Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistoiminta näkyväksi ja helposti lähestyttäväksi

Karoliina Kauhanen, Commu

Laura Kujala, Hämeen Setlementti

Järjestöillä on keskeinen rooli kansalaistoiminnan kehittäjinä, ja vapaaehtoistoiminta on hyvä tapa oppia kansalaistaitoja. Uusien vapaaehtoisten ja erityisesti nuorten sitouttaminen on kuitenkin monille järjestöille haastavaa. Vapaaehtoisuuden mahdollisuuksien heikko näkyvyys, vapaaehtoisuuden hyötyjen epäselvyys, aikataulujen yhteensopimattomuus… Vapaaehtoistoiminnassa on monia asioita, joiden takia nuoret eivät ole mukana järjestöjen toiminnassa. Asia ei kuitenkaan johdu siitä, etteikö nuoret olisi kiinnostuneita osallistumaan vapaaehtoistoimintaan. Tutkimusten mukaan he eivät vain tiedä, mistä löytää vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia. Tässä artikkelissa käymme läpi asiaan liittyviä haasteita ja jaamme ajatuksia nuorten tavoittamiseen sekä sitouttamiseen.

Vapaaehtoistoimintaa ajatellessa nuorten näkökulmasta, voi miettiä mikä siitä tekee houkuttelevaa juuri nuorille. Tämä on erityisen tärkeää selventää, jos vapaaehtoistyöhön ei liity rahallista korvausta. Potentiaalisten nuorten vapaaehtoisten on tiedettävä, mitä hyötyä heille on liittyä mukaan ja auttaa järjestön toiminnassa.

Tulevia kesätyöpaikkoja sekä työuria ajatellen nuoren on hyvä tietää millaista kokemusta hän vapaaehtoistoiminnasta saa, sekä millaista hyötyä siitä tulevaisuudessa on. Nuoret oppivat vastuullisuutta, kehittävät sosiaalisia taitojaan, saavat käytännön kokemuksia asiakaskeskeisestä työskentelystä ja saavat lisäksi laaja-alaista näkökulmaa eri elämäntilanteisiin. Vapaaehtoistoiminta näyttää myös hyvältä nuoren ansioluettelossa. Kuitenkaan pelkällä luettelolla itsessään ei ole merkitystä, vaan toiminnasta kertyneellä kokemuksella ja kasvulla. Vapaaehtoistoiminta on ainutlaatuinen mahdollisuus kerryttää kokemuksia, niin tulevaisuuden työelämää kuin omaa henkistä kasvua ajatellen. Nuoret voivat myös harjoittelupaikkojen kautta tutustua vapaaehtoistyöhön ja sitä kautta löytää itselleen uuden harrastuksen.

Askartelupisteellä tehdään viirejä, aarrekarttoja ja maalauksia.

Toinen avainsana, joka tekee vapaaehtoistyöstä nuorille houkuttelevan on itseidentifioituminen sekä samaistumisen kohteet. Jos nuorella on esimerkiksi lemmikki, hänelle olisi luultavasti mielekästä ja järkevää toimia vapaaehtoisena eläinsuojassa, koska hän pystyy samaistumaan eläimiin, jotka tarvitsevat ikuisen kodin. Jos nuorten on vaikea samaistua ajamansa asian taustalla oleviin tarinoihin, voi yrittää löytää yhteyksiä, jotka epäsuorasti herättävät myötätuntoa.

Vapaaehtoistoiminnassa korostuu myös merkityksellisyyden kokemus ja yhdessä aikaansaamisen ilo. Nämä ovat tärkeitä valttikortteja viestiä nuorelle vapaaehtoiselle. Toiminta voi auttaa vahvistamaan itseluottamusta ja tuomaan merkityksellisyyden kokemusta sekä tukea tukea sellaisina hetkinä, kun nuori sitä kaipaa. Samalla nuori kokee olevansa osa tärkeää yhteisöä. Tällaisen vaikutuksen myötä nuori kasvattaa omaa itseluottamustaan. Nuoren on tärkeä olla tietoinen myös vapaaehtoistoiminnan vaikutuksista. Tämä auttaa nuoria ymmärtämään, miten paljon myönteisiä vaikutuksia heillä voi olla muihin. Nuoret saattavat vähätellä saavutuksiaan eivätkä koe, että pienelläkin hyvällä teolla on suuret seuraukset.

Esimerkiksi pelkkä mainonta siitä, että “tarvitsemme vapaaehtoisen keskustelemaan vanhainkodin asukkaiden kanssa”, ei riitä.

Kuvauksen voi tarkentaa esimerkiksi:  “Tarvitsemme hyväsydämisen ja kärsivällisen henkilön, joka haluaisi tulla juttelemaan vanhainkotimme asukkaille. Heille tekee hyvää keskustella välillä muidenkin kuin perheenjäsenten ja ystävien kanssa. He voivat saada sinulta uusia näkökulmia, ja he voivat myös opettaa sinulle joitakin elämässä hyödyllisiä vinkkejä! Sinun kanssasi keskusteleminen tekisi heidät onnellisemmiksi ja toisi valoa ja energiaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä”.

Nuorille on tärkeä viestiä, että he voivat vaikuttaa maailmaan ja että heillä on merkitystä yhteiskunnalle. Toiminnan tarkemman kuvauksen ja siitä saadun hyödyn avulla viesti nuorten vapaaehtoistoiminnan tärkeydestä menee perille. Nykyisenä digiaikana viesti menee vielä paremmin perille, jos sen kertoo tarinan ja videon muodossa. Liikkuva tarina on helpommin seurattava ja samaistuttava kuin pelkkä teksti.

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on oltava kaikkien halukkaiden ulottuvilla. On hyvä pitää mielessä, miten madaltaa kynnystä osallistua toimintaan. Nuorelta vaaditaan rohkeutta ja aloitekykyä, jotta hän päättää lähteä mukaan. Älä odota, että nuori soittaa sinulle vaan ole ensin läsnä ja tavoitettavissa heidän arjessaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.  On hyvä toivottaa heidät tervetulleeksi, vaikka he eivät välttämättä voikaan osallistua toimintaan säännöllisesti tai usein. Nuorilla on usein muuttuva elämäntilanne esimerkiksi opiskelujen myötä. On tärkeää välittää tietoa, ettei vapaaehtoistoimintaan tarvitse sitoutua koko elämän ajaksi. Painotus on sanalla vapaaehtoisuus. Nuoria on tärkeää muistuttaa siitä, että “liian pientä apua” ei ole olemassa, vaan kaikki apu on arvokasta.

Hyvä vinkki tähän on luetella vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia sosiaalisessa mediassa ja rekrytointi-ilmoituksissa. Kun mahdollisuudet luetellaan selkeästi, nuoren on helpompi bongata itselleen sopiva vapaaehtoistoiminta. Jos mahdollista, jo olemassa olevien nuorten vapaaehtoisten kokemuksia voi sisällyttää mukaan. Näin voi hyödyntää viestejä, joissa esitellään aiempia tempauksia ja toiminnan tuloksia, kuten ennen-jälkeen kuvia. Tällöin nuori saa selkeämmän kuvan siitä, mitä vapaaehtoistoiminta voi konkreettisesti pitää sisällään. Kun asia konkretisoituu mielessä, on pienempi kynnys lähteä mukaan toimintaan. Nuoren ei tarvitse arvuutella mitä kaikkea toiminta voi olla tai pelätä, jos se ei olekaan yhtään oma juttu.

Ota käyttöön trendikkäitä ja ajanhallintaa helpottavia työkaluja

Vapaaehtoistoiminnassa pitäisi olla myös hauskoja ja myönteisiä elementtejä. Kun nuoria aletaan rekrytoimaan ja järjestöjen vapaaehtoistoimintaa mainostamaan, on hyvä pitää mielessä, myös siinäkin, mitkä ovat niitä nuoria houkuttelevia elementtejä. Markkinointia ei kannata rajoittaa kauppojen ilmoitustauluihin, sillä Z-sukupolvi – eli 10-25-vuotiaat – viettävät suuren osan vapaa-ajastaan verkossa. Nuoret voidaan tavoittaa verkossa ja sosiaalisessa mediassa esimerkiksi seuraamalla tiettyjä hashtageja, kuten #auttaminen tai #mielenterveys Instagramissa ja osallistumalla keskusteluun julkaisuissa. Myös eri oppilaitosten kautta voi tavoittaa potentiaaliset nuoret vapaaehtoiset ottamalla yhteyttä opettajiin ja menemällä kouluihin vierailijaksi esittelemään järjestön toimintaa. Tätä voi toteuttaa esimerkiksi hakeutumalla eri oppilaitosten järjestämiin järjestöpäiviin. Näin saadaan suora vuorovaikutus nuorten kanssa ja nähdään, mikä vapaaehtoistyössä kiinnostaa heitä eniten. Samalla järjestö saa palautetta suoraan ja voi parantaa tulevaisuuden rekrytointiprosessia.

Mainonnan ja rekrytointialustan jälkeen on tärkeää työstää viesti, joka herättää nuorten mielenkiinnon. Sisällön tuottamisen ja mainonnan ytimessä on houkuttelevuus sekä selkeys. Nuoret ovat tottuneet uppoutumaan mielenkiintoiseen digitaaliseen sisältöön koko päivän, joten jos viesti on tylsä tai liian pitkä, se ei herätä heidän huomiotaan. Tällöin on erittäin hyödyllistä oppia, miltä nuorten suosima sisältö näyttää ja kuulostaa. Mainonnassa voi hyödyntää esimerkiksi viraaleja musiikkikappaleita ja luoda koukuttavaa digitaalista sisältöä.

Järjestön toiminnasta on hyvä tehdä persoonallista ja visuaalisesti selkeää, esimerkiksi videon muodossa. Videosisältö on Z-sukupolvea kiinnostavampaa, sillä 85 prosenttia heistä on YouTuben käyttäjiä. Video on hyvä tapa välittää monimutkaistakin tietoa tehokkaasti. Videoiden ei kuitenkaan tarvitse olla huippulaadukkaita, puhelimella kuvatut ja editoidut pätkät riittävät. Keskiössä on tiivistetyt vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet sekä toiminnasta saadut hyödyt sekä tunteet. Järjestöjen kannattaa tutustua TikTokin ja Instagramin “kelat” -videotrendeihin, josta löytyy paljon erilaisia ideoita omaan videomainontaan. Tokboard.com -sivusto on myös hyvä pitää mielessä; sivu listaa suosituimmat kappaleet TikTokissa.

Nuoret ovat kiireisiä. Vaikka koulunkäynti ja ystävien kanssa oleilu ei ole vuosikymmenten aikana kadonnut mihinkään, tiedon määrä ja monipuolisuus on moninkertaistunut. Tämä tarkoittaa, että heillä on enemmän valinnanvaraa kuin aiemmilla sukupolvilla. Jatkuva verkossa ja tavoitettavissa oleminen nopeuttaa nuorten elämänrytmiä entisestään. Snapchat ja WhatsApp tekevät viestittelystä supernopeaa ja TikTokin, Youtuben ja Instagramin videosisällöissä nopeus on keskiössä. On vain luonnollista, että nuoriso hakee mukavuutta ja tehokkuutta kaikessa, kiireisen elämänsä keskellä.

Siksi on löydettävä oikeat työkalut, jotta voidaan hallita aikataulutusta kiireisten nuorten vapaaehtoisten kanssa. Sen sijaan, että heitä pyydetään lähettämään järjestöille viestejä saatavuudestaan, voidaan hyödyntää yhteisten kalenterien ja sovellusten, kuten Commun käyttöä. Nämä teknologiat eivät ainoastaan helpota aikataulujen hallintaa, vaan tuovat myös muita etuja. Jokaisen vapaaehtoisen lähettämiä viestejä ei tarvitse tarkistaa, jolloin on mahdollista, että osa niistä jää näkemättä. Virheitä tulee tehtyä vähemmän, koska tietoja ei siirretä manuaalisesti. Toiminnan organisointi on ketterämpää, koska tietoja voidaan muokata ja tarkistaa reaaliaikaisesti.  Enää ei tarvitse luoda itse Excel-taulukoita tai muita asiakirjoja, joten tämän ajan voi käyttää muihin tehtäviin.

Tällaista ajattelutapaa käteviä ja tehokkaita työkaluja kohtaan pitäisi soveltaa myös muihin hallinnollisiin menettelyihin. Piirrä paperille nuoren vapaaehtoisen polku, aina kiinnostuksen ilmaisusta ilmoittautumiseen asti. Muista myös luoda anonyymi palautekanava esimerkiksi kyselylomakkeella kokemusten keräämiseksi!

On hyvä muistaa, että jokainen viesti ei nouse viraaliksi. Ei kannata laittaa kaikkia paukkuja yhteen viestiin, vaan jakaa sitä useammalle päivälle sekä useampiin postauksiin. Materiaalia toiminnasta kannattaa luoda niin paljon kuin mahdollista. Mainontaa ei kannata jättää yhden videon varaan, vaan on kannattavaa olla muutenkin aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Loppujen lopuksi on paljolti kyse tuurista, sattuuko nuori näkemään, lukemaan ja katsomaan juuri sinun viestisi. Siksi toistot ovat tärkeitä ja on seurattava esimerkiksi somekanavien analytiikasta, mitkä sisällöt toimivat.

Hämeen Setlementti tavoittaa nuoret tehokkaasti kumppaneiden ja puskaradion kautta

Hämeen Setlementissä monet edellä mainitut keinot on todettu toimiviksi. Nuoria on ollut tutustumassa vapaaehtoistoiminnan sekä muun toiminnan eri muotoihin monesti opintojen merkeissä.

“Teemme oppilaitosten kanssa yhteistyötä monilla eri tasoilla ja vapaaehtoistoimintaa onkin helppo sovittaa monenlaisiin eri opintokokonaisuuksiin”, kertoo Hämeen Setlementin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Laura Kujala. “Yläkoulussa työelämään tutustumisen viikot ja myöhemmissä opinnoissa erilaiset harjoittelut tarjoavat oivia paikkoja tutustua järjestökenttään sekä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin yleisesti.”

Hyväksi todettu tapa on sovittaa omia avauksia jo olemassa oleviin oppilaitosten kokonaisuuksiin. Jos yhteydenotot eivät tunnu tuovan toivottua tulosta, voi oppilaitoksiin olla yhteydessä esimerkiksi paikallisen Valikko-verkoston voimin.

Kiinnostuneita nuoria on yhtä monenlaisia kuin vapaaehtoistoiminnassa on eri mahdollisuuksia. Hyvin auki kirjoitettuihin kuvauksiin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista tartutaan useammin kuin yleispäteviin ilmoituksiin.

Samaistumisen ja merkityksellisyyden tunteet ovat tärkeitä nuorten sitouttamisessa toimintaan. Myös toiminnan lyhytkestoisuus helpottaa siihen sitoutumista. On hyvä avata kaiken vapaaehtoisuuden olevan yhtä tärkeää kestosta ja toiminnan luonteesta riippumatta. Erityisesti nuorten kohdalla onkin tärkeää panostaa toiminnan selkeyteen sekä vapaaehtoisten ohjaukseen. Tällöin he saavat kokemuksesta hyvät eväät tulevaisuuteen sekä mukavia muistoja.

“Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, kuten Hämeen Setlementin vapaaehtoistoiminnan keskiössä Hämeenlinnassa, sana leviää varmasti”, Kujala kertoo. “Oli nuorella sitten hyvä tai huono kokemus toiminnasta, hän kertoo siitä eteenpäin.”

Commu -sovellus on koettu Hämeen Setlementissä mainioksi markkinoinnin kanavaksi. Vapaaehtoistoiminnan avoimia tehtäviä on helppoa markkinoida nuorten käyttämässä sovelluksessa ja kuvaukset avoimista tehtävistä tulee kirjoitettua selkeästi mutta tiiviisti. Jatkuvasti kehittyvän sovelluksen käyttäjät voivat olla myös vaikuttamassa Commun tulevaisuuteen. Mitä enemmän ominaisuuksia saadaan yhdelle alustalle, sitä helpompaa vapaaehtoisten koordinointi sekä toiminnan suunnittelu ja siitä raportoiminen on.

Sofia auttaa niin paljon kuin pystyy – nuoren auttajan kokemus vapaaehtoisuudesta

16-vuotias Sofia on aloitteleva vapaaehtoinen Jyväskylästä. Kysyimme häneltä, mikä motivoi häntä vapaaehtoistoimintaan ja miten hän pitää huolta arjen tasapainosta.

Millaista vapaaehtoistoimintaa olet tehnyt?

“En ole tehnyt varsinaista ”vapaaehtoistyötä” mutta oon kyllä autellut paljon esimerkiksi käymään kaupassa vanhusten puolesta tai hoitanut lapsia ilman korvausta. Nyt olen mukana Commu -sovelluksessa ja sen kautta autan lähialueeni ihmisiä silloin kun minulle sopii.”

Miksi autat muita?

“Tiedän, että joillain ihmisillä aika ja kykeneväisyys eivät yksinkertaisesti riitä itse asioiden hoitamiseen ja/tai raha ei riitä avun palkkaamiseen. Siksi on tärkeä auttaa muita, niitä jotka sitä tarvitsee. Saan lisäksi myös itse kokemusta.”

Miten pidät huolta omasta jaksamisesta?

“En kuormita itseäni liikaa eli hoidan ensin kaikki pakolliset kuten koulun ja työt ja sitten vasta autan sen mitä itse jaksan. Meistä jokainen tarvitsee joskus apua ja toisaalta meistä jokainen osaa myös auttaa muita.”

Nuoret sitoutuvat järjestöjen toimintaan positiivisten kokemusten kautta

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden merkityksellisyyden, onnistumisen ja yhteenkuuluvuuden kokemuksiin. Nämä ovat tärkeitä tukipilareita kaiken ikäisten nuorten kehityksessä. Nuoren sitouttaminen järjestösi vapaaehtoistoimintaan alkaa sosiaalisesta mediasta ja matalan kynnyksen tutustumisesta. Kun onnistumisia alkaa kertyä, nuoren on paljon helpompi sitoutua pidempiaikaiseen toimintaan. Omien tekojen vaikutuksen näkeminen kannustaa nuorta toistuvaan ja pidempiaikaiseen vaikuttamiseen.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan