Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistoiminta on sosiaalisen kestävyyden ytimessä

Kriisinkestävyytemme on ollut viime aikoina koetuksella. Ihmisten terveyttä välittömästi ja suoraan koskettavien kriisien edessä olemme kuitenkin pystyneet tuntemaan solidaarisuutta toisiamme kohtaan ja toimineet yhdessä parantaaksemme tilannetta. Samaa yhtenäisyyttä me tarvitsemme myös rakentaessamme kestävää tulevaisuutta. 

Kestävä kehitys läpileikkaa koko yhteiskuntaamme

Kestävyyskriisi koskettaa globaalisti meitä kaikkia, mutta sen dramaattisimmat vaikutukset näkyvät epätasaisesti ympäri maailmaa. Ehkäpä juuri tästä johtuen meidän on vaikea tuntea vaikutuksien vakavuutta ja toimia entistä vastuullisemmin.

Kaikkien toimijoiden, kaikilla yhteiskunnan eri tasoilla tulee tehdä muutoksia toimintaansa, jotta pääsemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän maailman rakentaminen jakautuu pienempiin osa-alueisiin, ja toimijoiden vastuut painottuvat eri tavoin eri osa-alueilla. Kestävän kehityksen pääalueet ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Eri ulottuvuudet ovat erottamattomasti kytköksissä toisiinsa. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden vahvistumisella on kauaskantoisia vaikutuksia ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. 

Vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia ja vahvistaa osallisuutta

Vapaaehtoistoiminnan kentän vahvuus on osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Juuri siksi meidän vastuumme painottuu erityisesti sosiaalisen kestävyyden kehittämisessä.  

Kestävän toiminnan yhtenä edellytyksenä on ihmisen kokemus yhteenkuuluvuudesta ja kyvystä vaikuttaa yhteisönsä asioihin. Osallisuus lisää sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä. Vapaaehtoistoiminnan kautta yhä useampi ihminen tuntee olevansa osa yhteisöä ja voi vaikuttaa yhteisönsä asioihin. 

Vapaaehtoistoiminta on myös yksi keskeisistä informaalin oppimisen areenoista. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen vaikuttaa ajatteluumme, elämäntapoihimme ja ympäristöömme. Vapaaehtoistoiminnassa saadun kokemuksen, tiedon ja yhteisön avulla ihmisillä on paremmat edellytykset toimia ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävästi.  

Vapaaehtoistoiminta on vaikuttamistoimintaa

Jotta pääsemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, meidän vapaaehtoistoiminnan järjestäjinä ja kehittäjinä täytyy käyttää valtaamme rakentaa hyvää tulevaisuutta. Me olemme sosiaalisen kestävyyden kehittämisen ytimessä. Me pystymme vaikuttamaan laajaan joukkoon erilaisia ihmisiä sekä päätöksentekijöihin.  

Kestävän elämän, yhteiskunnan ja maailmanlaajuisen yhteisön rakentaminen on kestävyyslaji. Pysyvät muutokset tapahtuvat hitaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän pitää kehittää ajatteluamme ja uskaltaa toimia myös epätäydellisesti. Askel kerrallaan, yhdessä. 

————-

Kansalaisareena aloittaa ensi vuoden alussa vastuullisuusohjelman laatimisen, jolla ohjataan Kansalaisareenan toimintaa vastaamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Ohjelmaa työstetään kohderyhmiä osallistavasti. Vastuullisuusohjelmassa ohjeistetaan vastuullisiin käytänteisiin ja tunnistetaan vapaaehtoistoiminnan kentän mahdollisuuksia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminnan kenttä voi entistä paremmin tukea osallisuutta sekä vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen yhteiskunnassamme.  

Kansalaisareena vaikuttaa myös Valtioneuvoston Kestävän kehityksen toimikunnassa. Edustajamme on järjestöpäällikkö Marjo Salmela, joka on toimikunnan varajäsen.  

———–

Kirjoittaja Sini Nuutinen, FM ympäristötiede, järjestöassistentti Kansalaisareena

Lähteet:

https://sdgs.un.org/2030agenda

Agenda 2030 tiekartta

Lue lisää kestävästä kehityksestä ja sen edistämisestä Suomessa:

https://www.ykliitto.fi/kestava-kehitys

https://ym.fi/mita-on-kestava-kehitys

https://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys

https://vnk.fi/kestava-kehitys

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan