Hyppää sisältöön

Kansalaisareenan julkaisu 1/2017 käsittelee järjestön ja yrityksen välistä yhteistyötä

Kansalaisareenan uuden julkaisusarjan ensimmäinen osa on opas nimeltään Järjestön ja yrityksen välinen yhteistyö. Oppaan on kirjoittanut sekä pitkään liikejuridiikan alalla että myös Kansalaisareenassa järjestöasiantuntijana toiminut lakimies Joachim Reimers.

Sosiaali- ja terveysalalla on järjestöjen suunnitelmallinen yhteistyö yritysten kanssa vielä suhteellisen harvinaista. Tavallisesti pienellä tai keskisuurella järjestöllä ei vielä ole jo hyväksi koettua toimintamallia, kun se kohtaa ensimmäistä kertaa yhteistyöhaluisen yrityksen. Yhteistyö voi tarjota järjestölle paljon mahdollisuuksia. Siihen saattaa liittyä kuitenkin myös riskejä. Osa näistä riskeistä liittyy yhteistyösopimuksen laadintaan. Oppaassa käydään läpi kaikkein oleellisimmat kohdat alkaen hyvän sopimuksen valmistelusta ja päättyen sopimuksen irtisanomiseen. Siinä käsitellään myös edustuskysymyksiä, muotovaatimuksia ja erityisesti yhteistyösopimuksen sisältöä.

Opas antaa joitakin vinkkejä, joiden avulla voidaan vähentää ainakin epäonnistumisen riskejä, jotka aiheutuvat siitä, että yhteistyön osapuolet laiminlyövät asianmukaisen sopimuksen laadinnan. Opas suuntautuu lähinnä pienen tai keskisuuren järjestön puolesta toimivalle, joka valmistelee yritysyhteistyön merkeissä sopimuksen tai osallistuu sopimusneuvotteluihin. Tutustu oppaaseen täällä.

 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan