Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistoiminta on kansalaisoikeus, jota on tuettava myös hallitusohjelmassa

Kansalaisareenan vaikuttamistyön keskiössä ovat kevään 2023 eduskuntavaalitavoitteet. 

Kansalaisareenan tehtävä nyt ja tulevaisuudessa on vaikuttaa siihen, että kansalaisyhteiskuntaan vaikuttaminen ja osallistuminen olisi mahdollista ihan jokaiselle.

Vapaaehtoistoiminta on vaikuttamista. Sen kautta voidaan edistää vapaaehtoistoimijalle itselleen tärkeitä asioita ja saada niitä nousemaan myös julkiseen keskusteluun. Lisäksi vapaaehtoistoiminta luo yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja monimuotoisempaa demokratiaa. Näistä syistä vapaaehtoistoiminta on kansalaisoikeus. 

Kansalaisareenan eduskuntavaalitavoitteet luovat vapaaehtois- ja järjestökentälle mahdollisuuksia toimia järjestön perustarkoituksen mukaisesti. Ne edistävät pitkäjänteistä rahoitusta, huomioivat pienet ja alueelliset toimijat sekä tuovat yhteiseen keskusteluun yksilön toimijuuden lähtökohdan, jossa kansalais- ja demokratiataitoja on vaalittava ja edistettävä läpi elämän.  

Kansalaisareenan tavoitteet hallitusohjelmaan 

1. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan rahoituksen tulee olla riittävää, pitkäjänteistä ja siiloja purkavaa.  

Tarkoitamme tällä sitä, että rahoitus on keino, joka järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kenttää saavuttamaan täyden potentiaalinsa yhteiskunnallisten ongelmien ennaltaehkäisijänä, luottamuksen rakentajana ja yhteiskunnan uudistamisen lähteenä. Katson, että rahoitus on väline, jolla asioita voidaan toteuttaa. Ilman rahoitustakin toimintaa toki voidaan toteuttaa, mutta rahoitus antaa turvaa ja mahdollistaa järjestön perustehtävän toteuttamisen.  

 2. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan osaaminen on huomioitava julkishallinnossa.  

Päättävissä elimissä on oltava mukana kattava järjestöjen edustus (huomioiden esimerkiksi vähemmistöt ja alueellisuus), joka koostuu pienistä yhdistyksistä valtakunnallisiin järjestöihin. 

Järjestö- ja vapaaehtoiskentän äänen täytyy kuulua julkishallinnossa. Pienten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden tulee tulla nähdyksi ja kuulluksi omine erityispiirteinen. He osaavat parhaiten sanoittaa, mikä on heille toiminnassaan tärkeää ja mikä tulee ottaa huomioon julkisessa hallinnossa. 

3. Kolmantena tavoitteenamme on tuoda esille kansalais- ja demokratiataitojen vahvistamista.  

Suomalaisenkin demokratiavajeen yhä kasvaessa on edistettävä lasten ja nuorten mahdollisuutta oppia kouluissa yhä enemmän kansalais- ja demokratiataitoja. Oppijan koko polulla – varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkea-asteella sekä myös aikuisopetuksessa – tulee lisätä mahdollisuuksia perehtyä vapaaehtoistoiminnan kautta saatavaan osallisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  

Myös kotoutujan polulla on tuotava esiin järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia, jotta uudet suomalaiset löytävät tapoja osallistua ja vaikuttaa.  

Jokaisella pitäisi olla elämäntilanteesta tai esimerkiksi kielitaidosta riippumatta mahdollisuus tehdä itselleen merkityksellistä vapaaehtoistyötä ja vaikuttaa haluamiinsa asioihin sekä osallistua oman yhteisönsä kehittämiseen. 

Eduskuntavaalitavoitteemme edistävät parempaa tulevaisuutta. Ne luovat perustaa, johon on jokaisen toimijan hyvä kiinnittyä, jotta vapaaehtoistoiminta kukoistaisi tulevaisuudessa entistä vahvempana ja monimuotoisempana. Siksi näiden tavoitteiden tulee ehdottomasti näkyä myös seuraavassa hallitusohjelmassa. 

Pääset lukemaan eduskuntavaalitavoitteemme täältä: https://kansalaisareena.fi/aineistoa/tavoitteet-eduskuntavaaleihin-2023/

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan