Hyppää sisältöön

Vapaaehtoismatkailun identiteettikriisi – osa 2

Blogin ensimmäisessä osassa esiteltiin ”vapaaehtoismatkailu”-termin käyttöön liittyviä ongelmia ja käytiin läpi vaihtoehtoisia termejä, joita maailmalla ja Suomessa sen sijaan käytetään. Toisessa osassa perehdytään muun muassa siihen, mitä vapaaehtoismatkailu on ja mitä se ei ole. Havainnot tehtiin Value-hankkeessa, joka kehittää vapaaehtoismatkailua Keski-Suomessa.

Joskus käsitteen käytöllä on oikeasti väliä, onko toiminta edes mahdollista. Oikeusministeriö ei enää käytä sanaa vapaaehtoistyö, koska työhön liittyy tietty lainsäädäntö ja velvoitteet. Sen sijaan suositaan vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistoiminta -termejä. EU:n solidaarisuusjoukkojen ohjelman kautta taas ei rahoiteta matkailua, joten tämäntyyppinen kv-liikkuvuus nähdään nuorten vapaaehtoistoimintana ja aktiivisena kansalaisuutena.

Metsähallitus, joka järjestää paimenviikkoja, ei halua sotkeutua matkailubisnekseen tai täyttää valmismatkalakiehtoja, joten paimenet maksavat vain majoituksestaan ja paimenviikkoja kutsutaan villantuoksuiseksi elämyslomaksi. WWOOF korostaa ohjeissaan, että vapaaehtoisten syy matkustaa on ensisijaisesti lomailu, koska organisaatio ei ole työnvälittäjä – ja koska tällä tavalla wwooferit voivat ylittää rajoja turistiviisumilla ilman ylimääräisiä selityksiä.

Kuka puhuu vapaaehtoismatkailusta?

Hankkeen myötä huomattiin myös, että monet vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä ja koordinoinnista Suomessa vastaavat tahot, kuten Kansalaisareena, Oikeusministeriö ja KYT ry, eivät ole aikaisemmin törmänneet vapaaehtoismatkailun termiin. Kuitenkin perehdyttyään vapaaehtoismatkailuun kyseiset tahot pitävät sitä yhtenä vapaaehtoisuuden muotona. Vapaaehtoismatkailun edistäminen alkaa siitä, että nimenomaan nämä suuret, vaikuttavat tahot alkavat puhua siitä.

Sen sijaan matkailualalla tunnetaan vapaaehtoismatkailu hyvin eikä pelätä käyttää nimenomaan tätä nimikettä. Toistaiseksi Suomessa ei ole panostettu merkittävästi vapaaehtoismatkailun kehittämiseen, mutta se mainitaan osana vaihtoehtoisen matkailun trendiä ja sen potentiaali tunnistetaan vastuullisena matkailumuotona.

Mitä vapaaehtoismatkailu on ja mitä se ei ole?

Käytetystä nimikkeestä riippumatta vapaaehtoismatkailu on vapaaehtoisuuden ja matkailun yhdistelmä. Se on ilmiö, jossa törmää kaksi arvomaailmaa. Vapaaehtoisuus tuottaa yleishyödyllistä arvoa, ja vapaaehtoinen on vapautettu vastuunkannosta. Matkailu sen sijaan on liiketoimintaa, ja silloin, kun se ei tuota rahallista arvoa, se ei voi olla kestävää ja vastuullista. Matkailuun liittyy myös selkeä vastuiden jako.

Kun puhutaan vapaaehtoismatkailusta, kannattaa unohtaa täydellinen altruismi. Monissa muissakin vapaaehtoisuuden muodoissa tapahtuu transaktioita – rahallisia ja ei-rahallisia. Vapaaehtoisten välittäjäjärjestöt saavat myös rahoitusta jostakin, vaikka eivät aina suoraan vapaaehtoiselta. Välittäjätahojenkin työ, koordinointi ja ohjaus ovat rahanarvoisia.

Kun vapaaehtoinen ja vastaanottaja kohtaavat, vuorovaikutuksesta syntyy kummallekin arvoa – he antavat toisilleen jotakin. Vastaanottaja saa työpanosta, apukäsiä, uusia ideoita ja toimintamalleja. Vapaaehtoinen saa uutta osaamista, kokemuksia ja elämyksiä, kuuluvuutta yhteisöön – ja joskus myös materiaalista arvoa, kuten majoitusta ja ruokaa.

Kannattaa myös muistaa, että vapaaehtoismatkailussa kyse ei ole pelkästään vapaaehtoistoiminnasta vaan matkailustakin. On täysin normaalia, että vapaaehtoisella on matkailullisia motiiveja ja vastaanottajalla taas on tarjolla matkailupalveluita. Siitä syntyy tietynlaista kaupallisuutta, jota ei kannata pelätä – se ei poista vapaaehtoistyön luomaa arvoa.

Kaikki vapaaehtoisten liikkuvuuden muodot eivät ole matkailua. Esimerkiksi Suomi on monille aasialaisille, amerikkalaisille ja afrikkalaisille vielä tuntematon matkailukohde, joten näiltä alueilta tulevilla vapaaehtoisilla on harvoin matkailullisia motiiveja. He tulevat esimerkiksi ICYE:n tai Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmien kautta Suomeen kehittääkseen itseään ja ammattitaitoaan. Toisaalta, vaikka Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarkoitus ei ole rahoittaa matkailua, joku nuori voi päättää osallistua ohjelmaan nimenomaan sen takia, että hän haluaa kiertää maailmaa ja tämä on hänen ainoa mahdollisuutensa.

Yleishyödyllisyys on Suomessa vapaaehtoisuuden vaatimus. Sen takia yritykseen kohdistuvaa työpanosta ei yleensä pidetä vapaaehtoistoimintana. Mutta entä jos kyläyhdistys koordinoi vapaaehtoisten vierailuja niin, että he ostavat majoituksen ja muut matkailupalvelut paikallisilta (yhteisöpohjainen matkailu) ja matkailijat saavat matkalleen merkityksellisyyttä suorittamalla vapaaehtoistyötä sekä paikallisille yrityksille että yhdistyksille. Jos vapaaehtoinen käy auttamassa useita yrittäjiä kylässä tai kylään kohdistuu jatkuva vapaaehtoisten virta (esimerkiksi joka kesä), yleishyödyllisyysvaatimus täyttyy.

Vapaaehtoismatkailua ei ole helppo määritellä. Toiminnan kuuluminen tai kuulumattomuus tähän ilmiöön riippuu usein osapuolten motivaatiosta ja odotuksista. Aina kun mahdollista, kannattaa kuitenkin käyttää samaa, yhteisesti sovittua termiä. Oli termi sitten vapaaehtoismatkailu tai jokin muu, jotta toimijat huomaavat enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja toistensa toiminnassa.

Teksti: Rositsa Röntynen

Kirjoittaja toimii Jyväskylän ammattikorkeakoululla Value-hankkeen projektipäällikkönä ja Vastuullisen matkailun portaat -koulutuskokonaisuuden koordinoijana sekä muissa matkailun asiantuntijatehtävissä.

Lähteet:

Hakkarainen, T. & Röntynen, R. 2021. Metsähallituksen paimenviikot. Video Jyväskylän ammattikorkeakoulun Youtube-kanavalla. Julkaistu 4.11.2021. Viitattu 20.1.2022. https://www.youtube.com/watch?v=sSiPg-K1ofM.

Kestävä kehitys ja tulevaisuuden trendit n.d. Artikkeli Business Finlandin verkkosivuilla. Viitattu 23.9.2021. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/kulttuurimatkailu/culture-creators/kestava-kehitys-ja-tulevaisuuden-trendit.

Kivimäki, J. & Lehto, L. 2021. Solidaarisuusjoukot – rahoitusta nuorten vapaaehtoisuuteen. Video Jyväskylän ammattikorkeakoulun Youtube-kanavalla. Julkaistu 12.11.2021. Viitattu 20.1.2022. https://www.youtube.com/watch?v=SBJ0astuDbY.

Konu, H., Tyrväinen, L. & Tuulentie, S. 2017. Yhteenvetoa VirKein työpajoista. VirKein: Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (2016-2017) -hankkeen esitelmä. Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 20.1.2022. https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2158283/VirKein_yhteenvetoa+ty%C3%B6pajoista+lokakuu+2017.pdf/f9491b7c-4e6d-4bb0-827c-2d90d8c0be87/VirKein_yhteenvetoa+ty%C3%B6pajoista+lokakuu+2017.pdf.

Porthen, A. & Röntynen, R. Kansalaisareena ja Vapaaehtoistyo.fi -alusta vapaaehtoismatkailun avuksi. Video Jyväskylän ammattikorkeakoulun Youtube-kanavalla. Julkaistu 14.12.2021. Viitattu 20.1.2022. https://www.youtube.com/watch?v=WIXgSNmZuDo.

Röntynen, R. 2021. Vapaaehtoismatkailuun sovellettava lainsäädäntö. Blogikirjoitus Vastuullisen matkailun portaan -blogissa. Julkaistu 15.12.2021. Viitattu 19.1.2022. https://vastuullisenmatkailunkoulutus.fi/?p=50560.

Takalo, M. 2021. Maailmanvaihto ry – Kansainvälinen vapaaehtoistyö. Video Jyväskylän ammattikorkeakoulun Youtube-kanavalla. Julkaistu 22.11.2021. Viitattu 20.1.2022. https://www.youtube.com/watch?v=jGaY7wya-d8.

Viitaniemi, E. 2021. Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n vapaaehtoistyöleirit. Video Jyväskylän ammattikorkeakoulun Youtube-kanavalla. Julkaistu 15.12.2021. Viitattu 20.1.2022. https://www.youtube.com/watch?v=x7SjUSiXOPk.

Viljanen, A. 2008. Vapaaehtoisturismin etiikka: sosiokulttuurinen analyysi kansainvälisen vapaaehtoistyön vaihtosuhdejärjestelmästä. Pro gradu -tutkielma, Lapin yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201011291077.

Visa Information, n.d. Artikkeli WWOOF Independents -verkkosivuilla. Viitattu 20.1.2022. https://wwoofindependents.org/visa-information.

Haastattelut:

Lahdenperä, Sini, Vapaa!-hanke, Oikeusministeriö. Haastattelijana Rositsa Röntynen. 5.10.2021.

Porthen, Anne, Kansalaisareena ry. Haastattelijoina Minna Tunkkari-Eskelinen & Rositsa Röntynen. 9.11.2021.

Reuter, Eeva-Liisa, Äijälän talo. Haastattelijoina Tanja Rämä & Minna Tunkkari-Eskelinen & Rositsa Röntynen. 6.9.2021.

Sivonen, Tiina, KYT ry. Haastattelijana Rositsa Röntynen, 17.1.2022.

Venugopal, Parvathy, Green Escape Oy. Haastattelijoina Minna Tunkkari-Eskelinen & Rositsa Röntynen. 3.12.2021.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan