Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistyöntekijät eriarvoisessa asemassa verotuksessa

Verohallinto valmistelee uutta ohjetta vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksiin. Kansalaisareena verkostoineen pitää tärkeänä, että riippumatta vapaaehtoistoiminnan organisoijasta, vapaaehtoisten on oltava ennakonperinnässä tasa-arvoisessa asemassa. Lainsäädännölliset ja ohjeisiin liittyvät muutokset on toteutettava niin, että nykyinen käytäntö ei vapaaehtoisen kannalta huononnu. Erityisesti pienten vapaaehtoistoimintaa organisoivien yhteisöjen kannalta tilanteen on selkeästi helpotuttava!  On noudatettava hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta, että vapaaehtoistoimintaa helpotetaan merkittävästi hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla. On perattava säädökset, jotka eniten haittaavat kansalaisten arkea ja vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistyön osalta norminpurku tarkoittaa ennen kaikkea lainsäädännön yhtenäistämistä vapaaehtoistyöntekijän näkökulmasta:

Vapaaehtoistyöhön on sovellettava Euroopan talous- ja sosiaalikomitean suosituksen mukaisesti vapaaehtoistyöntekijään perustuvaa tai hänen mukaansa suuntautuvaa lähestymistapaa, jotta varmistetaan vapaaehtoistyön laatu, vapaaehtoistyön tunnustaminen sekä vapaaehtoisten suojelu ja hyödyntämismahdollisuudet optimaalisesti ja ilman syrjintää.

Ilman tarvittavia lainsäädäntömuutoksia vapaaehtoistyöntekijän mukaan suuntautuvaan ohjeistukseen ei ole mahdollista päästä eikä vapaaehtoistoiminnan organisoinnin kannalta sekavaa tilannetta ole mahdollista oleellisesti selkiyttää: Vapaaehtoistyölle tarvitaan oma lainsäädäntö.

Tutustu:

Verottajan ohjeluonnos yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksiin täällä.

Kansalaisareenan ja sen verkoston lausunto verohallinnon ohjeluonnokseen löytyy täältä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan