Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistoimintaa esille yhteistyöllä Etelä-Pohjanmaalla

Jukka Hoffrén on tutkimuksessaan todennut vapaaehtoistyön lisäävän sen tekijöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Vapaaehtoistyötä ei tehdä hyötymis- tai ansaitsemistarkoituksissa, joten taloudellisissa laskelmissa se jää usein näkymättömiin. Vapaaehtoistyön arvo on vuosittain lähes 3,2 miljardia euroa, joka on 1,3 prosenttia BKT:n arvosta. Laskelma tekee näkyväksi muiden ihmisten hyväksi tehdyn palkattoman työn ja merkityksen hyvinvoinnille. Vapaaehtoistyön määrä ja kokonaisarvo on laskenut hieman vuoden 2010 jälkeen, 1,9 prosentista 1,3 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa tarjoavat Etelä-Pohjanmaalla useat eri yhdistykset, joihin hakeudutaan itselle merkityksellisen aiheen tai asian edistämiseksi. Työikäisten ihmisten saaminen mukaan on haastavaa, vaikka tarjolla on kertaluontoisia tehtäviä, jotka eivät välttämättä vaadi pidempää koulutusta tai sitoutumista. Kuinka työikäisiä saataisiin toimintaan mukaan?

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista tiedottaminen on tärkeää. Etelä-Pohjamaan TE-palveluiden kanssa tehty TE-live vapaaehtoistoiminnasta toi mukana olleille yhdistyksille yhteydenottoja, liittyen työkokeiluun ja vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa ihmisen hyvinvointia, tekee näkyväksi oman osaamisen sekä kiinnostuksen kohteet, tukien myös ammatillista suunnittelua ja työelämään pääsyä. Samalla ihminen saa yhteisön, johon kuulua.

Yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Yhdistykset toimivat yhteiskuntavastuullisesti tarjoten työllistymismahdollisuuksia, yhdessä TE-palveluiden kanssa. Ihminen voi ohjautua yhdistykseen työkokeiluun tai työllistyä palkkatuella. STEA:n Paikka auki -avustusohjelman avulla yhdistykset voivat tarjota työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä, joko osatyökykyisille työttömille tai ilman opiskelupaikkaa oleville 18-29-vuotiaille. Yhteistyö oppilaitosten ja yhdistysten välillä mahdollistaa oppisopimusopiskelun, yksittäisten tutkinnonosien tai kokonaisen tutkinnon suorittamisen. Opintoihin liittyen, useissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa voi kerryttää opintopisteitä osallistumalla vapaaehtoistoimintaan ja tämä voi auttaa löytämään esim. harjoittelupaikan.

Blogitekstin kirjoittajat:
Petra Reinikainen, FinFami Etelä-Pohjanmaa, Aluetyöntekijä
Anne Sironen, Järjestötalon Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Tarja Kulmala, OLKA-koordinaattori
Jesse Keskinen, EHYT-ry, asiantuntija, Länsi-Suomi

Lähteet: Hoffrén Jukka, Vapaaehtoistyön arvo Suomessa v. 2023.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan