Hyppää sisältöön

Kansalaisareenan lausunto luonnokseen valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Kansalaisareena antoi 10.6.2024 lausuntonsa luonnokseen valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Lausunnossa nostimme esille, että

  • Ohjelman arvoperustana tulee vahvemmin olla kaikkien ihmisten yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Hallituksen kaikkien toimien tulee olla linjassa yhdenvertaisuutta lisäävien tavoitteiden kanssa.
  • Kansalaisjärjestöillä on suuri merkitys risteävän ja moniperusteisen syrjinnän torjumisessa: monet niistä tukevat heikommassa asemassa olevia ja edistävät heidän mahdollisuuksiaan toimia yhteiskunnassa.
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii lainsäädännön lisäksi myönteisiä kohtaamisia eri elämänalueilla. Vapaaehtoistoiminnan potentiaalia tulisi hyödyntää nykyistä enemmän yhdenvertaisuuden ja hyvien väestösuhteiden tukemisessa.
  • Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia tulisi entisestään laajentaa ja vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta lisätä, jotta maahan muuttaneiden ihmisten ja rodullistettujen vähemmistöjen osallisuus yhteiskunnassa lisääntyisi. Järjestösektorin leikkaukset uhkaavat tämän toteutumista.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan