Hyppää sisältöön

Tietoa ennakoinnista

Mitä ennakointi on?

Tulevaisuuden muuttaminen on oman ajattelun muuttamista tässä hetkessä.

Otto Tähkäpää

Ennakointi on tapa tarkastella maailmaa. Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Luomme ja todennamme tulevaa ajatuksin, sanoin ja teoin jokapäiväisessä elämässämme. Voimme hahmotella sekä uhkakuvia että tunnistaa mahdollisuuksia ja pyrkiä kohti toivottavia tulevaisuuskuvia. Jätämme siis itse kukin oman kädenjälkemme tulevaan, niin tietoisesti kuin tiedostamatta.

Tulevaisuusajattelussa on kyse meille tuttujen asioiden uudelleenmäärittelystä, uudella tiedolla ja ymmärryksellä. Haastamalla olemassa olevia ajattelumalleja synnytämme samalla oivalluksia ja luomme uusia kehityspolkuja. Kyseenalaistamisen tuottamat oivallukset ovat toimintaympäristön seurannan eli ennakoinnin ytimessä.

Toimintaympäristöämme muokkaavat jatkuvasti erilaiset muutosvoimat, megatrendit, jotka vaikuttavat kaikkialla ja kaikkiin. On osittain meistä itsestämme kiinni, kuinka osaamme kääntää ne meille mahdollisuuksiksi uhkien sijaan. Pienemmät ilmiöt, jotka tunnetaan myös käsitteellä heikot signaalit antavat viitettä vielä orastavasta muutoksesta.

Toimintaympäristön muutosten ymmärrys eli ennakointitieto on arvokasta sen vaikuttaessa omaan kontekstiimme, kuten yhteisöihimme ja yksityiselämiimme. Jokainen meistä seuraa maailman muutoksia omasta näkökulmastaan. Havaintoja syntyy jokapäiväisessä elämässä. Jakamalla näitä havaintoja ympärillämme tapahtuvista asioista ja ilmiöistä – niin arkisista kuin suurista ja merkityksellisistä tapahtumista – on jokainen kykeneväinen osallistumaan ennakointiprosessiin. Ennakointitieto rakentuu lukuisista pienistä havainnoista, minkä vuoksi eri näkökulmien tuoma moninaisuus ja moniäänisyys on havaintojen keräämisessä tärkeää. Mikäli ennakointitieto pohjaa vain samankaltaisista näkökulmista nouseville havainnoille, erilaisten kehityspolkujen hahmottaminen on hankalaa tai mahdotonta.

Kohti tulevaa -hankkeen osallistujat jakavat havaintojaan Kansalaisareenan tulevaisuusverkostossa ja luovat näin samanaikaisesti ennakointitietoa.

Ennakointi kansalaisyhteiskunnassa ja vapaaehtoiskentällä

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta tarvitsee erityistä muutoskyvykkyyttä vastatakseen yhteiskunnan ja kohderyhmiensä muutostarpeisiin. Mitä aikaisemmin yhteisöt tunnistavat muutokset ja niiden vaikutukset omaan toimintakenttäänsä, sen ketterämmäksi toimintamallien ja osaamisen kehittäminen muuttuu. Tätä ketteryyttä kansalaisyhteiskunnassa tarvitaan erityisesti kriisien keskellä, mutta myös arjessa kyvyssä vastata tuella ja toiminnalla yllättävissä ja uusissa tilanteissa.

Järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden osana kansalaisyhteiskuntaa tuleekin aktiivisesti peilata oman toiminnan ja muuttuvien tarpeiden välille pitääkseen toimintansa merkityksellisenä ja tarpeellisena. On tärkeää tunnistaa kuinka kattavasti kenttä tulkitsee ympäristön erilaisia muutossignaaleja ja mitkä ovat sen voimavarat ja taidot vastata niihin.

Parhaimmillaan ennakointitieto voi auttaa kenttää tunnistamaan ajoissa ne konkreettiset toimenpiteet, joita tarvitaan, jotta järjestö- ja vapaaehtoistoiminta voidaan tulevaisuudessa nähdä yhä suuremmassa määrin yhteiskuntamme voimavarana, ja jota on mahdollista hyödyntää laajemmin yhteiskunnan eri toiminnoissa. Samalla toimijoille ja yhteistyökumppaneille kasvaa ymmärrys siitä, millaisia toimintaedellytyksiä tarvitaan, jotta asenteisiin, rakenteisiin, resursointiin että osaamiseen liittyvät muutokset on mahdollista saada aikaiseksi.

Kiinnostuitko hankkeesta? Tule mukaan muotoilemaan tulevaa!

Ilmoittaudu mukaan täyttämällä lomake tai ota yhteyttä sähköpostitse.

Yhteystiedot

Anyara G. Wise, viestintäkoordinaattori, anyara.g.wise(a)kansalaisareena.fi, 050 3316 999

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan