Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistoimintaa kehittämään – opas ammatillisille museoille

Suomen Ilmailumuseo on julkaissut Vapaaehtoistyön käsikirjan yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa. Opas on suunnattu museoille ja muille vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa työskenteleville tahoille. Käsikirjassa käsitellään vapaaehtoistyön määritelmää, vapaaehtoistyön kehittämisen lähtökohtia ja organisointia. Oppaassa nostetaan esille myös vapaaehtoistoiminnan arkeen liittyviä seikkoja sekä käydään läpi toimintaan liittyviä lakeja.

Vapaaehtoistyön käsikirja pohjautuu Suomen Ilmailumuseon vuonna 2016 toteuttamaan Yhteisöpalvelut museoissa -hankkeeseen. Hankkeessa selvitettiin ammattimuseoissa tehtävän vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Yhteisöpalvelut museoissa -hanke toteutettiin vapaaehtoistyön valtakunnallisen kattojärjestön, Kansalaisareena ry:n nimeämän selvitysmiehen vetämänä. Hankkeessa haastateltiin erityisesti Ilmailumuseon vapaaehtoisia ja vapaaehtoisten kanssa työskentelevää henkilökuntaa, vertailukohtia haettiin myös muista suomalaisista ja ulkomaisista museoista. Hanke on saanut rahoitusta Museoviraston avustuksista museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Museotilaston mukaan suomalaisissa ammattimuseoissa tehtiin vuoden 2015 aikana yli 36 000 tuntia vapaaehtoistyötä. Tähän ei ole laskettu valtionosuusjärjestelmän ulkopuolelle jääviä kotiseutumuseoita, erikoismuseoita ja muita museoita, joista suurella osalla toiminta perustuu pääosin tai kokonaan vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyön ohjauksesta suomalaisissa museoissa ei kuitenkaan ole aiemmin tehty laajoja selvityksiä.

Suomen Ilmailumuseo on valtakunnallinen erikoismuseo, jolla on pitkät perinteet vapaaehtoistyössä. Museo perustettiin vapaaehtoisjärjestön (Ilmailumuseoyhdistys ry) toimesta 1970-luvun alussa. Järjestö hallinnoi museota yksin 1990-luvun puoliväliin saakka, kunnes museo siirtyi Suomen Ilmailumuseosäätiön hallintaan. Ilmailumuseo on edelleen museotilaston mukaan ammatillisen museokentän suurin vapaaehtoistyönantaja – vuonna 2015 museolla tehtiin yli 11 000 tuntia vapaaehtoistyötä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan