Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit voivat nyt suorittaa räätälöidyn lähiesimiestyön tutkinnon

– Kun kuulin, että vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille on alkamassa tutkintoon johtava täydennyskoulutus, olin ihan liekeissä! kertoo Elisabet Hallikainen Sylva ry:stä.

Hallikaisen toive toteutui, kun hän mahtui mukaan ensimmäiseen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille suunnattuun lähiesimiestyön tutkintoa suorittavien koulutusryhmään, joka käynnistyi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa syksyllä 2017. Hän oli aiemmin käynyt jo Humanistisen ammattikorkeakoulun vapaaehtoistoiminnan johtamisen opintokokonaisuuden sekä osallistunut innokkaasti Valikkoverkoston koulutusseminaareihin.

– Työssä oppimisen lisäksi pidän kouluttautumista tärkeänä ja nautin kehittämistyöstä. Koulutus auttaa tarkastelemaan omaa työtä ja työskentelytapoja, hän sanoo.

Työssään Sylva ry:ssä Hallikainen kehittää valtakunnallista vapaaehtoistoimintaa, jolla tuetaan syöpää sairastavia lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään. Vertaistukeen ja tapahtumiin liittyvä vapaaehtoistoiminta ovat järjestön nykyisiä vahvuusalueita. Nyt halutaan kehittää myös muunlaisia vapaaehtoistehtäviä: miten houkutella vapaaehtoisia, joilla ei ole omakohtaista kokemusta syövästä? Kun jostain yrityksestä otetaan yhteyttä ja halutaan lahjoittaa päivä kaikkien työntekijöiden työaikaa, mitä tehtäviä heille tarjoaisi?

Koulutuksen sisällöistä Hallikaista innosti erityisesti palvelumuotoilun hyödyntäminen vapaaehtoistoiminnan koordinoimisessa: kuinka tärkeää onkaan tuntea kohderyhmän tarpeet ja toiveet, joita ei voi kysymättä tietää.

– Koulutuksesta on ollut paljon käytännönläheistä asiaa, josta on ollut minulle suoraan hyötyä omassa jokapäiväisessä työssäni, vaikkapa vapaaehtoistehtävien paketoimiseen liittyen. Itse olen hyötynyt myös henkilöstötyön opiskelemisesta. Myös vapaaehtoisten työnohjaus on aihe, johon pitäisi kiinnittää vielä enemmän huomiota, ja siihenkin pääsi tarttumaan koulutuksen aikana.

Koulutus sopii kaikkien alojen ja sektoreiden vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille

Koulutuksen aikana Elisabet Hallikainen kertoo saaneensa arvokasta ammatillista vertaistukea muilta vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreilta – tukea ja suoria vinkkejä, kuinka muut ovat jonkin asian ratkaisseet. Tutustuminen ja verkostoituminen mahdollistavat jatkossa myös uusia yhteistyöavauksia.

– Oli hyödyllistä, että koulutusryhmässä oli ihmisiä eri puolilta Suomea ja erilaisista organisaatioista. Suosittelen tätä kaikille vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille! Meidän ryhmäämme sattui alan konkareita, mutta koulutus sopii myös sellaisille, jotka ovat vasta aloittamassa tätä työtä.

Hallikaisella on omien sanojensa mukaan etuoikeutettu olo, kun sai olla ensimmäisessä koulutusryhmässä. Valikkoverkoston kautta hän sai olla myös kehittämässä koulutuksen sisältöjä jo ennen sen alkamista.

Nykyisen ryhmän palautteen perusteella koulutusta kehitetään edelleen. Haku seuraavaan koulutukseen on käynnissä 21.9.2018 saakka.

Omnian kyseisen koulutuksen nettisivut

 

Sini Hirvonen

valikkotoiminnan suunnittelijan perhevapaan sijainen, Kansalaisareena ry

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan