Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistyö.fi:n vapaaehtoisille suunnatun kyselyn tulokset julkaistu

Kansalaisareenan ja Kirkkopalveluiden ylläpitämä Vapaaehtoistyö.fi-palvelu toteutti kesällä 2021 laajan vapaaehtoistoiminnan kyselyn vapaaehtoisille. Vastauksista käy selkeästi ilmi, että vapaaehtoistoiminta edistää siihen osallistuvan hyvinvointia, osallisuutta ja merkityksellisyyden tunnetta. Lisäksi vapaaehtoistoiminta koetaan tärkeänä vaikuttamisen keinona.

Kyselyyn vastasi 1138 henkilöä, joista 96 % ilmoitti tekevänsä tai ainakin aiemmin tehneensä vapaaehtoistyötä. Säännöllistä, viikoittain tai vähintään kuukausittain tapahtuvaa vapaaehtoistyötä vastaajista tekee 57,6 %.

Vapaaehtoistoiminta auttaa työllistymisessä ja vähentää yksinäisyyttä

Kyselyn kaikista vastaajista 69,4 % ilmoitti oppineensa vapaaehtoistoiminnassa uusia taitoja ja 72,4 % on voinut hyödyntää tai kehittää jo olemassa olevaa osaamistaan.

Vapaaehtoistoiminta on auttanut myös työllistymisessä: vastaajista jopa 18,5 % ilmoitti työllistyneensä vapaaehtoistoiminnan avulla. Toiminnassa karttuneet taidot ja kokemukset, verkostot ja uusien mielenkiinnon kohteiden löytyminen voivat siis luoda mahdollisuuksia myös uuden uran tai työpaikan löytymiselle.

Kyselyn vastaajista 71,8 % puolestaan kertoi vapaaehtoistoiminnan lisänneen heidän sosiaalisia kontaktejaan. Hieman alle puolet vastaajista ilmoitti vapaaehtoistoiminnan myös vähentäneen heidän kokemaansa yksinäisyyttä. Luvut ovat merkittäviä, sillä niistä voi olettaa, että vastaaja on jossain vaiheessa elämäänsä kokenut itsensä yksinäiseksi ja saanut vapaaehtoistoiminnan kautta helpotusta siihen.

Vapaaehtoistoiminta lisää osallisuutta

Kyselyyn vastanneet kokivat vapaaehtoistoiminnan tärkeänä osallistumisen ja vaikuttamisen keinona. Vastaajista 71,4 % kertoi, että he vaikuttavat itselleen tärkeisiin asioihin ja 75,7 % ilmoitti heidän vapaaehtoistyöstään olevan hyötyä yhteiskunnalle.

Vapaaehtoistoiminta koettiin myös tärkeäksi ja elämään myönteisesti vaikuttavaksi. Kaikista kyselyn vastaajista 75,2 % koki, että heidän tekemänsä vapaaehtoistoiminta on merkityksellistä. Vastaajista 70,6 % kertoi vapaaehtoisena toimimisen olleen heille hyödyllistä ja 74,8 % sanoi vapaaehtoistoiminnan vaikuttaneen myönteisesti heidän elämäänsä.

Lue koko artikkeli ja kyselyn tulokset täältä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan