Hyppää sisältöön

Kansalaisareenan syyskokous: vapaaehtoisten oltava tasa-arvoisessa asemassa verotuksessa

Verottaja valmistelee uutta ohjetta vapaaehtoistyöstä henkilöverotuksessa. Kansalaisareena vapaaehtoisten edunvalvojana vaatii, että verolainsäädäntöä muutetaan, jotta kaikki vapaaehtoiset ovat verolain edessä tasa-arvoisessa asemassa.

Ensimmäisen kerran nyt, selkeästi kirjattuna, on tullut esiin eri organisaatioissa toimivien vapaaehtoisten verotuksellisesti eriarvoinen asema. Samaa tai samantyyppistä vapaaehtoistehtävää toteuttavat vapaaehtoiset ovat eriarvoisessa asemassa esimerkiksi matkakustannusten verovapauden suhteen riippuen organisaatiosta, jossa he vapaaehtoisena toimivat. Toimiessaan vapaaehtoisena julkishallinnon (seurakunta, kunnat, muu julkishallinto) tai esim. säätiön tai yrityksen ylläpitämässä hoivayrityksessä matkakorvaukset ovat veronalaista tuloa, kun taas yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoinen saa kulukorvaukset verottomina.

Vapaaehtoistyötä tehdään eniten yleishyödyllisissä yhteisöissä, mutta kasvavassa määrin julkisella sektorilla ja tulevaisuudessa entistä yleisemmin myös esim. sosiaali- ja terveyspalveluissa, esim. hoivayrityksissä. Yleishyödyllisten yhdistysten osalta vapaaehtoistyötä on mahdollistettu monin tavoin, mm. vapaaehtoisten kilometrikorvausten verovapaudella tiettyyn verottajan määrittämään määrään saakka. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite vapaaehtoistyön toimintaedellytysten vahvistamisesta. On ensiarvoisen tärkeätä, että lainsäädännölliset ja ohjeistuksiin liittyvät muutokset toteutetaan niin, että nykyinen käytäntö ei vapaaehtoisten kannalta huononnu.

Lue lisää

Lisätietoja:

Anitta Raitanen

toiminnanjohtaja, Kansalaisareena ry

050 4420 429

anitta.raitanen(at)kansalaisareena.fi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan