti ja sensitiivisesti niin terveydenhuollossa, ku muiden sairastavien keskuudessa”, on Havu itse todennut. Gynekologiset oireet ovat edelleen valitettavasti tabunaihe ja niihin liittyvä puhe on sukupuolittavaa. Havu on vapaaehtoistoiminnallaan pienentänyt syrjinnän ja ulkopuolisuuden pelkoa mm. auttamalla järjestöä missä toimii vapaaehtoisena kehittämään sekä sisäistä- että ulkoista viestintäänsä inklusiivisemmaksi. Havun erityisosaaminen on muiden, erityisesti muiden gynekologisesti oirehtivien nuorten, lempeässä kohtaamisessa ja ohjaamisessa. Hän on ollut Korennon nuorisotiimin aktiivinen jäsen, osallistunut isolla panoksella Korennon vuosittaisten teemaviikkojen toteuttamiseen, ohjannut vertaistuki-chatteja, jakanut kokemuksiaan teemailloissa, videoilla ja mediassa ja osallistunut vapaaehtoisten kouluttamiseen. Havu valittiin Korennon vuoden vapaaehtoiseksi syksyllä 2021. Havu on auttanut muita vapaaehtoisia, järjestöämme ja jäseniämme huomioimaan seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden. Näiden teemojen esillä pitämisen vaikutukset ovat valtavat, erityisesti naisille tyypillisten, hävettyjen sairauksien kanssa eläessä, sekä tukea ja tietoa hakiessa näihin liittyen.

Tuomo Jantunen
Tuomon sydämen asia on ollut aina ulkoliikunnan edistäminen. Kuluneina haastavina koronavuosina 2020–2022 hänen johdollaan liikuntaperinteitä vaaliva yhdistys Tahko Pihkala -seura ry kehitti Kävelykipinä -tapahtumasarjan ja elvytti samalla uuteen kukoistukseen niin sanotun Kävelykilometrikisan. Tapahtumien ja haastekisan menestyksekäs toteuttaminen on vaatinut satoja tunteja panostusta vapaaehtoisena, mutta myös toimimista kävelytapahtumien keulakuvana sekä liikuntaseurojen ja kuntien innostajana. Vuonna 2021 kävelyjoukkueita oli mukana yhteensä yli 2400 ja osallistujat kävelivät lähes neljä miljoonaa kilometriä. Vuoden 2022 Kävelykilometrikisa on innostanut jälleen mukaan yli 5000 kävelijää eri puolelta Suomea ja haastekisa päättyy lokakuun alussa yhteiseen Helsingissä järjestettävään kävelytapahtumaan. Tuomo on toiminut itse vuosikymmeniä myös järjestötyössä päätoimisena työntekijänä sekä vapaaehtoisten innostajana. Hänen intohimonsa kävelyn ja sauvakävelyn edistämiseen ei ole siis sammunut eläkepäivilläkään. Tuomolla on edelleenkin luovuutta ja rohkeutta toteuttaa uusia kampanjoita sekä taitoa viestiä laajoille joukoille liikunnan monipuolisista terveysvaikutuksista sosiaalisen median sekä tiedotusvälineiden avulla.

Rasoul Khorram
Rasoul on toimittaja, valokuvaaja ja dokumentaristi, joka asuu Helsingin Viikissä. Hän on kotoisin Oshnaviehin kaupungista Iranin kurdialueelta. Rasoul muutti Suomeen kymmenen vuotta sitten. – Suomessa on hienoa, että täällä tehdään paljon vapaaehtoistyötä, hän kiittää. Kesäkuussa Rasoul järjesti Viikin metsässä valokuvanäyttelyn, jossa oli esillä hänen suomalaisen ystävänsä valokuvia. Ystävällä on terveysongelmia, ja näyttelyn idea oli ilahduttaa niin häntä kuin kaikkia alueen asukkaita. Viikki-Seura palkitsi hiljattain näyttelyn vuoden 2020 viikkiläisenä tekona. Tämän lisäksi Rasoul työskentelee sotaa vastaa ja rauhanpuolesta kukkasiementen jakamisen ja istuttamisen kautta. Hän on vuoden 2015 jälkeen vapaaehtoisesti ja omakustanteisesti jakanut hurjan määrän kukan siemeniä Suomessa ja Lähi-Idässä. Tänä vuonna hän on ollut mukana monessa rauhanprojektissa jakamassa auringonkukan siemeniä: Rauhan viestisilta koululaisten ja opetusministerin kanssa, Rauhan kukka kotkalaisten kanssa. koko maailmaan puutarha Stoan kulttuurikeskuksen kanssa, Viikin kirjastossa puutarhapäivä ohjelmassa, Kevätpuutarha messukeskuksessa, Vikissä Melissa päiväkodissa ja Viikin kasvimaalla, Tampereella Steiner-koulussa, Pohjoismaisessa journalisti seminaarissa Naantalissa ja Hernesaaressa USA:n sotalaivan lähellä. Rasoul toimii vapaaehtoisena myös eläkeläisten parissa ja hän päivittää sometilejään ahkerasti puhuen siellä suomalaisesta kulttuurista ja ajankohtaisista asioista. Rasoulin tekemää vapaaehtoistoimintaa kuvaillaan ruohonjuuritason toiminnaksi ja hänen kukka tempauksensa ovat kiinnittäneet huomiota laajemmalti, esim. Helsingin kaupunki on huomioinut maininnallaan toiminnan. Hän on toiminnallaan osoittanut siviilirohkeutta, epäsovinnaisuutta ja tuonut esille marginaaliryhmien asemaa, erityisesti omasta lähtökohdastaan suomalaisena kurdina.

Venla Lankinen
Venla on 22-vuotias, ahkera ja oma-aloitteinen vapaaehtoinen, jolta onnistuu niin sosiaalisen median pyörittäminen kuin tapahtumien järjestäminenkin, tärkeää talkoilua unohtamatta. Venla on toiminut Klaukkalan Nuorisoseurassa vapaaehtoisena lähes koko elämänsä, mutta erityisesti viimeisen neljän vuoden aikana hän on ottanut suurempaa roolia vapaaehtoisena. Venlan erikoisalaa on kaikenlaiset sosiaaliseen mediaan liittyvät päivitykset ja julkaisut. Hän on ahkeralla vapaaehtoistoiminnalla saanut Klaukkalan Nuorisoseuran somen kukoistamaan niin Facebookissa, Instagramissa ja viimeisimpänä Tik Tokissa. Venlalta löytyy asiantuntevaa osaamista ja innostusta some-asioihin ja hän myös toimii Klaukkalan Nuorisoseuran tiedotustoimikunnan vetäjänä vapaaehtoispohjalta. Venla on myös kansantanssiaktiivi, joka omalla toiminnallaan innostaa myös muita vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Erityisesti lasten ilmaiset kansantanssileirit, joita Venla innostui organisoimaan ja järjestämään, ovat osoitus Venlan osaavasta vapaaehtoisuudesta. Venla toimii myös Klaukkalan Nuorisoseuran kansantanssivastaavana vapaaehtoispohjalta. Lisäksi hän on vapaaehtoisena Klaukkalan Nuorisoseuran johtokunnassa kehittämässä koko seuran toimintaa. Venla on aikaansaava vapaaehtoinen, jonka tekemä vapaaehtoistoiminta näkyy lasten hymyissä kivan leiripäivän jälkeen, kaiken ikäisten puheissa sosiaalisen median välityksellä sekä muiden vapaaehtoisten innostuksessa Venlan ideoiden aikaansaannoksena.

Pirjo Moilanen
Pirjo on toiminut Maria Akatemian vapaaehtoistyöntekijänä useita vuosia monissa eri tehtävissä. Maria Akatemian ehkäisevässä väkivaltatyössä tarjotaan apua naisille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa ja tässä työmuodossa Pirjo on toiminut tärkeässä ja merkityksellisessä kohtaamistehtävässä päivystyspuhelimessa, johon omasta väkivallastaan huolestuneet naiset ottavat yhteyttä. Maria Akatemian Työnjanoon! -hankkeen mentoritoiminnan kehittämisessä Pirjo on ollut aktiivinen. Hän on antanut kasvonsa mentoritoiminnan markkinointiin ja viestintään. Pirjo on kannustanut uusia mentoreita ja jakanut heille omaa osaamistaan mentoritapaamisissa. Mentoroitavalleen hän toiminut luotettavana, lämpimänä ja uusia näkökulmia avaavana mentorina. Tämän lisäksi Pirjon luovuus, ilo ja valo ovat hehkuneet avoimissa teemailloissa, joissa osallistujille on tarjottu keskustelun ja kohtaamisen mahdollisuuksia. Pirjo on taitava kohtaamaan ihmisiä vaikeissakin elämäntilanteissa ja hänen rauhallinen ja varma tapansa kohdata jokainen arvostavasti on auttanut monia apua tarvitsevia.

Angela Musse
Angela elää kahden kulttuurin välillä ja tekee vapaaehtoistyötä Suomessa sekä ulkomailla. Hän haluaa tukea nuoria saavuttamaan unelmansa. Angelan mielestä maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät välttämättä saa samalla tavoin tietoa ja tukea kansainvälistymiseen. Vapaaehtoistöissä Angela on oppinut inhimillisyyttä ja hyväksymään erilaisuutta. Sitä, että olemme kaikki yhdenvertaisia. Angela on toiminut vapaaehtoisena lukuisissa eri tapahtumissa mm. tapahtumajärjestäjänä. Hän on pitänyt vapaaehtoisena huolta siitä, että erilaiset tapahtumat ovat toteutuneet. Tällä hetkellä Angela työskentelee nuorten parissa. Tulevaisuudessa hän haluaisi auttaa oman näköisiänsä ihmisiä, jotta heidän olisi helpompaa löytää oma juttunsa.

Anita Novitsky
Anita toimii vapaaehtoisena doulana pääkaupunkiseudulla. Doulat ovat synnytystukihenkilöitä, jotka kulkevat synnyttäjän ja tämän mahdollisen kumppanin rinnalla elämää mullistavassa tapahtumassa, vauvan syntymässä. Doulat tarjoavat tukea ennen synnytystä, sen aikana ja vielä sen jälkeenkin. Doula on läsnä, tuo turvaa, kasvattaa synnyttäjän itseluottamusta, vaalii synnytysrauhaa ja auttaa vuorovaikutuksessa hoitohenkilökunnan kanssa.Vapaaehtoiset doulat avustavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia synnyttäjiä, joille maksullinen doula on saavuttamattomissa. Doulan tuesta on tutkitusti hyötyä synnytyksen sujumisen ja synnyttäjän kokemuksen kannalta. Varsinkin niille, joilla jo tavallisen arjen kanssa on haasteita, doulan tuki on elintärkeää, joskus kirjaimellisesti.Anita on toiminut vapaaehtoisena doulana vuodesta 2014. Hän doulaa Helsingin Ensikodin kautta. Anitalla on keskimäärin 15 tukisuhdetta vuodessa. Se tekee aika monta maailmaan saateltua vauvaa! Anita on doula yhteisön kantava voima ja esimerkki monelle tuoreemmalle doulalle. Hän kohtaa synnyttäjän aina tämän omista lähtökohdista käsin, arvottamatta. Tukisuhteissaan hän ei laske tunteja, päiviä eikä kilometrejä. Anita on tukenut synnyttäjiä, jotka ovat hiljan maahan muuttaneita ja joilta puuttuu oma tukiverkosto, jotka ovat turvapaikkaprosessissa, joilla on mielenterveyshaasteita tai päihdetaustaa, yksin odottajia ja vauvansa menettäneitä ja monia muita.

Raila Riikonen
Raila on mahdollistanut Helsinki Pride -yhteisön ainutlaatuista toimintamuotoa Kahden vähemmistön Väki (KVV). KVV on toimintaa, joka on suunnattu eri tavalla vammaisille ja pitkäaikaissairaille seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille. Raila on usean vuoden ajan mahdollistanut KVV:n toiminnan avoimissa tapaamisissa, jossa voi kohdata samankaltaisia ihmisiä ja jakaa kokemuksia elämästä kahdessa vähemmistössä: vammaisena sekä seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvana. Railan matka Helsinki Pride -yhteisön vapaaehtoiseksi on alkanut osallistujana olemisesta, jonka kautta matka jatkui vapaaehtoiskoulutuksen kautta itse ryhmän vetäjäksi. Raila on kokemusasiantuntija ja työskentelee oman yrityksensä kautta seksuaalikasvattajana. Nämä kaikki, sekä Railan ystävällinen ja positiivinen luonne, ovat upea yhdistelmä KVV-toiminnan vetäjälle. Raila on ollut myös kehittämässä Helsinki Pride -yhteisön avointa yhteisötoimintaa sekä ollut mukana mm. kouluttamassa. Hän on myös ollut vapaaehtoisena Helsinki Pride -yhteisön tapahtumissa. Railalla on tärkeää tietoa ja taitoa sekä hän nostaa esille näkökulmia, joita Helsinki Pride-yhteisön työntekijät eivät aina pystyisi näkemään ilman Railan asiantuntemusta. Tämän vuoksi Railan asiantuntijuus on merkittävässä roolissa Helsinki Pride -yhteisön toiminnassa.

Kajsa Santonen
Kajsa aloitti A-Klinikkasäätiön vapaaehtoistoiminnassa tammikuussa vuonna 2021 ja hän on siitä lähtien jalkautunut säännöllisesti 1–3 kertaa viikossa kohtaamaan Helsingin kaduilla päihteitä käyttäviä ihmisiä ja sellaisia ihmisiä, jotka kokevat asunnottomuutta. Jalkautumisissa hän jakaa ruokaa, juotavaa, sukkia, hygieniatuotteita ym, mutta ennen kaikkea Kajsa kohtaa kaduilla olevia ihmisiä tasavertaisesti ja arvostavasti kuunnellen. Kajsan toiminnan ote on äärettömän lämmin ja inhimillinen. Hänellä on ilmiömäinen kyky kohdata hyvinkin vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kajsa on osallistunut ja antanut aikaansa myös A-klinikkasäätiön varainkeruukampanjoihin ja osallistunut vapaaehtoisena yhteisten tapahtumien toteutukseen. Hän on myös tehnyt paljon ympäristötyötä keräämällä huumeiden käyttöroskia pois puistoista ja kaduilta. Kajsa on ollut erittäin sitoutunut ja motivoitunut vapaaehtoinen, ja hän on tuonut valtavan paljon inhimillisiä kohtaamisia ja positiivista asennetta vapaaehtoistoimintaan.

Olli Simonen
Eläkkeellä oleva erikoislääkäri Olli oli perustamassa Suomen Osteoporoosi yhdistystä vuonna 1998, jossa hän on ollut aktiivisena toimija vuodesta toiseen. Tämän lisäksi hän on ollut perustamassa myös Suomen Luustoliittoa. Ollilla on ollut iso rooli ns. kansanvalistukseen, erityisesti luuston terveyteen sekä niihin liittyviin asioihin. Hän on omalla toiminnallaan ollut esimerkillinen siinä, kuinka jokaisen ikääntyessään on pidettävä vastuullisesti huolta itsestään ravinnon, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin suhteen. Olli vastaa Osteoporoosi yhdistyksen lääkäripuhelimen maksuttomasta neuvontapalvelusta, joka toteutuu viikoittain noin tunnin ajan. Hän on aktiivisesti ja pyyteettömästi toiminut oman alansa asiantuntijana, pitämällä luentoja eri tilaisuuksissa ja yhdistyksen useissa webinaareissa. Luennot koostuvat luuston terveyden, sekä muusta ihmisen hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Useille webinaareille, sekä vuodesta 2011 alkaneille, vuosittain toteutuneille yhdistyksen kesäpäiville hän on houkutellut nimekkäitä alan asiantuntijoita, jotka Ollin tavoin toimivat ilman palkkiota, tavoitteenaan saada ihmiset tietoiseksi luustosairauksien ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja uusimmista hoitoon liittyvistä tiedoista. Olli on aina valmis jakamaan tietoa, vastaamaan jäsenistön ja kuulijoiden kysymyksiin yhä uudestaan, kärsivällisesti, ymmärrettävästi ja kansantajuisesti. Hänen pyyteetön auttamishalunsa ja laajan tietonsa hyödyntäminen toisten hyväksi on ihailtavaa.

Joanna Sulonen
Joanna päivystää Naisten Linjan auttavassa puhelimessa ja chatissä. Naisten Linjan vapaaehtoisena hän on auttanut, tukenut ja kuunnellut väkivaltaa kokeneita tyttöjä ja naisia. Lisäksi Joanna on toiminut kantavana voimana Naisten Linjan varainhankintakampanjassa vuoden 2022 aikana. Hän on ollut mukana ideoimassa, toteuttamassa ja keräämässä pro bono -työryhmää kasaan kampanjan mainosfilmiä varten. Joannalla on ollut merkittävä rooli kampanjan onnistumisessa ja näkyvyyden saavuttamisessa. Joanna tekee vaativaa vapaaehtoistyötä sydämellään, tuo energiaa ja valoa sekä luo uskoa paremman tulevaisuuden puolesta. Joannan positiivien energia tarttuu niin Naisten Linjan työntekijöihin, kuin muihin vapaaehtoisiin.

Victoria Tauer
SAMS vänverksamhet förmedlar frivilligvänner till personer med funktionsvariationer i Svenskfinland. I år har vi valt att nominera en kvinna i 30 års åldern som betyder mycket för verksamheten. Personen har varit frivillig i SAMS vänverksamhet sedan 2017. Under tiden har hon hunnit vara vän till 2 olika personer. Genom sitt engagemang har hon spridit glädje och varit en förebild för andra. Hon har skött sitt uppdrag exemplariskt och utgått från att vara den bästa vännen till just den personen hon är vän med. Hon deltar aktivt i evenemang som SAMS vänverksamhet ordnar och hon uppmuntrar och sporrar andra. Frivilligvännen har upprepade gånger fått beröm för sina insatser. Tack vare att hon ser folk för vem de är, bidrar hon till att varje person får känna sig unik och sedd. Enligt SAMS vänverksamhet gör hon en samhällsinsats när hon motverkar ensamhet och bidrar till full delaktighet i samhället.
 
Hämeenlinna
Mustafa Bazu
Mustafa is an immigrant who took refuge in Finland with his family in 2018, fleeing the repression of the regime in his country. He was a teacher who had made taking active part in democratic participation in his municipality of Hämeenlinna his goal while already advocating for other newcomers’ adaptation into Finland. As soon as he came to Finland, he began volunteering by becoming part of Finnish Intercultural Community. His main target is to build bridges between various communities and people. He is the representative of SKY in Hämeenlinna. His friendliness, courage, ability to act as a mediator in the environments he enters. Given the climate realities in Finland, he organized skiing for newcomers, mobilizing those locals who know skiing. While he has been developing his own Finnish, he has pioneered SKYs innovative projects e.g., the ‘Finnish with songs’ which people from 13 different nationalities had participated in and ‘Finnish book reading aloud’ to help those who want to improve their Finnish in Hämeenlinna. Mustafa aims to bring a socially unique approach to his region through the close relations he has established with the communities and the municipality of Hämeenlinna. “The apple project” which SKY started in Jyväskylä, Mustafa brought to his region where it got larger use e.g., distribution of 500 kilos of apples to 47 families. Donors and recipients of apples always get to know each other in a friendly atmosphere.

Merituuli Stenberg
Merituuli on toiminut jo vuosia pyyteettömästi vapaaehtoisena ja ollut monessa mukana. Hämeenlinnassa hän synnytti “lokkiprojektin”, josta tuli hitti ja tätä toteutetaan muuallakin Suomessa nyt. Hämeenlinnan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksessä Merituuli on ollut puheenjohtajana jo vuosia. Hämeenlinnalaismameissa Merituuli tekee työtä perheiden keskuudessa ja jaksaa mainostaa aina kuinka tärkeää vertaistuki äideille on. Hänen suustaan kuulee monesti ennaltaehkäisevän työn ja vertaistuen tärkeydestä. Merituuli on järjestänyt myös Hiljaisen mielenosoituksen torin kirkolla “ukrainan sodan uhreille”. Tietysti hän seisoi alusta loppuun saakka yksin siellä torilla ja ihmiset toivat kynttilöitä paikalle. Merituuli järjesti myös “Tuo heijastin ja ota heijastin” tapahtuman kahden kuukauden ajan torilla. Merituulilla oli näiden lisäksi myös projekti, jossa hän keräsi hävikki eläintenruokia ja vei näitä vähävaraisille. Merituuli on varsinainen tehopakkaus ja ryhtyy tuumasta toimeen hetkessä.

Eveliina Tikka
Eveliina on toiminut Parasta Lapsille järjestön vapaaehtoisena leiriohjaajana vuosia. Hän on hypännyt leiribussin kyytiin lukemattomia kertoja niin lasten, kuin perheidenkin leiritoiminnan ohjaajana. Viimeisen viiden vuoden aikana Eveliina on syksyisin ja keväisin ollut tiiviisti mukana viikonloppuleireinä toteutettavassa Näe Hyvä Mussa -toiminnassa. Hän on antanut viikonloppuleireillä aikaansa ja osaamistaan ennalta ehkäisevää tukea tarvitseville lapsille ja perheille, ja siten ollut mukana vahvistamassa perheiden arjessa jaksamista. Hyvän huomaaminen lapsissa ja positiivisen pedagogiikan menetelmät ovat antaneet monia eväitä niin leiriläisten, kuin ohjaajankin reppuun. Eveliina kertookin, että yhä uudelleen hänet innostaa mukaan toiminnassa olevien lasten kohtaaminen, heidän ilonsa ja välittömyytensä. Eveliina kokee myös leiritoiminnan ohjaajatiimeissä toimimisen antavan voimaa, uusia ystäviä ja yhteisöllisyyden tunteen. Parasta Lapsille järjestö haluaa tarjota lapsille ja perheille tasavertaisia mahdollisuuksia lomaan, vapaa-aikaan ja virkistykseen! Eveliinan kaltaiset innostuneet ja sitoutuneet vapaaehtoiset leiriohjaajat ovat merkittävä osa lasten ja perheiden leiritoiminnan mahdollistamista!
Iisalmi
Leena Juntunen
Leena on toiminut vapaaehtoisena koko elämänsä ajan, ainakin 60 vuotta. Näin ollen olisikin helpompaa luetella, missä hän ei ole ollut mukana. Koko Iisalmi tietää, miten paljon hän käyttää aikaansa vapaaehtoishommiin viikottain ja tekee sen täydestä sydämestä! Näissä yhdistyksissä hän on toiminut ja toimii edelleen vapaaehtoisena: Iisalmen ja Sonkajärven yrittäjäyhdistykset, Martat, lotat, maanpuolustusnaiset, reumayhdistys, kilpirauhasyhdistys, syöpäyhdistys, sydänyhdistys, Sonkajärven Pahka, Kallsi, Klubi-36, Iina, SPR, Rönkön sukuseura, ensi- ja turvakoti, eukonkanto, Iisalmen latu, seurakunta, nuorisoseura. Osassa yhdistyksistä Leena on hallituksessa tai johtokunnassa. Nuorille hän on mm. kerännyt rahaa paistamalla lettuja ja lahjoittamalla kaikki rahat nuorten hyväksi. ”Mummolassa” hän on toiminut mummona lapsille. Hän on ulkoiluttanut vanhuksia viikottain. Lisäksi hän on järjestänyt tapahtumia naisten viikolla monen ikäisille Iisalmen torilla ja nyt on tulossa tonttupolku joulun alla lapsiperheille. Hän käy myös seurakunnalla auttamassa Jumalan palveluksen järjestelyissä. Lisäksi monenlaista muuta, missä talkoolaisia tarvitaan: ruuan laittoa, kahvin keitto, liikenteen ohjausta jne.
Joensuu
Lasse Ikonen
Lasse on vapaaehtoistoimijana sitoutunut Joensuun SPR:n ensiaputoimintaan. Hän luotsaa vapaaehtoisena ansiokkaasti mukaan toimintaan uusia nuoria vapaaehtoisia. Lasse kohtaa ihmiset ihmisinä ja paiskii kovasti töitä sen eteen, että SPR:n Joensuun osaston ensiaputoiminta mahdollistuu melko laajallakin alueella. Pitkäaikainen sitoutuminen toimintaan ja samalla uusien vapaaehtoisten, etenkin nuorten motivoiminen ovat Lasselle lähellä sydäntä.

Anne Palviainen
Anne on ollut perustamassa Joensuuhun Aksoni ry:tä (Pohjois-Karjalan ADHD-, autismi- ja dysfasiayhdistys) vuonna 2009. Hän on edelleen Aksonin kantava voima rekrytoiden yhdistystoimintaan uusia henkilöitä ja tukien sekä kannustaen hallitusta toiminnassaan. Jo ennen Aksonia Anne on ollut pitkän linjan yhdistystoimija Akiva ry:ssä. Siellä hän on toiminut useissa eri hallitustehtävissä, puheenjohtajana, rahastonhoitajana ja toimintavastaavana. Tämän lisäksi Anne hoitanut usean yhdistyksen luottamustoimia sekä pitänyt vuosia huolta Aksonin taloudesta ja virkistystoiminnasta. Hän on ollut vuosia mukana suunnittelemassa ja järjestämässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erilaisia tapahtumia ja retkiä. Annea luonnehditaan moniosaajaksi: hän on ahkera, asiantunteva, osaa tukea oikeassa paikassa ja rohkaista toisia ihmisiä. Hänellä riittää virtaa ja ideoita. Oman elämän haasteista huolimatta, hän on ollut täydellä sydämellä mukana ja opastajana monille perheille ja yksilöille heidän kohtaamissansa elämänvaiheissa ja uusissa tilanteissa.
Joutsa
Aarre Talja
Aarre on itse toiminut vapaaehtoisena vuodesta 2015 alkaen ja saanut sinä aikana Joutsan eläkeliiton vapaaehtoistoiminnan elinvoimaseksi ja kukoistukseen. Joutsan eläkeliiton vapaaehtoiset tekevät mm. sairaala reissuja Jyväskylään vanhusten tueksi. Matkoja tulee reilusti, useampi kerta viikossa. Aarre on järjestänyt hoitokoteihin ja palvelutaloihin virkistyskäyntejä, jossa eläkeliiton vapaaehtoiset esittävät vaikkapa erilaista ohjelmaa. Menneenä kesänä juhannuksen aikaan Aarre järjesti käynneillä kahvitusta ja muurinpohjalettujen paistoa. Hän toimii vapaaehtoisena suurella sydämellä, eikä laske toimintaan käyttämiään tunteja.
Jyväskylä
Noora Nieminen
Noora ansaitsisi vuoden vapaaehtoinen -arvonimen, sillä viime keväänä lukion abina hän kirjoitusten ja kaiken viimeisen kevään hässäkän keskellä oli opettajien apuna opettamassa vapaaehtoisena vanhojentansseja koulunsa kakkosille. Tanssit vielä siirtyivät helmikuulta toukokuulle ja vaikka Nooralla ei enää koulua ollutkaan ja hän valmistautui pääsykokeisiin, niin silti hän toimi projektissa mukana loppuun saakka. Hän oli lisäksi vapaaehtoisena juontamassa tapahtuman ja käytti paljon omaa vapaa-aikaansa tanssiaisiin. Noora näyttää hyvää esimerkkiä muillekin nuorille toiminnallaan.
Kerava
Eva Guillard
Eva on moniosaava ja rennon itseoppinut tekijä laajalla kentällä. Vapaaehtoishommissa Eva on mukana kaiken kaikkiaan jo pidemmän aikaa, käytännössä jo peruskoulun alaluokilta lähtien. Tällä hetkellä Eva vaikuttaa vapaaehtoisena mm. Suomen syrjinnänvastaisessa foorumissa hallituksen varapuheenjohtajana, tapahtuma- sekä sometuottajana. Muita vapaaehtoistoiminnan vaikutus muotoja ovat mm. Suomen nuorisovaltuustojen liiton viestintätiimissä oleminen sekä Oikeus sovintoon – Suomen sovittelufoorumin ryhmä. Eva on loistava esimerkki 18-vuotiaasta naisesta, joka ottaa osaa niin moneen asiaan, äärettömällä innolla ja vaikuttavuudella.
Kirkkonummi
Salli Moilanen
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n vapaaehtoinen Salli on toiminut yhdistyksessä muun muassa vertaisohjaajana, synnytysvalmennuksien kehittäjänä ja toteuttajana, hallituksen jäsenenä ja asiantuntijaluennoitsijana. Vapaaehtoisena vuonna 2019 aloittanut Salli on saanut muun muassa tällaista palautetta vertaisryhmätoimintaan osallistuneilta: “Salli on ihana, auttavainen, viisas ja sydämellinen ihminen, joka on aina valmis antamaan omaa aikaa ja ammattitaitoaan auttaakseen muita.” Hän on vertaisohjaajana mahdollistanut tahattomasti lapsettomien kohtaamisia kasvokkain ja verkon kautta valtakunnallisesti. Hän on muun muassa ideoinut ja toteuttanut vertaistoimintaa ensimmäistä lasta toivoville, raskaana oleville ja pienten lasten vanhemmille, joilla on tahattoman lapsettomuuden kokemus. Salli on toteuttanut terveysalan ammattitaitoa ja kokemusta hyödyntäen verkkovälitteisiä synnytysvalmennuksia Simpukan eri kohderyhmille. Ei-kaupallisena toimintana tämä on ainutlaatuista Suomessa. “Loistava valmennus ja tietoa tuli valtavasti! Tämä valmennus pienensi synnytyspelkoani ja oli todella turvallinen tunnelma! Kiitos Sallille!” kirjoitti synnytysvalmennukseen osallistunut henkilö. Sallin toiminta on vaikuttanut positiivisesti useiden tahattomasti lapsettomien kohdalla koetun hyvinvoinnin ja tiedon lisääntymisen suhteen.
Kotka
Nina Pulli
Kun Ukrainan sota alkoi, kotkalainen Nina otti asian raskaasti, niin kuin varmasti moni muukin. Näin ollen Nina päätti surkuttelun sijaan toimia ja lähti mukaan vapaaehtoistoimintaan ukrainalaisten hyväksi maaliskuun alussa. Ninalla on myös taustaa SPR:n toiminnan kautta vuosien takaa (esim. lipaskeräykset SPR:n tapahtumissa). Tänä vuonna Nina on toiminut myös vapaaehtoisena Kotkan vastaanottokeskuksessa yhdessä Kotkan seurakunnan kanssa sekä myös yksityishenkilönä. Ei ole päivää, jolloin hän ei olisi viimeisen puolen vuoden aikana ollut yhteydessä ukrainalaisiin käytännön asioihin kuten terveydenhuoltoon, koulutuksiin sekä virallisiin asioihin liittyen, miltei kellon ympäri. Kotkansaaren sairaalalla tavaroiden vastaanotossa Nina on toiminut tärkeässä roolissa tavaroiden jaon suhteen. Useana päivänä viikossa Nina on ajanut ympäri Kotkaa toimittaen elintärkeitä asioita ukrainalaisille ja hoitaen tunnollisesti niiden toimituksen unohtamatta perheiden lapsia tai lemmikkejä. Kotkaan paenneet ukrainalaiset luottavat Ninaan, sillä he tietävät, että apua on ja sitä varmasti saadaan. Nykyään Nina käy myös opettamassa suomea ukrainalaisille. Hän on saanut paljon kiitosta ja päässyt esille lehtiartikkeleihin tehdyn vapaaehtoistoimintansa ansiosta.
Kouvola
Inka Häkkinen
Inka on toiminut vapaaehtoisena seuratoimijana yli kymmenen vuoden ajan, sekä jalkapallon että cheerleadingin parissa. Vapaaehtoisena hän aloitti poikansa jalkapalloharrastuksen myötä, ja siitä saakka hän on puuhannut juniorijalkapallon parissa. Cheerleading tuli kuvioihin muutama vuosi myöhemmin tyttären aloitettua lajin. Vuosien aikana Inka on valvonut, huoltanut ja kasvattanut kymmeniä lapsia ja nuoria kuin omiaan. Molempien lajien tiimoilta vapaaehtoisena on tehty useampi reissu ulkomaita myöten. Vapaaehtoistehtäviin on sisältynyt kaikkea varusteiden pesusta kioskivuoroihin ja sille välille. Erityiseksi vapaaehtoisuuteen paneutumisen tekee se, että vielä omien lasten irtaannuttua harrastuksistaan, Inka pysyy mukana. Hän toimii mm. joukkueenjohtajana paikallisessa cheerleadingin sm-tason joukkueessa ja valmentaa seuran pienimpiä urheilijoita. Vapaaehtoisuuteen suhtautumisen intensiteetistä kertoo se, että Inka muistaa kaikkien näissä joukkueissa kohtaamiensa lasten ja nuorten nimet vuosienkin jälkeen ulkoa.

Mira Roivas
Mira on toiminut Kymenlaakson steinerkoulun kantavana voimana lähes kaksikymmentä vuotta. Hän on osallistunut uutterasti ja suurella sydämellä varainkeruuseen, jolla katetaan huomattava osa koulun menoista. Mira on leiponut, ohjannut liikennettä, toiminut järjestyksenvalvojana, osallistunut joulunalus paketointeihin yms. Hän on aina valmis uhraamaan omaa aikaansa muiden hyväksi.
Kuopio
Anssi Koivistoinen
Anssi toimii vapaaehtoisena keväällä 2022 perustetussa Länsi-Maaningan viitoset -kyläyhdistyksessä. Voi sanoa, että Pulkonkoski, Kurolanlahti, Leinolanlahti, Varpasmaa ja Petsamo ovat saaneet huippu miehen mukaan kehittämään yhdessä kylien toimintaa ja tekemään tapahtumista totta! Anssi on aina mukana talkoissa iloisella mielellä, ja hymyssä suin hoituvat hommat laidasta laitaan, aina puiden kaadosta letunpaistoon. Hän on lisäksi ottanut vastuuta yhdistyksen keittiöhommista. Anssilta löytyy valtavasti ideoita ja oikeanlaista positiivista asennetta. Kun tarvitaan yhdessä tekemistä, vapaaehtoisesti, hymyssä suin ja nurisematta on Anssi loistava esimerkki!
Kurikka
Matti Kinglin
Matti on muuttanut Kurikkaan vuonna 2016, jolloin hän liittyi heti Kurikan Invalidit ry jäseneksi. Hän on toispuolisesti halvaantunut ja pyörätuolilla liikkuva mies. Matti harrastaa aktiivisesti palloilulajeja bocciaa sekä keilaa yhdistyksessä viikoittain. Hän toimii yhdistyksen vapaaehtoisena viestinnän ja markkinoinnin parissa. Matti on itsenäisesti hankkinut yhdistykseen järjestämien SM boccian kilpailuihin tukijat ja laatinut kilpailuille käsiohjelman. Hän toimii aktiivisesti yhdistyksen hallituksessa ja ideoi uutta toimintaa. Matti on ihmisenä erittäin positiivinen ja periksi antamaton ja toimii esikuvana jokaiselle.
Liminka
Tarja Porkka-Kontturi
Tarja on toiminut vapaaehtoisena erilaisissa hyvinvointia ja osallisuutta tukevissa yhteisöissä jo teini-iästä asti mukaan lukien Plan, Unicef ja luonnonsuojeluliitto. Viimeiset neljä vuotta hän on kuitenkin ollut vahvasti mukana tekniikan alan ja erityisesti pelialan inklusiivisuutta ja moninaisuutta tukevissa tehtävissä: mm. varapuheenjohtaja We in Games Finland, hallituksen jäsen IGDA ja Peliala ry. Kaikki Tarjan tekemä vapaaehtoistoiminta tähtää vähemmistöjen tukemiseen ja oikean tiedon levittämiseen. Tarja on itse vammainen ja tekeekin kaiken etätyönä kotoaan. Hän vaikuttaa asioihin myös maailmanlaajuisella kentällä esim. puhumalla tapahtumissa ja vierailemalla podcasteissa, sekä olemalla ääni äänettömille ja rohkea väsymätön tuki vähemmistöille. Tarja on noteerattu mediassa laajalti, mutta vielä laajemmin yhteisöissä, kuten vammaiset, seksuaalivähemmistöt, sukupuolivähemmistöt, etniset- ja uskonnolliset vähemmistöt. Tarja ei unohda myöskään ikäsyrjinnästä puhumista tai nuorten hyvinvointia. Hän kouluttaa ja konsultoi, sekä mentoroi vapaa-ajallaan myös yksityishenkilöinä järjestöissään tekemän työn lisäksi.
Mikkeli
Leena Haapasaari
Leena on toiminut yli 10 vuotta Mikkelin Setlementti ry:n vapaaehtoisena. Mikkelin Setlementti ry järjestää vapaa-ajan toimintaa ikäihmisille Mikkelin, Mäntyharjun ja Kangasniemen alueella. Leena on toiminut vapaaehtoisena mm. käsityöryhmässä, jossa hän on loihtinut yhdessä muiden kanssa Mikkelin Setlementti ry:n kohtaamispaikkaan kauniita ryijyjä ja tilkkutaulun. Hän toimii myös vapaaehtoisena luennoitsijana ja on yksi ohjaajista Setlementin historiaryhmässä. Hänellä on laaja yleistieto ja erityisesti historiatietämys on vertaansa vailla. Leena onkin pitänyt lukuisia luentoja Mikkelin alueen historiasta sekä tutustuttanut ihmisiä kävelyretkillä lähialueen historiaan. Hän on helposti lähestyttävä ja kaikkien kanssa toimeen tuleva henkilö. Ilman Leenaa Mikkelin Setlementti ry:n toiminta ei olisi näin monipuolista kuin mitä se nyt on.

Kari Paavilainen
Karia kuvaillaan erityisen miellyttäväksi ja helposti lähestyttäväksi henkilöksi. Hän on kokenut ensimmäisen sydäntapahtuman ollessaan vielä alle 50-vee, jolloin joutui jättämään työelämän. Sairaala on kutsunut häntä kovin usein, tänäkin kesänä useamman kerran. Sairaudestaan huolimatta hän on säilyttänyt valoisan elämänasenteen, josta on vara jakaa toisille. Hänellä on varsin poikkeuksellisen pitkä karriääri sydänpotilaitten kanssa; hän on pitänyt Mikkelin Sydänkerhoa vuodesta 2000 asti toimien siellä puheenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut saman ajan linkkinä kerhon paikallisen yhdistyksen välillä ja yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Hän on vertaistukihenkilö ja on ollut sitä koko sairautensa ajan. Kadulla ihmiset pysähtyvät kertomaan tarinaansa hänelle, saaden lohdutusta ja tukea. Karilla on laaja yhteistyö kansanterveysjärjestöihin Mikkelissä. Karin erityisyys vapaaehtoisena on erityisesti sitä, että hän on Ihminen, isolla I-kirjaimella. Vapaaehtoisuudesta hän ei saa palkkaa, mutta vapaaehtoisuus tuntuu olevan hänelle kuin työ – asenne. Kari harrastaa kuorolaulua, jonka harrastuksen hän on vienyt myös sydänkerhoon. Hän huolehtii sydänkerhon ohjelmasta ja retkien suunnittelusta. Yhteistyössä sydänkerhon hallituksen kanssa Pieni Ele -keräykset ovat myös Karin hoidon alla.
Nokia
Jani Laine
Rohkeutta on kohdata ja luottaa ihmiseen. Rohkeutta on antaa ääni heille, joita kukaan ei kuule. Rohkeutta on löytää ne, joita kukaan ei näe. Rohkeutta on puolustaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Mitä rohkeus on Miesten Kansalaistalo Mattilassa? Maailmassa on huutava tarve löytää uusia paikallisia ja globaaleja ratkaisuja rakentaa yhteistä elämäämme tavalla, joka olisi kestävä paitsi ympäristön kannalta, myös sosiaalisesti. Tuomalla mahdollisimman monipuolisesti erilaisia miehiä yhteen sekä rakentamalla toimintaa siellä käyvien miesten tarpeiden ja osaamisen varaan, Setlementti Tampereen kansalaistoimintapohjaista miestyötä tekevä Miesten Kansalaistalo Mattila edistää omalta osaltaan sosiaalisesti kestävämpää kehitystä. Mattilassa vapaaehtoisia kutsutaan aktiiveiksi. Yksi Mattilan aktiiveista on Jani. Hän tuli mukaan Mattilan toimintaan noin viisi vuotta sitten. Tuolloin Jani oli toipumassa vaikeasta onnettomuudesta ja kaipasi elämäänsä mielekästä tekemistä ja ihmisiä ympärilleen. Alkuun tuo tekeminen löytyi Mattilan monipuolisista urheiluryhmistä. Urheilu tuki Janin omaa kuntoutumista ja pian hän huomasi tsemppaavansa myös muita. Janille on tärkeää Mattilan yhteisö ja miesten välinen vuorovaikutus, kun erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tulevat, eri kieltä puhuvat, eri-ikäiset ja erilaista arkea elävät miehet kohtaavat ja tutustuvat toisiinsa. Jani on monessa mukana ja rohkaisee hyvällä tavalla miehiä toimimaan ja tekemään yhdessä asioita.
Nurmijärvi
Markku Niemi
Markku on toiminut Nurmijärvellä vapaaehtoisena seitsemän vuoden ajan. Hän on aloittanut olohuonetoiminnassa, mutta luonteensa ansiosta hän on innostunut olemaan kaikenlaisessa vapaaehtoistyössä mukana. Hän vetää olohuonetoiminnassa erilaisia aktiviteetteja sekä osallistuu tapahtumien ja retkien järjestämiseen. Hänellä on jo vahva kokemus esimerkiksi retkien järjestämisestä, joten hän muistaa huolehtia puut tai lettutaikinat aina mukaan. Markku auttaa ikäihmisiä sekä henkilöitä, jotka eivät yksinään kotona pärjää: käymällä heidän kanssaan kaupassa, lääkärikäynneillä ja muita asioita hoitamassa. Markku on vapaaehtoisena mukana auttamassa päivittäin. Hänestä on tullut ystävä niin ikäihmisille, kuin muillekin Louhelan toiminnassa oleville henkilöille. Markku on selkeästi omaohjautuvainen ja tarjoaa apuaan ja aikaansa sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Hän tekee vapaaehtoistoimintaa avoimella sydämellä, ja asettaakin avunsaajat helposti itsensä edelle. Näiden vuosien aikana Markku ei ole saanut tarpeeksi ansaitsemaansa kiitosta, eikä ole sitä itse pyytänytkään. Kaiken hän tekee halusta auttaa, täysin pyyteettömästi.
Porvoo
Anni Suni
Anni eli ”Anu” toimii Suomen Nivelyhdistyksen vertaisohjaajana Porvoon nivelpiirissä. Hänen ansiostaan nivelpiirin toiminta jatkui vuonna 2015, kun muut vapaaehtoiset lopettivat. Anu ohjaa itse nivelpiirin viikoittaiset vesi- ja tuolijumpat. Hän on innostaja ja aina aktiivinen toiminnan kehittäjä. Anu liikuttaa viikoittain noin sataa ihmistä. Anu on uskomaton tehopakkaus, joka tuntuu ehtivän joka paikkaan. Suomen Nivelyhdistyksen lisäksi hän toimii vapaaehtoisena myös Porvoon Eläkkeensaajat ry:ssä, Porvoon Invalideissa, Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksessä, Porvoon Seudun Hengitysyhdistyksessä ja Porvoon Reumayhdistyksessä. Lisäksi Anu toimii Omenamäen palvelutalossa vertaistukihenkilönä ohjaten siellä joka viikko eläkeläisten askartelukerhoa. Hän myös ohjeistaa ikäihmisiä kuntosaliharjoitteluun ja järjestää suosittuja kylpylämatkoja. Porvoossa moni tietää, että jos jokin asia askarruttaa, Anulta voi aina kysyä. Anu on kiinnostunut terveyden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta, johon kuuluu niin liikunta kuin ravitsemuskin. Ravitsemukseen liittyen Anu kiinnittää huomiota erityisesti ikääntyneiden ja lääkkeitä syövien ihmisten riittävään proteiinin saantiin. Anu on itse yli 80-vuotias, mutta ei kuulemma tunne itseään ollenkaan niin vanhaksi.
Pöytyä
Päivi Pohjola
Päivi on toiminut Auranmaan Latu ja Polku ry:n puheenjohtajana vuoden 2015 alusta lähtien, jolloin yhdistys heräteltiin henkiin yli kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen. Hän on aktiivinen yhdistysihminen sekä toimelias persoona. Päivi soittaa yhdistyksen lukemattomat puhelut pyytääkseen vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja tapahtumiin sekä hoitaa varainkeruun yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Päivi on ollut mukana ideoimassa ja järjestämässä tapahtumia monipuolisesti kaikenikäisille lajista riippumatta. Hän tuntee valtavasti ihmisiä ja osaa toiset huomioiden käyttää laajoja verkostojaan yhdistyksen hyväksi. Hän luo yhteistyötä muiden alueen paikallisyhdistysten kanssa, jonka myötä on järjestetty tapahtumia ja pitkäaikaisia kehitysprojekteja yhdessä. Päivi on yhdistyksen helposti lähestyttävä, innostuva, omalla toiminnallaan esimerkkiä näyttävä yhdistystoiminnan ”äiti”, joka samalla kannustaa yhdistyksen nuoria luottamushenkilöitä. Hän on paitsi luottamushenkilö, puheenjohtaja, talkoolainen ja tarvittaessa kirjanpitäjä, joka keittää kahvit ja syttyy uusille ideoille myös kaikin puolin luotettava henkilö, joka hoitaa homman kuin homman. Hän suhtautuu elämään rennosti huumorin kera. Päivi nauttii kaikenlaisesta tekemisestä metsän raivaamisesta aina hiihtoon ja kaikenlaiseen ulkoiluun.
Raahe
Sirkka Saaristo
Sirkka on ohjannut vapaaehtoisesti vertaisryhmiä mielen hyvinvoinnin tueksi noin 15 vuoden ajan Raahen alueella. Hän toimii vapaaehtoisena myös tukihenkilötoiminnassa. Näiden lisäksi Sirkka kouluttaa uusia vapaaehtoisia vertaisryhmien ohjaajiksi. Hän on aktiivitoimija Mieli maasta ry:ssä. Vapaaehtoistoiminta on hänelle sydämen asia. Sirkka huolehtii omasta jaksamisesta harrastamalla kirjoittamista, improvisaatioteatteria sekä pyöräilemällä.
Salo
Pertti Falkstedt
Pertti on toiminut vapaaehtoisena koko elämänsä ajan. Eläkkeelle päästyään hän on vain lisännyt vauhtia ja saanut mukaansa ison joukon salolaisia ideoidessaan ja toteuttaessaan erilaisia tapahtumia kaikenikäisten yhteiseksi iloksi. Pertti on Salon Lasten laulukaupungin “kantavia voimia”. Hän on jo vuosia ollut järjestämässä monipäiväisiä festivaaleja, joiden tarkoituksena on pitää yllä lastenlauluperinnettä. Järjestyksenvalvojana hän on toiminut kahvipalkalla mm. nuorisomusiikkitapahtumissa ja erilaisilla hyväntekeväisyyttä tukevilla messuilla. Nokian lopetettua Salosta Pertti ryhtyi torjumaan apatiaa kaupungissa ja alkoi järjestää yhä edelleen hyvin suosittuja sunnuntaikonsertteja Salon torilla. Hän sai kahvilanpitäjät avaamaan kahvilansa ja puhui esiintyjät mukaan tippipalkalla. Hän ideoi iloa myös talveksi ja järjesti torin ympyräparkin jäädyttämisen luistinradaksi. Hän järjestää radalle musiikin ja kahvikojun. Salon tori on Suomen paras tori – osittain Pertin ansiosta. Pertti on ollut vuosia Salon ydinkeskustan elvyttämistä ajavan kotiseutuyhdistys Hermanniseuran pj., on mukana Hyvän mielen tori -tapahtuman ja Myllyojankadun markkinoiden järjestäjissä. Hän on Salon seudun Sotilaspoika perinnekillan pj., Sotahistoriallisen seuran hallituksessa ja mukana LC Salo-Uskelan toiminnassa. Pertti on ollut monessa muussakin mukana, eikä vain ideoimassa ja organisoimassa. Hän mm. tarttuu harjaan ja pesee joka vuosi ja ystäviensä kanssa Salon pääkadun jouluvalojen kuvut.
Sastamala
Pirjo Raunio
Pirjo on “Sydämellä Sastamalasta” -toiminnan perustaja ja koordinoija. Sydämellä Sastamalasta perustettiin auttamaan Ukrainasta tulevia pakolaisia jo hyvin pian sodan alkamisen jälkeen. Tarkoitus on ollut koota kaikkien eri tahojen vapaaehtoiset toimijat yhteen saman brändin alle, jotta toiminta olisi koordinoitua ja vapaaehtoisten voimavarat tulisivat järkevästi ja parhaalla mahdollisella tavalla käytettyä yhteiseksi hyödyksi. Pirjo sai nopeasti koottua Sydämellä Sastamalasta -toimintaan eri seurakuntien, järjestöjen ja yhteisöjen innokkaat toimijat. Yhteistyötä on tehty myös Sastamalan kaupungin viranhaltijoiden ja vastaanottokeskuksen kanssa. Eri puolille Sastamalaa perustettiin keräyspisteet, joihin lahjoitustavaroita saa tuoda ja yksi pisteistä, Pirjon toimesta kaupungilta käyttöön saatu, toimii jakelupisteenä. Ukrainasta tulleet saavat hakea jakelupisteeltä kaikkea tarvitsemaansa. “Sydämellä Sastamalasta” tekee tiivistä yhteistyötä paikallisen vastaanottokeskuksen kanssa ja on siivonnut ja kalustanut tulijoille asunnot. Pirjo on organisoinut myös ruokajakelua ukrainalaisten auttamiseksi. Sydämellä Sastamalasta on omat Facebook sivut, joilla on yli 800 seuraajaa ja toiminnassa on aktiivisesti mukana kymmeniä vapaaehtoisia eri tahoilta. Kun mukaan laskee myös ne vapaaehtoiset, jotka ovat lahjoittaneet, ja lahjoittavat, tavaraa annettavaksi, mukana olevien kokonaismäärä nousee useampiin satoihin.
Sievi
Heikki Lahti
Heikki on tehnyt Sievissä ansiokasta työtä vapaaehtoisena ennen kaikkea sotaveteraanien puolestapuhujana, mutta myös kulttuurin ja paikallishistorian tallentajana ja kokoajana. Heikki on toiminut Sievin sotaveteraanit ry:ssä vuodesta 2002 johtokunnassa ja puheenjohtajana vuodesta 2005 aina tähän päivään asti. Hän on omalla panoksellaan pitänyt toimintaa aktiivisena. Tämän lisäksi hän on Sotaveteraanien piirihallituksessa 1. varapuheenjohtaja. Heikille on myönnetty ansiokkaasta toiminnastaan tunnustuksena Sotaveteraanien kultainen ansioristi, joka voidaan myöntää liiton tarkoitusperien hyväksi tehdystä erittäin merkittävästä ja pitkään jatkuneesta työstä. Heikki on tallentanut valtavan määrän myös sodanaikaista ja sotavuosien jälkeistä kotiseutuhistoriaa, muun muassa ison kokoelman kotirintamalla olleiden talkootekijöiden talkoomerkkejä. Hänellä on ollut vilpitön halu kerätä, tallentaa – mutta myös jakaa tietoa sota-ajoilta ja niiden jälkeisiltä vuosilta. Hän on ollut mukana perustamassa myös Maatalousmuseota Sieviin vuonna 1994.Museo toimii yhä edelleen ja on yksi Sievin nähtävyyksistä. Heikillä on pitkä lista erilaisista luottamustoimista sekä kunnassa, mutta myös eri yleishyödyllisissä yhdistyksissä jo vuodesta 1985. Kaikkia näitä yhdistää Heikin halua toimia vapaaehtoisena yhteisten asioiden eteen. On merkittävää huomata, miten noiden vuosien aikana annettu aika ja panostus näkyy Sievin kunnassa vahvasti yhä edelleen.
Sirkka
Petri Mäkynen
Petri on ollut aktiivisesti mukana Suomen Syöpäpotilaat ry:n vapaaehtoisena vuodesta 2017 saakka. Hän on kohdannut vapaaehtoisena satoja ihmisiä, joita syöpä sairautena koskettaa yhdistyksemme kohtaamisissa ja antanut kasvot sille, miten vakava sairaus muuttaa elämää väistämättä sekä pysyvästi. Hän on sanoittanut kokemuksiaan myös blogeissa, haastatteluissa, kokemuksista kerätyssä kirjassa, verkkovertaisryhmiä ohjaamalla, messuilla sekä tapahtumissa. Petri on ollut useasti alustamassa työelämähankkeen tilaisuuksissa ja ollut mukana kehittämässä Minä, syöpä ja työ -hankkeen sisältöjä. Hän yhdistää omaa kokemustaan ja ammatillista osaamistaan psykiatrisena sairaanhoitajana ja seksuaaliterapeuttina myös vertaistuellisissa rooleissa. Petri tekee vapaaehtoistyötä aktiivisesti ja näkemyksellisesti. Häntä motivoi selkeästi aito halu auttaa ihmisiä. Hänen työskentelytapansa on empaattinen ja välittävä. Petri antaa toiminnassaan persoonansa reilusti näkyä, mikä ilahduttaa ja saa aikaan aitoa kohtaamista. Hän toimii järjestön sanansaattajana ja levittää tietoa, tukea ja toivoa, että syövän kanssa voi elää hyvää, syvää sekä merkityksellistä elämää. Hän on lämmin, helposti lähestyttävä ja hyväsydäminen ihminen, jonka kohtaaminen tuo toivoa ja lohtua vertaisille.
Tampere
Päivi Keskikiikonen-Piche
Päivi on Suomen Kuurosokeat ry:n vapaaehtoinen tukihenkilö. Viimeiset 12 vuotta ja yhä kerran viikossa Päivi käy Kuurosokeiden toimintakeskuksella ulkoilemassa viittomakielisen kuurosokean henkilön kanssa läpi vuoden. Hän on myös opiskellut viittomakieltä, jotta voi taktiililla viittomakielellä eli kädestä käteen viittoen keskustella asukkaan kanssa. Ympärillä olevista asioista viittomalla kerrotun lisäksi joihinkin asioihin tutustutaan koskemalla, kukkia haistellaan, keväisin tunnustellaan puitten lehtien kasvua ym. Talviliukkailla Päivi miettii turvallisen kävelyreitin. Päivi on omalla toiminnallaan innostanut ja tukenut muita vapaaehtoisia tehtävässään.

Jami Mäntykoski
Jami on toiminut Yad ry:llä vapaaehtoisena noin vuoden tehden ehkäisevää huumetyötä. Yad ry:n vapaaehtoiset tarjoavat nuorille tukea, tietoa ja toimintaa. Jami on ollut aktiivinen kesän festarityössä kiertäessään useammat festarit kohdaten nuoria, jakaen tietoa ja näkökulmia huumeisiin liittyen. Tämän lisäksi hän on toiminut monipuolisesti Tampereen paikallistoiminnassa ideoiden ja toteuttaen mm. tietoa lisääviä kampanjoita sekä päihteetöntä toimintaa. Hän on toiminut erityisen innostavana esimerkkinä päihteettömille elämyksille nuorten parissa, joille päihteettömyys voi olla todella suuri haaste omassa elämässään. Jamin vahvuus on ennakkoluulottomuus ja yhdenvertainen kohtaaminen. Hän on tuonut Yad ry:n yhteisöön mukanaan rutkasti iloa, ja omalla läsnäolollaan lisännyt turvallista ilmapiiriä.

Emilia Pokka
Emilian matka Tampereen Isosisarustoiminnan vapaaehtoisena käynnistyi vuonna 2016 hänen käytyään yksikön järjestämän vapaaehtoistoiminnan kurssin. Tuolloin hän oli vasta 18-vuotias, mutta oli jo tätä ennen ehtinyt toimimaan useita vuosia apuohjaajana saman yksikön lapsille ja nuorille suunnatun Tyttöjen Tuvan toiminnassa. Emilia on toiminut Isosisaruksena (henkilökohtaisena aikuiskaverina) useammalle nuorelle vuosien varrella tavaten heitä säännöllisesti omalla vapaa-ajallaan. Emilia on ollut tärkeä roolimalli, tuki sekä arjen piristäjä kyseisten nuorten elämissä. Isosisaruksena toimimisen lisäksi hän on aktiivisesti osallistunut eri tapahtumien järjestämiseen (mm. Valtakunnalliset Isosisaruspäivät), sekä yksikössä tapahtuvaan kehittämistyöhön työntekijöiden rinnalla. Hän kohtaa ympärillään olevat ihmiset avoimuudella ja lämmöllä, ja luo omalla toiminnallaan yhteisöllisyyttä vapaaehtoisten keskuuteen.
Tuusula
Mika Joensuu
Mikan vapaaehtoistoiminta ei liity mihinkään yhdistykseen, vaan hän on vuosien mittaan toiminut vapaaehtoisena järjestäjänä erilaisissa itsenäisissä hyväntekeväisyysprojekteissa. Mika toimii aktiivisena vapaaehtoisena mm. suomalaisen pelikulttuurin parissa, edistäen ja tukien esimerkiksi erilaisten pelikerhojen ja -ryhmien toimintaa eri puolilla maata. Hänellä on erityisen suuri rooli Suomen miniatyyripeliharrastus yhteisössä. Mika on mm. Suomen suurimman ja aktiivisimman miniatyyriharrastusyhteisö “Figuprojektien vertaisryhmän” perustaja ja ylläpitäjä. Viime vuosina Mika on yhdistänyt vapaaehtoistoimintaansa ja pelien tuntemustaan erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin. Vuonna 2020 hän järjesti Nenäcon-hyväntekeväisyysstriimin osana valtakunnallista Peliviikkoa ja Nenäpäivää, keräten Nenäpäivälle yli 1000 € lahjoituksia yhden illan aikana. Vuonna 2021 hän keräsi noin 11 000 € Mieli ry:n mielenterveystyöhön rakentamalla fantasiateemaisen pienoismalliurheilukatsomon, jonne hän myi mainospaikkoja erilaisille yrityksille, yhteisöille ja yhtyeille. Mukaan tähän projektiin osallistuivat mm. Apulanta, Lordi, Nightwish, Sonata Arctica ja Stam1na. Mikan ennakkoluuloton ja kekseliäs tapa luoda uusia asioita, jotka edistävät yhteistä hyvää, on erinomainen esimerkki myös tulevaisuuden vapaaehtoistoiminnalle. “Itsenäisenä toimijana” Mika rakentaa projektinsa aina kulloisenkin tarpeen mukaisesti, hyvillä tarkoitusperillä ja valtavan suurella sydämellä.
Vaasa
Arja Sigfrids
Arja on toiminut useita vuosia seurakunnassa Vaasassa ensin uutteran talkoolaisena ja sittemmin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina. Hän järjestää yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa erilaisia tapahtumia, ja on yhteydessä myös alueen muihin vapaaehtoistoimijoihin. Hän organisoi EU:n ruoka-apua, järjestää pakolaisille ja maahanmuuttajille tilaisuuksia tutustua toisiinsa ja seurakuntaan, toimii talkoolaisena eri tehtävissä ja laulaa kirkon kuorossa. Arja on luotettava, lämminsydäminen ja herkällä tavalla vahva auttaja, jonka puoleen on helppoa kääntyä. Näiden lisäksi Arjan vahvuuksiin lukeutuu se, että hän on oma aito itsensä.

Eva-Maria Strömsholm
Eva-Maria gick i högstadiet på samma årskurs som mig, och var redan då en flitig elev med stort förstånd för sin ålder. Sedan dess har hon fortsatt i samma riktning, blivit klasslärare, utvecklingspsykolog, sjukskötare och cancerskötare. Hon har själv varit svårt sjuk i cancer, i flera omgånger, och har en förståelse för hur det är att vara patient på en helt annan nivå än genomsnittet. Hon sitter med i cancerstyrelser, är stödperson för cancersjuka, är med i nya cancerföreningen, och mycket mer. Hon var en av grundarna av samlandet av mjukisdjur till sjuka barn på VCS, hon var med och slogs om PET-scannern till VCS. Och hon brinner även för barn och pedagogik, i och med sina år som klasslärare.

Eva-Maria on positiivinen ja aktiivinen vapaaehtoinen. Hän on nuorena kokenut vaikean syöpädiagnoosin ja sen jälkeen alkanut auttaa muita syöpäpotilaita. Viime vuonna hän sai uuden syöpädiagnoosin. Hän kertoo avoimesti omasta kokemuksesta ja siitä, minkälaisia haasteita syöpädiagnoosi tuo nuorille ja aikuisille. Eva-Maria on ollut mukana perustamassa Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:tä, missä hän toimii varapuheenjohtajana. Lisäksi hän toimii monissa hallituksissa, mm. Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen hallituksessa ja Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnassa. Eva-Maria haluaa myös olla aktiivinen vapaaehtoinen Euroopassa ja on mukana potilasedustajana monessa organisaatiossa ja työryhmissä kuten: potilasedustaja EURACAN harvinaiset gynekologiset syöpädomainissa, potilasedustaja IGCS (International Gynecologic Cancer Society) missä hän on mukana Advocacy Committeassa. Hän on myös ESMO:n (European Society of Medical Oncology) Advocacy työryhmässä. Hän on myös perustanut Pohjoismaiden oman verkoston NGPO missä Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanskan gynekologiset syöpäyhdistykset ovat mukana. Eva-Maria antaa aikaa vapaaehtoisuuteen ja auttaa muita syöpäpotilaita, on vertaistukihenkilö muille sekä myös ottaa aktiivisesti kantaa syöpäasioihin ei vaan Suomessa, vaan Euroopassa ja muualla. Eva-Marialle on tärkeää jokaisen syöpäpotilaan hyvinvointi, koskien sekä fyysistä että henkistä ja psyykkistä hyvinvointia ja elämänlaatua.
Vantaa
Jorma Huttunen
Jorma on 72-vuotias ja toiminut Vantaan Sydän ry:n vapaaehtoisena vuodesta 2014 lähtien. Hänellä on erityislaatuinen lahja valita aina oikeat sanat sairastuneille tai muuten vain haastavissa olosuhteissa oleville henkilöille. Hän toimii sydänvertaistukihenkilönä ja digineuvojana. Hän on yhdistyksen toiminnan peruspilari ja toimii myös muualla toisia auttaen. Hän luo ympärilleen turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin sekä kannustaa ihmisiä eteenpäin. Lisäksi hänen ennakkoluulottomuutensa ja rohkeutensa digitaalistuvassa maailmassa vetää vertoja nuoremmille. Hän löytää haastavistakin olosuhteista sen kultareunuksen.

Miia Merikallio
Miia on todellinen vapaaehtoistoiminnan “moniottelija” pian 30 vuoden ajalta. Hän on perustanut 28 vuotta sitten vapaaehtoisena Lappeenrantaan, Etelä-Karjalan keskussairaalaan lastensa menettäneiden vanhempien vertaistukiryhmän oman esikoisensa odottamattoman ja yllättävän kuoleman jälkeen. Hän on ollut kehittämässä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa vapaaehtoisena luottamustoimissa mm. Suomen Uusperheiden Liitossa, Essentiaalinen vapina ry:ssä, Parisuhdekeskus Kataja ry:ssä, Rintasyöpäyhdistyksessä, Tunne Rintasi ry:ssä ja Lupa Lapsuuteen ry:ssä. Suomen Syöpäpotilaat ry:ssä ammattiroolissaan Miia yhteiskehittää vapaaehtois- ja vertaistoiminnan uusia muotoja myös heille, jotka eivät toimintaan tavanomaisesti hakeudu. Miia on ansiokkaasti vapaaehtoisena tuonut esille perhekeskeisyyttä yksilökeskeisyyden sijasta ja ihmiskeskeisyyttä sairauskeskeisyyden sijasta. Hän on rohkeasti antanut äänen myös vaietuille aiheille, josta tulee olla lupa puhua, lupa tuntea ja lupa luottaa. Miia on oman elämänsä sydänroihusta (vapaaehtoistoiminnan sekä ammatillisista kokemuksistaan ja kohtaamisistaan) perustanut marraskuussa 2021 Lupa Lapsuuteen ry:n. Hänen aloitteestaan ja toimestaan tuodaan Suomeen lasten palliatiivisen ja saattohoidon vapaaehtoistoimintaa, jota koordinoivaa organisaatiota ei Suomessa ole aiemmin toiminut. Hän on määrätietoisesti ja aktiivisesti kehittänyt itseään, osaamistaan, kohtaamisen ja läsnäolon taitoaan myös koulutuksin.

Lisätiedot

Outi Platan
outi.platan@kansalaisareena.fi
puh. 044 5473739

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan