Hyppää sisältöön

Uusi työkirja nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen

Nuorten kansalaistoimijuutta tarkasteleva työkirja auttaa järjestöjä kehittämään tulevaisuuskestävämpää vapaaehtoistoimintaa. 2030-luvulle sijoittuvien tulevaisuuskuvien kautta vapaaehtoistoiminnan kehittäjät pääsevät tutkimaan erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia, kehittämään tulevaisuusajatteluaan ja systeemisen ajattelun kautta pohtimaan oman organisaationsa toimintaa tässä hetkessä.

Tulevaisuuskestävää vapaaehtoistoimintaa rakennetaan oletuksia purkamalla

Lapin Ammattikorkeakoulun Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija (YAMK) koulutusohjelmassa opiskeleva Ida Kemi tuotti opinnäytetyössään työkirjan vapaaehtoistoiminnan järjestäjille. Opinnäytetyön tavoitteena oli osoittaa, millaisia mahdollisuuksia erilaisilla valinnoilla tai kehityskuluilla voi olla järjestöjen vetovoimaisuuden ja kestävyyden kehittämisessä. Työkirja esittelee kolme vaihtoehtoista kuvausta vapaaehtoistoiminnan tulevaisuudesta ja haastaa pohtimaan, millainen oma rooli on tulevaisuuden rakentumisessa. Järjestöjen muuttuva toimintaympäristö, vallitsevat epävarmuudet ja muutokset ovat vapaaehtoistoiminnan kentällä hyvin tunnistettuja.  Järjestöjen näkökulmasta muutokset liittyvät erityisesti vapaaehtoisten määrän sekä sitoutuneisuuden laskuun. Samaan aikaan, kun nuorten kiinnittyneisyys järjestöihin on laskussa, on nuorilla ja nuorilla aikuisilla kuitenkin halua toimia ja vaikuttaa. Järjestömuotoisen vapaaehtoistoiminnan toimintamallit ja rakenteet eivät vastaa nuorten toiveisiin ja odotuksiin. Tilan luominen nuorten tavoille toimia ja osallistua vaatii nykytilan kriittistä tarkastelua, oletusten haastamista ja olemassa olevien ajatusmallien purkamista.

Tulevaisuuteen voi vaikuttaa

Opinnäytetyössä luotiin skenaarioita tulevaisuudesta tulevaisuustaulukkomenetelmän avulla. Skenaariot pohjautuvat toimintaympäristön analyysiin, joka kuvaa aiheeseen liittyviä ajankohtaisia muutoksia ja ilmiöitä. 15-24-vuotiaiden nuorten ajatuksia selvitettiin kyselyn avulla. Skenaarioiden pohjalta luodut tulevaisuuskuvat kuvaavat kansalaistoiminnan vaihtoehtoisia tulvaisuuksia. Tulevaisuuskuvien tarkoituksena ei ole ennustaa tulevaisuutta, vaan osoittaa, miten tämän hetken toimet ja päätökset vaikuttavat sen rakentumiseen. Tulevaisuuskuvia tutkitaan työkirjassa tulevaisuus- ja systeemiajatteluun perustuvien tehtävien avulla.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kansalaisareenan Kohti tulevaa-hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuskestävyyttä. Hanke auttaa järjestöjä, yhdistyksiä ja yhteisöjä havainnoimaan muutosilmiöitä sekä vastaamaan niihin ennakoinnin- ja tulevaisuusmenetelmien avulla. Hankkeen osallistujat sekä kaikki vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet tahot pystyvät työkirjan avulla kasvattamaan muutoskyvykkyyttään ja tunnistamaan paremmin nuorten tarpeita ja toiveita.

Lataa työkirja

Työkirja on ladattavissa maksutta Kansalaisareenan verkkosivuilla. Työkirjan voit ladata suoraan tästä tai Kohti tulevaa -hankkeen Työkaluja ennakointiin -verkkosivulta.

Tulevaisuustorstai-tilaisuudessa syvennytään uuteen työkirjaan

Kohti tulevaa -hankkeen Tulevaisuustorstaissa 2.5.24 klo 9-11 elävöitetään nuorten vapaaehtoistoimintaan liittyvää keskustelua. Tarkastelemme Nuoret tulevaisuuden vapaaehtoisina, vaikuttajina ja kansalaistoimijoina -työkirjaa sekä sen sisältämiä tulevaisuuskuvia. Tilaisuudessa kuulemme Ida Kemin alustuksen sekä Kansalaisareenan JEP – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta -hankkeen Veera Henrikssonin ja Emmi Syrjäläisen kommenttipuheenvuoron. Alustuksen jälkeen työpajaosuudessa hyödynnämme työkirjan tietoa ja tarkastelemme, millaisilla teoilla voimme viitoittaa tietä toivottavimpiin tulevaisuuksiin.

Tilaisuus on avoin kaikille järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille: https://link.webropol.com/s/tulevaisuustorstai0205.

Lisätietoja

Ida Kemi, ida.kemi(at)edu.lapinamk.fi

Anyara G. Wise, asiantuntija, Kohti tulevaa -hanke, anyara.g.wise(at)kansalaisareena.fi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan