Hyppää sisältöön

Kansalaisareena ry on 25 vuotta

Kansalaisareena ry täyttää tänään 29.1.2018 25 vuotta. Kiitokset jäsenyhteisöillemme! Juhlavuoden kunniaksi on suunnitteilla erillinen tapahtuma, mutta siitä lisää myöhemmin. Sitä ennen voi tutustua Kansalaisareenassa työstettyyn tarinaan järjestön historiasta ja vaiheista.

Kansalaisareena on vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan informaatio- ja kehittämiskeskus, joka perustettiin tammikuussa vuonna 1993. Perustamisen taustalla olivat 1990-luvun alun taloudellinen lama, työttömyyden kasvu ja hyvinvointipalvelujen purkaminen. Työttömyys kosketti isoa osaa suomalaisista, ja myös hyvin koulutettuja ja johtavassa asemassa olevia ihmisiä jäi työttömiksi. Vapaaehtoiselle ja omaehtoiselle toiminnalle oli tarvetta, ja toisaalta yhä useammalla ihmisellä vapautui tälle toiminnalle aikaa. Päättäjät toivoivat, että järjestöt ja vapaaehtoiset tulisivat paikkaamaan hyvinvoinnin aukkoja. Vallalla oli kuitenkin yksipuolinen käsitys vapaaehtoistyöstä: vapaaehtoisia haluttiin tekemään niitä tehtäviä, joihin palkallinen henkilökunta ei venynyt.

Perustajajäsenet kokivat kansalaistoiminnan rajoitteena sen, että vapaaehtoisten toiminta haluttiin rajata ylhäältä päin määriteltyihin tehtäviin samaan aikaan kun kasvava joukko vapaaehtoisia peräänkuulutti omaehtoisuutta: he halusivat suunnitella itse sitä toimintaa, jota olivat mukana toteuttamassa. Yhteiskunnallisten muutosprosessien keskellä perustajajäsenet pitivät tärkeänä kehittää kansalaisten vapaaehtois- ja oma-aputoimintaa sekä lisätä omaehtoista kansalaistoimintaa.

Lue koko tarina täältä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan