Hyppää sisältöön

Vuoden vapaaehtoinen 2020 finalistit

Vuoden vapaaehtoinen -äänestyksessä kymmenen eniten ääniä saanutta ehdokasta kotikunnan mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Hattula
Elina Kataja

Elina osallistuu vapaaehtoisena todella suurella panoksella Kissankulma ry:n toimintaan. Kissankulma ry on löytöeläintalo ja eläinsuojeluyhdistys, jonka kautta kodittomat kissat saavat mahdollisuuden uuteen elämään. Elina vastaa Kissankulman ulos lähtevästä kissaliikenteestä, sekä sijaiskotien rekrytoinnista ja toiminnasta. Näiden lisäksi Elina tekee ison osan Kissankulman somekampanjoinnista. Elina on hoitanut myös itse 1,5 vuotta kotonaan isoa määrää sijaiskotilaisia ja kertoo, että häneltä on lähtenyt uuteen elämään noin satakunta kissaa. Elinan ansiosta lukuisat kissat saavat mahdollisuuden omaan kotiin ja uuteen, kissan arvoiseen elämään. Elina ei ole vapaaehtoistoiminnassa vasta-alkaja, vaan hän on ollut monenlaisessa vapaaehtoistoiminnassa mukana nuoresta alkaen – ohjannut SPR:n lasten ensiapukerhoja ja ollut jo teini-ikäisenä mukana ensiapuryhmässä. Vapaaehtoistoiminta sen monissa muodoissa on Elinalle äärettömän tärkeä asia, työn vastapainoa, tapa käyttää oma vapaa-aikaa itselle tärkeisiin asioihin ja itselle tärkeiden arvojen konkreettiseen toteuttamiseen. ”Kukaan ei voi pelastaa koko maailmaa, mutta jokainen voi tehdä jotain”, Elina toteaa
Helsinki
Riitta Holmlund

Riitta on ollut Oulunkylän seurakunnassa toimivan monikulttuurisen yhteisöravintola Salaamin vastuunkantaja vuodesta 2016 saakka. Hän on hoitanut ravintolatoiminnan suunnittelua, kirjanpitoa, viestintää, sekä toiminut kokousten koollekutsujana ja puheenjohtajana. Riitta on antanut osaamisensa vuosien ajan Salaamin käyttöön ja ollut keskeisesti luomassa Salaamiin juuri sitä tunnelmaa, mikä tekee yhteisöravintolasta merkityksellisen ja toimivan. Riitta on vuosien saatossa kohdannut lämmöllä ja rakentavasti niin Salaamissa mukana olleet vapaaehtoiset, ruokailijat kuin seurakunnan työntekijätkin. Hän ei ole säikähtänyt vapaaehtoistoiminnan haasteita, vaan pyrkinyt rakentavasti näkemään toiminnan sisältämän voiman ja nostamaan Salaamin merkitystä helsinkiläisille. Mikä upeinta, Riitalla on vahva kyky kantaa vastuuta sekä paikallisesti että globaalisti. Hänelle on aina ollut tärkeää, että Salaamin tuotto kanavoidaan heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi Suomea köyhempiin maihin ja että Salaam on turvallinen tila kaikille ihmisille. Salaam onkin saavuttanut paikkansa monikulttuurisena yhdessä tekemisen ja yhdessä ruokailemisen paikkana, jonne on kenen tahansa mukava tulla syömään. 

Janne Leskinen

Kun Covid-19 pandemia kiihtyi keväällä, ei SPR:n pitkän linjan vapaaehtoinen Janne jäänyt toimettomaksi. Hän tarttui tuumasta toimeen ja ideoi nopealla aikataululla 16.3.2020 avatun SPR:n Helsingin osastojen yhteisen tilannekeskuksen (TIKE). Poikkeusolojen aikana TIKE koordinoi mm. lääkejakelua riskiryhmäläisille, varasairaalan pystytystä Meilahteen, sekä terveysinfon jakamista satamissa. Lisäksi se mallinsi nenä-suusuojaimien jakelun ja tuki muita avustustehtäviä. Janne rohkaisi omalla esimerkillään eri alojen ammattilaisia antamaan pyyteettömästi aikaansa ja asiantuntemustaan, mikä hyödytti huomattavaa osaa helsinkiläisistä. Hänen aloitteellisuutensa ansiosta vapaaehtoiset mm. koodasivat täysin uuden tietoturvallisen järjestelmän lääkejakelua varten, sekä kouluttivat uusia tekijöitä tilanteen vaatimiin tehtäviin. Tilannekeskuksessa ja lääkejakelussa tehtiin arviolta yli 2900 tuntia vapaaehtoistyötä, joka ylitti SPR:n osastorajat. 30 % osallistuneista oli ensimmäistä kertaa mukana tällaisessa vapaaehtoistyössä. Ilman Jannen aloitekykyä ja omistautumista hanke ei olisi toteutunut tässä mittakaavassa. Hänen osallistava johtamistyylinsä kantoi toimintaa tilanteessa, jossa ei ollut valmista toimintamallia. Epidemian edetessä Janne on innovoinut jatkuvasti uutta, samalla muita tukien. Janne on toiminut SPR:n Töölön osastossa vuodesta 2011, aluksi kotouttavan toiminnan ja vastaanottokeskusten parissa, sittemmin hallituksessa ja valmiustoiminnassa. Janne vetää myös SPR:n Helsingin ensihuoltoyksikköä ja toimii useissa muissa järjestöissä.
Joutseno
Anna-Kaisa Martikka

Anna-Kaisa on iloinen ja positiivinen ”martikkalainen”, sekä tunnettu vapaaehtoistoimija. Hän matkustaa mielellään Joutsenosta Helsinkiin ja Tampereelle asti tekemään vapaaehtoistehtäviä, joista nauttii. Anna-Kaisa on toiminut reilut kymmenen vuotta jääkiekon, rullakiekon, koripallon ja monien muiden urheilulajien parissa tekemässä kaikenlaisia vapaaehtoistehtäviä. Hän ei ole nirso minkään vapaaehtoishomman suhteen. Erityisesti Anna-Kaisan sydäntä lähellä on Imatran Ketterän jääkiekkoseura. 
Kajaani
Marja Hirvonen

Marja on Kainuun Aivoyhdistyksen pitkäaikainen, vankan kokemuksen omaava vapaaehtoistoimija ja yhdistyksen yhteydenpitäjä. Lähellä hänen sydäntänsä ovat yhdistyksen kokonaisvaltainen hyvinvointi, sekä afaattisten henkilöiden ja heidän omaistensa asema. Marjan yhdistyspolku käynnistyi jo vuonna 2007, kun häntä pyydettiin Aivoyhdistyksen sihteeriksi. Marja on ollut toiminnan ytimessä jo komeat 13 vuotta. Marjan monipuolinen osaaminen näkyy monessa yhdistyksen tehtävässä. Hän on toiminut mm. yhdistyksen sihteerinä, jäsenrekisterivastaavana, tiedottajana, hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana, aluekerhon vetäjänä ja digiryhmän käynnistäjänä. Yhdistyksen tehtävien rinnalla Marja toimii omaisten vertaistukihenkilönä. Marjan vapaaehtoistyössä korostuu vahvasti vammaisjärjestössä toimiminen, joka kuuluu oleellisesti Aivoyhdistyksen toimintaan. Marja on tulevaisuusorientoitunut: hän kehittää jatkuvasti toimintaa koko Kainuun alueella ja uskaltaa kokeilla uutta! Marjalle toiminnan tärkeimmät arvot ovat toiminnan soveltaminen, esteettömyys ja mahdollisuus tasavertaiseen osallistumiseen. Marja on tiimitoimija, taitava verkostoituja, sosiaalisesti lahjakas, vastuuntuntoinen, innostuva ja innostava. Marja saa virtaa vapaaehtoistoimintaan mm. mökillä puuhastelulla, ulkoilulla, luonnosta ja matkustelusta. Myös oman puolison korvaamaton tuki tukee aktiivista yhdistystoimijaa. Marja on valittu Aivoliitto ry:n Vuoden vapaaehtoiseksi 2020.
Mikkeli
Jarmo Lautamäki

Jarmo toimii vapaaehtoisena perustamassaan Elämäni Eläimet ry – Jampan eläinhoitola -yhdistyksessä. Eläinhoitola käsittää kolme ulkotarhaa ja yhden suuren sisätarhan, sekä useita pienempiä tiloja eläimille. Jarmo on omalla kustannuksella hankkinut pakettiauton, jossa hän voi kuljettaa myös joutsenia tai jopa hirvieläimiä. Ennen auton hankkimista eläimiä kuljetettiin henkilöautoilla, joskus taidettiin ajaa skootterillakin. Ympärivuorokautinen päivystys aloitettiin vuonna 2008, kun Jarmo muutti taloon, jonka yhteyteen oli mahdollista rakentaa hoitotilat. Yhdistys perustettiin vuonna 2017. Jo lapsuudenkodissaan Jarmo sai kasvatuksen, jossa luontoa ja kaikkia eläimiä tuli kunnioittaa ja auttaa. Vuonna 2019 hoitolan hoidossa oli yhteensä 213 eläintä. Tänä vuonna eri lajeja on ollut yhteensä jo 41 kpl. Eniten hoitolassa hoidetaan oravia, puluja ja siilejä. Ajokilometrejä kertyy n. 36000 km/vuosi. Jarmo myös luennoi kouluissa, leireillä ja erilaisissa tilaisuuksissa. Näissä lapsille ja nuorille kerrotaan eläinten hyvästä kohtelusta. Jarmo haluaa vaikuttaa siihen, että eläimiä ei kohdeltaisi kaltoin.
Mynämäki
Maija-Lotta Vauramo

Maija-Lotta on aktiivinen ikiliikkuja, joka rakastaa kaikkea yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa. Hän ottaa toiminnassa mielellään paljon vastuuta ja hoitaa hommat kutsuen muutkin mukaan tekemään. Maija-Lotta rakastaa olla isoissa ihmisjoukoissa ja hakeutuu mielellään vuorovaikutukseen uusien ihmisten kanssa. Hän kohtaa väsymättä ja ilolla jokaisen uuden toimijan. Maija-Lotta on ollut mukana monenlaisessa vapaaehtoistoiminnassa. Viime vuosien aikana hän on ollut erityisen aktiivinen Wirmon Martat ry:n toiminnassa. Yhdistyksen jäsenmäärä on kolminkertaistunut, toiminnan sisältö on monipuolistunut ja tekeminen on huumorilla höystettyä. Yhdistyksessä on tapana sanoa, että ”tehdään tosissaan muttei totisesti”, ja Maija-Lotta tekee tästä sanonnasta totta. Maija-Lotta on ollut lisäksi kantava voima uuden yhteisötila Tuukin remontoinnissa. Yhdistys loi kuin tyhjästä tilan, joka on nyt kaikkien kuntalaisten käytössä maksutta. Talkootunteja tehtiin satoja, ja Maija-Lotan osuus niistä oli todella suuri. Wirmon Marttojen lisäksi Maija-Lotta on aktiivinen mm. Mynämäen srk:n toiminnassa. Vapaaehtoisena hän on tuonut toimintaan piristäviä tapahtumia, joihin osallistumisen kynnys on matala myös niille, joille seurakunta on muuten jäänyt etäiseksi. Aika ajoin Maija-Lotan on saattanut nähdä myös Nutturlan Makasiiniteatterin lavalla. Nyt hän on mukana myös teatterin taustajoukoissa. Maija-Lotta on suurella sydämellä varustettu aktiivinen moniosaaja.
Oulu
Tiia Brockman

Tiia on 34-vuotias Parempi avioliitto ry:n sometiimin aktiivi. Somepäivitysten lisäksi Tiia bloggaa parisuhdeaiheista sekä Parempi avioliitto ry:n blogissa, että omassa Onnellinen avioliitto -blogissaan. Vapaaehtoistyöt ovat olleet Tiialle elämäntapa jo 15-vuotiaasta lähtien. Tiialle avioliittotyö on intohimo, josta hän innostui oltuaan puolisonsa kanssa ensimmäisellä avioliittoleirillään. Puoliso Marko on Tiialle päivitysten ideointi- ja hiomistyössä tärkeä tuki, joka myös auttaa teknisten pulmien ratkomisessa. Vuonna 2017 Tiia lähti vapaaehtoiseksi Parempi avioliitto ry:n toimintaan. Siitä lähtien hän on kirjoittanut blogia ja tehnyt sosiaalisen median päivityksiä Parempi avioliitto ry:n vapaaehtoisista koostuvassa some-tiimissä. Some-tiimi on perustettu vuonna 2015. Kuusi paria tekee oivalluksiin kutsuvia parisuhdepäivityksiä vuoroviikoin. Someyleisöä on Facebookissa yli 9100 henkilöä. Monelle yhdistyksen somekanavat ovat ensikosketus parisuhteen hoitamiseen. Tiia ansaitsee erityiskiitoksen innostaan toimia vertaistukena ja halustaan jakaa oman elämän kokemuksia viisaasti ja analyyttisesti. Hänen vahvuuksiaan ovat myös parisuhdetiedon hankkiminen ja soveltaminen, sekä luovuus ja ideointikyky. Tiian somepäivitykset ja blogitekstit ovat huolellisesti ideoituja sekä tekstiltään, että visuaalisesti. Vapaaehtoistoiminnan Tiia kokee yhteiskunnallisesti arvokkaaksi: Parempi avioliitto ry:ssä toimiminen tukee hänen mielestään yksilön kasvua, hoitaa parisuhdetta ja rakentaa perheen hyvinvointia.
Vimpeli
Heikki Salmela

Lakaniemi-Pokela-Pyhälahden kyläyhdistyksen puheenjohtaja toimiva, ”kyläpäällikkö” Heikki on osallistanut vapaaehtoistoimintaan sadoittain väkeä Vimpelistä ja lähiseudulta. Esimerkkinä Heikin vetämästä, vapaaehtoisvoimin toteutetusta yhteisponnistuksesta voi mainita Lakeaharjun laskettelurinteen reunustan askelman kuntoportaat, sekä huipun näkötornin ja laavun. Led-valaistuksen kuntoportaisiin hän hankki kansalaiskeräyksenä – sen ansiosta kyläseuraan liittyi kertaheitolla paljon uusia jäseniä. Välitöinä tehtiin talkoilla uusi laavu Lakeaharjun laelle ja nyt siirretään hulppeaa hirsirakennusta: Martinhovi oli 1990-luvulla suosittu tanssipaviljonki Karstulan Lomakouherossa – nyt se saa uuden elämän Vimpelin Lakeaharjulla. Tämän lisäksi Heikki pitää myös muut ajan tasalla siitä, mitä Lakeaharjulla tapahtuu. Facebookista löytyy säännöllisesti päivityksiä siitä, miten projektit etenevät. Sydämeltään vimpeliläinen, osan vuotta Oulussa asuva Heikki on tehnyt talkootyötä koko ikänsä. Heikistä on hauska tehdä asioita yhdessä ja saada näkyvää tulosta aikaan, sekä saada ihmiset hyvälle tuulelle.
Ylöjärvi
Paula-Sirkka Vähämäki

Paula-Sirkka on tehnyt Kriisikeskus Osviitassa erittäin aktiivista ja vaativaa vapaaehtoistyötä jo kunnioitettavan 21 vuoden ajan. Vapaaehtoisena Paula-Sirkka kohtaa kriisikeskuksen asiakkaita niin kasvotusten kuin puhelimitsekin. Covid-19 pandemian aikana, kohtaamisen ollessa etätyötä, hän on toiminut vastaajana Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa entistäkin tiuhemmin, myös öisin ja varhain aamulla. Paula-Sirkka kohtaa asiakkaat keskittyneesti, kunnioittavasti, vastuullisesti ja ennen kaikkea suurella lämmöllä.

Lisätietoja: Outi Platan, outi.platan@kansalaisareena.fi, puh: 0445473739

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan