Hyppää sisältöön

Tapahtumakalenteri

Tältä sivulta löydät tietoa ja ilmoittautumisohjeet Kohti tulevaa -hankkeen tilaisuuksiin.

Jokaisen tilaisuuden ilmoittautumislinkki avautuu sivulle tapahtuman yhteyteen viimeistään n. kuukausi ennen tilaisuutta.

Tilaa menneiden webinaarien tallenteita sähköpostiisi:

Seuraa hankkeen tilaisuuksia ja toimintaa myös sosiaalisessa mediassa:

Tulevat tilaisuudet


Menneet tilaisuudet

02.05.24 klo 09-11: Tulevaisuustorstai: Nuorten vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusskenaariot

Uudistumisen ja jatkuvuuden varmistamiseksi vapaaehtoistoiminta tarvitsee uusia toimijoita. Moni järjestö ja vapaaehtoisyhteisö pohtiikin, kuinka saada nuoria toimintaan mukaan.

Tulevaisuustorstaissa 2.5. elävöitetään ja ravistellaan nuorten vapaaehtoistoimintaan liittyvää keskustelua. Tarkastelemme Ida Kemin luomaa, nuorten vapaaehtoistoiminnan ymmärtämiseen ja kehittämiseen keskittyvää Nuoret tulevaisuuden vapaaehtoisina, vaikuttajina ja kansalaistoimijoina -työkirjaa sekä sen sisältämiä tulevaisuusskenaarioita. Ida on vapaaehtoistoiminnan kehittämisen parissa pitkään toiminut sosionomi ja valmistuu ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntijaksi. Tilaisuuden työpajaosuudessa tutustumme backcasting -menetelmään ja syvennymme siihen, millaisilla teoilla voimme viitoittaa tietä toivottavimpiin tulevaisuuksiin.

Vaikka käsittelemme nuorten vapaaehtoistoimintaa, voivat tarjolla olevat vinkit lisätä puhtia kaikenikäisten vapaaehtoistoimintaan. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Tarvitset osallistuaksesi tietokoneen ja verkkoyhteyden. Työpaja toteutuu virtuaalista Miro-valkotaulua käyttäen.


14.03.24 klo 13-15: Kansalaistoiminnalla tulevaisuuteen – vinkkejä ja näkökulmia merkitykselliseen tekemiseen

Miten rakentaa elinvoimaista kansalaistoimintaa? Miten toimia aktiivisesti epävarmoista ajoista huolimatta? Miten parantaa omaa resilienssiä ja saada järjestön viesti kuulluksi?

Tulevaisuustaidot ovat kansalaistaitoja. Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla ja se vaikuttaa järjestöjen työntekijöihin ja vapaaehtoisiin. Taito ymmärtää ennakointia ja erilaisia tulevaisuuksia auttaa järjestöjä pitämään langat käsissään epävakaina aikoina. Nyt on entistäkin tärkeämpää inspiroitua uudenlaisista tavoista ajatella ja toimia. 

Fingo, Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hanke, Sivis ja Soste tarjoavat webinaarin, jonka tavoitteena on tarjota näkökulmia ja vinkkejä toiveikkaampaan tulevaisuuteen. Webinaari järjestetään kansallisen tulevaisuuspäivän aattona. Tilaisuudessa kuulemme asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä case-esimerkkejä järjestökentältä ja aktivistien parista. Opitaan toisiltamme!

Case-esimerkkejä webinaarissa esittelevät:

 • Johanna Kujala, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Mieli ry
 • Iiris Laisi, aktiivi, organisoija, tanssija 
 • Emma Mikkilä, toiminnanjohtaja, Eettisen kaupan puolesta ry Eetti

Tilaisuus on suunnattu kansalaisjärjestöjen työntekijöille, johdolle ja vapaaehtoisille sekä kansalaisaktivisteille. Tilaisuus on avoin kaikille tulevaisuustaidoista ja merkityksellisestä tekemisestä kiinnostuneille.


07.03.24 klo 09-11: Tulevaisuustorstai: Positiivinen tulevaisuusvalta

Millainen on positiivinen käsitys vallasta? Entä miten tunnistaa omaa tulevaisuusvaltaa? Usein omien vallan paikkojen hahmottaminen ei ole aivan mutkatonta.

Tulevaisuustorstaissa 7.3. otetaan uutta näkökulmaa valtaan ja tulevaisuusajatteluun. DEI-asiantuntija, kirjoittaja ja väitöskirjatutkija Susi Nousiainen johdattelee positiivisen vallan käsityksen pariin ja valottaa sen kautta osallisuuden laajentamisen mahdollisuuksia.

Alustuksen jälkeen työpajassa tunnistetaan omia ja yhteisiä tulevaisuusvallan paikkoja, niin vapaaehtoisyhteisöissä kuin niiden ulkopuolella. Millaisia mahdollisuuksia meillä on määritellä toivottavaa tulevaisuutta? Missä minun ääneni kuuluu? Entä missä yhteinen äänemme kuuluu? Miten voisin itse laajentaa tulevaisuusvaltaa?


15.02.24 klo 17-19: Olohuonekeskustelu Musiikki- ja kaupunkitulevaisuuksista

Tilaisuuden järjestäjät:

 • MI-RAP Finland ( Music Industry Reilience Acceleration Programme) / Open Creative House
 • Tutuhesa, Tulevaisuuden tutkimuksen seura
 • Suomen Musiikkitieteellinen seura
 • Yhdyskuntasuunnittelun seura
 • Kohti tulevaa -hanke, Kansalaisareena

Musiikki, muut taiteet ja kulttuuri uudistuvat jatkuvasti. Niillä on keskeinen rooli ihmisten elämässä ja kaupunkien ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille sekä elinvoimalle. Myös moni vapaaehtoinen toimii musiikin ja kulttuurin parissa. Minkälaista tulevaisuutta haluamme tavoitella ja kuinka – siinäpä kysymys. Tule keskustelemaan musiikista ja toivottavista tulevaisuuksista. Mitä haaveita teillä on liittyen musiikin tulevaisuuteen ja musiikista hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistajana kaupungeissa? Mitä toimenpiteitä tarvitaan, mitä olette itse valmis tekemään?

Tilaisuuden tavoitteena on hakea vastauksia ja myötävaikuttaa hyvien musiikki- ja kaupunkitulevaisuuksien toteutumiseen. Erityistavoitteena on myötävaikuttaa kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun musiikkialan ja kaupunkien näkökulmasta. Voit vaikuttaa kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun myös vastaamalla avoimeen kyselyyn.

Tilaisuudessa alustamassa Stuba Nikula, toimitusjohtaja, Events Helsinki.

Tilaisuus on avoin ja maksuton ja toteutuu Open Creative Housessa, osoitteessa Keilasatama 2D, 02150 Espoo.

Ilmoittautuminen toivottavaa 14.2.2024 mennessä sähköpostitse: info@opencreativehouse.com


14.12.23 klo 13-14:30: Vapaaehtoistoiminnan muutostrendit -webinaari

Mitä ennakointi on ja miksi ennakointi kannattaa vapaaehtoistoiminnassa? Entä mikä on muutoksessa vapaaehtoistoiminnan kentällä juuri nyt?

Vapaaehtoistyö.fi:n webinaarissa 14.12. Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hanke tarjoaa käytännönläheisen alustuksen ennakointiin ja tulevaisuusajatteluun sekä johdattaa vapaaehtoistoiminnan trendien pyörteisiin.

Tule kuulemaan, mitä tulee huomioida, jotta voit rakentaa tulevaisuuden vaikuttavampaa järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa tänään. Kuulet samalla perusteet siitä, kuinka voit valjastaa ennakointia tukemaan ja kasvattamaan omaa toimintaasi.

Tilaisuus on pääosin samansisältöinen kuin toukokuussa toteutunut muutostrendejä käsitellyt yhteiswebinaarimme. Luvassa on myös lisäpotkua tulevaisuusajatteluun Kohti tulevaa -hankkeen syksyn -23 vapaaehtoistoiminnan uusia muotoja ja tulevaisuusskenaarioita hahmottelevien työpajojen lopputulemista.


30.11.23 klo 09-11: Tulevaisuustorstai: Muutoksen fasilitointi helposti ja yksinkertaisesti

Kuinka muotoilla vapaaehtoistoimintaa muutostarpeiden mukaisesti, sitouttaen toimijoita muutoksen toteuttamiseen?

Fasilitointi on keskeinen taito ja työkalu, joka tukee muutoksen toteuttamisessa ja juurruttamisessa. Onnistunut fasilitointi auttaa ihmisiä ja yhteisöjä ymmärtämään muutostarpeen sekä sopeutumaan uusiin tavoitteisiin tai toimintatapoihin.

Ammattifasilitaattori Jani Turku Ideapakalta johdattaa tulevaisuusverkoston muutoksen fasilitoinnin ääreen 30.11. klo 9-11. Luvassa on kevyttä ajattelun ravistelua ja tarjolla lähestymistapa muutoksen fasilitointiin. Saat myös työkaluja: helposti sovellettavan raamin fasilitointeihin sekä esimerkkejä erilaisista muutoksen prosesseista.

Ilmoittaudu mukaan liittymällä hankkeen tulevaisuusverkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi – tällöin saat automaattisesti kutsut tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


29.11.23 klo 13-14:30: Kansallinen dialogi: Mistä yhteisön muutosluottamus rakentuu?

Kohti tulevaa -hankkeen avoimessa dialogissa keskiviikkona 29.11. klo 13:00-14:30 haetaan ymmärrystä siitä, millaiset yhteisöt kannattelevat muutosluottamusta ja jäsentensä hyvinvointia.

Uudenlaisten vapaaehtoistoimintojen syntyminen edellyttää yhteisöltä muutoshalukkuutta sekä luottamusta ajatella ja sanoittaa nykytilaa uudella tavalla. Toimintojen kehittäminen vaatii usein myös kykyä ottaa vastaan erilaista ajattelua ja toimintatapoja kuin mihin on totuttu.

Kohti tulevaa -hanke haluaa selvittää millaisista elementeistä ja käytänteistä muodostuvat yhteisöt, joissa vallitsee riittävä luottamus muutoksen tekemiseen. Miten tukea ajattelua ja toimintaa epävarmuudessa? Miten kannustaa löytämään uudenlaisia tapoja toteuttaa vapaaehtoisuutta?

Dialogi on osa kansallisten dialogien kokonaisuutta. Syyskaudella dialogeissa keskustellaan kohtaamisten kokemuksista, yhteisöjen merkityksestä ja tulevaisuudesta. Kaikista käydyistä keskusteluista tehdään yhteenveto, joka julkaistaan keskustelukierroksen jälkeen. Kerätty tieto kootaan kaikkien hyödynnettäväksi.

Dialogin fasilitoivat Kohti tulevaa -hankkeen vetäjät. Toimimme Chatham House -säännön ja rakentavan keskustelun pelisääntöjen puitteissa. Lisätietoa Erätauko-menetelmästä täällä.

Dialogin ainoa tavoite on lisätä ymmärrystä. Osallistuminen ei vaadi ennakkovalmistautumista, saavu siis keskustelemaan sellaisena kuin olet. Huomaa, että osallistujamäärä on rajattu dialogin sujuvuuden varmistamiseksi.


02.11.23 klo 09-11: Tulevaisuustorstai: Tunteet ja tulevaisuus

Miksi tunnetaidot ovat tulevaisuustaitoja? Tunnepuhe auttaa luomaan yhteistä ymmärrystä ja muutosluottamusta. Siksi rakentavan ja kestävän tunneilmaston rakentaminen on merkityksellistä tulevaisuusajattelua harjoittavassa yhteisössä.

Työpajassa käsitellään tunteiden huomioimisen ja johtamisen hyötyjä organisaatioiden eri tasoilla. Mitä tunteiden johtaminen on käytännössä ja mitä ovat ns. tunnetaidot, joita yhdeksi keskeiseksi työelämätaidoksi nyt ja yhä enemmän tulevaisuudessa kutsutaan? Tunnemaailmalla on olennainen osa tulevaisuuden kuvittelussa sekä sen tekemisessä.

Mirva Puranen ja Kohti tulevaa -hankkeen Mari Tähjä johdattavat tunteiden johtamisen ja tulevaisuuden pariin 2.11. klo 9-11. Mirva on HR-taustainen paremman työelämän kehittäjä ja puolestapuhuja. Hän valmistui LUT-yliopistosta 2021 keväällä ja kirjoitti runsaasti mielenkiintoa herättäneen gradunsa tunteiden johtamisesta tiimeissä.

Liity hankkeen verkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


25.10.23 klo 13-14: Keskiviikkokahvit

Keskiviikkokahvit ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston agendattomia tapaamisia, jossa sana on vapaa. Tervetuloa rennon tulevaisuusaiheisen keskustelun pariin! Tulevaisuuskahvit toteutuvat syyskaudella 2023 syys- ja lokakuun viimeisenä keskiviikkona

Liity hankkeen verkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


05.10.23 klo 09-11: Tulevaisuustorstai: Ihmiskeskeinen vaikuttavuuslaskenta

Lokakuun Tulevaisuustorstaissa Pekka Lavila, Synesis Oy:n organisaatiovalmentaja ja toimitusjohtaja johdattaa verkoston ihmiskeskeisen vaikuttavuuslaskennan pariin. Laskenta on johtajille, päättäjille ja muille vaikuttajille suunnattu menetelmä ymmärtää ihmisten elämää ja sen tukemisen vaikuttavuutta.

Nykytilanteessa talouden johtamisen käytänteet estävät julkisten palvelujen johtajia johtamasta organisaatiotaan vaikuttavalla tavalla. Erään kaupungin johtaja kiteytti nykytilan haasteet osuvasti: “Raportoimme älyttömän määrän sitä, mitä on tehty ja paljonko se maksoi. Mutta kukaan ei ole pätkääkään kiinnostunut, mitä vaikutuksia saatiin aikaan. Puhumattakaan, että selvitettäisiin, mitä tarpeita kuntalaisella oikeasti on”.

Teeman alustajalla Pekka Lavilalla on monipuolinen tausta yritysten, julkisen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan parissa. Hänen kirjoittama raportti “Ihmiskeskeinen vaikuttavuuslaskenta – Miten voimme lisätä yhtäaikaisesti hyvinvointia ja säästöjä” julkaistiin osana valtionhallinnon ihmiskeskeisyys-ohjelmaa keväällä 2023.

Liity hankkeen verkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


10.10.23 klo 10-12: Tulevaisuuskestävän vapaaehtoistoiminnan työpaja – PERUUNTUU

Miten varmistamme, että vapaaehtoistoiminta pysyy elinvoimaisena ja houkuttelevana myös tulevaisuudessa? Millä tavoin voimme uudistaa vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä ja rakenteita, jotta ne vastaavat muuttuvan maailman haasteisiin ja tarpeisiin?

Vapaaehtoistyö.fi ja Kohti tulevaa -hanke järjestävät vapaaehtoistoiminnan tarjoajille suunnatun tulevaisuustyöpajan 10.10. klo 10-12. Tule työstämään yhdessä ratkaisuja tulevaisuuskestävän vapaaehtoistoiminnan muotoiluun. Työpaja pohjautuu Kohti tulevaa -hankkeen tulevaisuuskatsaukseen ja edellyttää siihen tutustumista etukäteen.

Joudumme perumaan työpajan, pahoittelemme häiriötä. Ilmoitamme tällä sivulla ja Kansalaisareenan viestinnässä mahdollisesta uudesta ajankohdasta.


19.10.23 klo 09-11: Jatkotyöpaja: Tulevaisuusskenaarioita vapaaehtoistoimintaan PERUUNTUU

Etätyöpajassa 19.10. jatkamme vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusskenaarioiden rakentamista yhteisellä työskentelyllä. Työskentelyä jatketaan 07.09. toteutuneen työpajan lopputulemien perusteella. Skenaarioinnin pohjana toimivat jälleen Sosten Katsaus sosiaali- ja terveysjärjestöjen tulevaisuuksiin -verkkojulkaisun tulevaisuusskenaariot.

Osallistuminen ei vaadi kokemusta ennakoinnista tai tulevaisuusajattelusta, tarvitset mukaasi vain uteliaan mielen. Työpajatyöskentely toteutuu Miro-alustaa käyttäen.

Joudumme perumaan työpajan, pahoittelemme häiriötä. Ilmoitamme tällä sivulla ja Kansalaisareenan viestinnässä mahdollisesta uudesta ajankohdasta.


27.09.23 klo 13-14: Keskiviikkokahvit

Keskiviikkokahvit ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston agendattomia tapaamisia, jossa sana on vapaa. Tervetuloa rennon tulevaisuusaiheisen keskustelun pariin! Tulevaisuuskahvit toteutuvat syyskaudella 2023 syys- ja lokakuun viimeisenä keskiviikkona

Liity hankkeen verkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


14.09.23 klo 12-13: Tulevaisuustyön case-esimerkkinä Ilmiöasema-tulevaisuuskeskustelut

Tervetuloa etälounastapaamiseen kuulemaan case-esimerkki tulevaisuustyöstä!

Hyvän tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan ihan jokaisen ajatuksia ja ääntä. Mutta miten tulevaisuuskeskustelujen osallisuutta voisi lisätä käytännössä? Tule kuulemaan Diakonissalaitoksen toteuttamasta, tulevaisuusvallan laajentamiseen tähtäävästä Ilmiöasema-pilotista sekä sen jatkosuunnitelmista!

Vieraanamme on Maija Hyle, Diakonissalaitoksen yleishyödyllisen toiminnan toimialajohtaja. Alkuvuodesta 2023 toteutettu Diakonissalaitoksen ilmiöasema-pilotti loi tavan ottaa mukaan ihmiset, joita ei usein kuulla tulevaisuuskeskustelussa. Ensimmäisessä Ilmiöasema-pilotissa tulevaisuutta pohtivat esimerkiksi päihdekuntoutujat, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, ikääntyneet, kehitysvammaiset ja vaikeavammaiset.

Liity hankkeen verkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


07.09.23 klo 09-11: Tulevaisuustorstai: Tulevaisuusskenaarioita vapaaehtoistoimintaan

Syksyn 2023 ensimmäinen Tulevaisuustorstai on kaikille avoin. Tervetuloa etätyöpajaan muotoilemaan vapaaehtoistoiminnan tulevaisuutta ja harjoittelemaan ennakointi- ja tulevaisuustaitoja!

Tilaisuudessa luodaan tulevaisuusskenaarioita vapaaehtoistoiminnalle yhteisellä työskentelyllä. Työpajatyöskentelyn pohjana toimivat Sosten Katsaus sosiaali- ja terveysjärjestöjen tulevaisuuksiin -verkkojulkaisun tulevaisuusskenaariot.

Osallistuminen ei vaadi kokemusta ennakoinnista tai tulevaisuusajattelusta, tarvitset mukaasi vain uteliaan mielen. Työpajatyöskentely toteutuu Miro-alustaa käyttäen.

Jos olet tulevaisuusverkoston osallistuja- tai aktiivijäsen, sinun ei tarvitse ilmoittautua, saat tilaisuuskutsun suoraan sähköpostiisi.


21.06.23 klo 14-15:30: Keskiviikkokahvit

Keskiviikkokahvit ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston agendattomia tapaamisia, jossa sana on vapaa. Tervetuloa rennon tulevaisuusaiheisen keskustelun pariin joka kuukauden kolmantena keskiviikkona!

Liity hankkeen verkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


01.06.23 klo 09-11: SOSTEn tulevaisuusskenaariot

Kesäkuussa Kohti tulevaa lyöttäytyy taas yhteen SOSTEn ennakointityöntekijöiden kanssa.

SOSTEn webinaari esittelee skenaariotyöskentelynsä antia klo 9-10. Skenaarioihin voi tutustua julkaisussa Katsaus sosiaali- ja terveys­järjestöjen tulevaisuuksiin.

Huomioithan, että SOSTEn webinaariin osallistuminen vaatii erillisen ennakkoilmoittautumisen.

Tulevaisuustorstain työpaja skenaarioiden äärellä siirtyy syyskuulle 2023.

Ilmoittaudu SOSTEn Skenaarioita sote-järjestöjen vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin -webinaariin.


24.05.23 klo 13-14:30: Vapaaehtoistoiminnan muutostrendit

Mitä ennakointi on ja miksi ennakointi kannattaa? Entä mikä on muutoksessa vapaaehtoistoiminnan kentällä?

Vapaaehtoistyö.fi:n webinaarissa 24.5. Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hanke tarjoaa käytännönläheisen alustuksen ennakointiin ja tulevaisuusajatteluun sekä johdattaa vapaaehtoistoiminnan trendien pyörteisiin.

Tule kuulemaan, mitä tulee huomioida, jotta voit rakentaa tulevaisuuden vaikuttavampaa järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa tänään. Kuulet samalla perusteet siitä, kuinka voit valjastaa ennakointia voi tukemaan ja kasvattamaan omaa toimintaasi.

Ilmoittaudu webinaariin 24.5. klo 13-14:30: https://bit.ly/onnistumiseniloa2023


04.05.23 klo 09-11: Tulevaisuustorstai: Tulevaisuuskatsauksen julkaisutilaisuus ja utopiatyöpaja

Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hankkeen webinaarissa julkaistaan hankkeen ensimmäinen tulevaisuuskatsaus, joka kokoaa hankkeen tulevaisuusverkoston tuottamaa havainnointitietoa järjestö- ja vapaaehtoiskentän hyödynnettäväksi. Katsaus on tietopaketti, joka ohjaa järjestö- ja vapaaehtoiskentän kehittäjiä muutostarpeiden äärelle, pitkäjänteiseen tavoitteelliseen ajatteluun.

Julkaisutilaisuudessa tutustutaan tulevaisuuskatsauksen sisältöön ja saadaan vinkkejä sen hyödyntämiseen, sekä kuullaan kommenttipuheenvuoroja.

Julkaisutilaisuuden jälkeen toteutuu utopiatyöpaja, jossa harjoitellaan tulevaisuusajattelua käytännössä kuvittelemalla toivottavia tulevaisuuksia.

Tilaa tilaisuuden tallenne sähköpostiisi.


19.04.23 klo 14-15:30: Keskiviikkokahvit

Keskiviikkokahvit ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston agendattomia tapaamisia, jossa sana on vapaa. Tervetuloa rennon tulevaisuusaiheisen keskustelun pariin joka kuukauden kolmantena keskiviikkona!

Liity hankkeen verkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


06.04.23 klo 09-11: Tulevaisuustorstai

Huhtikuun 2023 Tulevaisuustorstaissa esittelemme jälleen ennakkoon Kohti tulevaa -hankkeen tulevaisuuskatsauksen koottua tietoa. Verkosto pääsee kommentoimaan sisältöä ja vaikuttamaan siihen. Valmis analyysi julkaistaan toukokuussa 2023.

Tulevaisuustorstait ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston omia tilaisuuksia, joissa kokoonnumme keskustelemaan tulevaisuushavainnoista ja siten kasvattamaan sekä analysoimaan tulevaisuustietoa lyhyen alustuksen innoittamana. Tulevaisuustorstait toteutuvat pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä torstaina.

Liity hankkeen verkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


16.03.23 klo 09:00-11:00: Tulevaisuusdialogi: Epävarmuudessa eläminen

Millä tavoin epävarmuudessa eläminen vaikuttaa hyvinvointiimme?

Kohti tulevaa -hankkeen dialogissa avarretaan käsitystä hyvinvoinnista ja epävarmuudesta yhteisellä tulevaisuuspuheella. Tule keskustelemaan siitä, millä tavoin epävarmuudessa eläminen vaikuttaa hyvinvointiimme.

Järjestämme avoimen dialogin 16.03. klo 9.00 – 11.00 etänä Teamsissä.

Ilmoittaudu viimeistään 13.03. sähköpostitse osoitteeseen anyara.wise@kansalaisareena.fi. Keskusteluryhmään mahtuu maksimissaan 10 henkilöä. Osallistuminen ei vaadi ennakkovalmistautumista, saavu siis keskustelemaan sellaisena kuin olet.

Dialogi on osa Kansallisia dialogeja.


15.03.23 klo 14-15:30: Keskiviikkokahvit

Keskiviikkokahvit ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston agendattomia tapaamisia, jossa sana on vapaa. Tervetuloa rennon tulevaisuusaiheisen keskustelun pariin joka kuukauden kolmantena keskiviikkona!

Liity hankkeen verkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


02.03.23 klo 09-11: Tulevaisuustorstai

Maaliskuun 2023 Tulevaisuustorstaissa esittelemme ennakkoon Kohti tulevaa -hankkeen ensimmäiseen tulevaisuuskatsaukseen koottua tietoa. Verkosto pääsee kommentoimaan sisältöä ja vaikuttamaan siihen. Valmis analyysi julkaistaan toukokuussa 2023.

Tulevaisuustorstait ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston omia tilaisuuksia, joissa kokoonnumme keskustelemaan tulevaisuushavainnoista ja siten kasvattamaan sekä analysoimaan tulevaisuustietoa lyhyen alustuksen innoittamana. Tulevaisuustorstait toteutuvat pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä torstaina.

Liity hankkeen verkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


15.02.23 klo 14-15:30: Keskiviikkokahvit

Keskiviikkokahvit ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston agendattomia tapaamisia, jossa sana on vapaa. Tervetuloa rennon tulevaisuusaiheisen keskustelun pariin joka kuukauden kolmantena keskiviikkona!

Liity hankkeen verkoston osallistujaksi tai aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


02.02.23 klo 09-11: Tulevaisuustorstai

Kokoonnumme vuoden 2023 ensimmäisessä Tulevaisuustorstaissa megatrendien äärelle. Tarkastelemme Sitran tuoretta Megatrendit 2023 -julkaisua ja keskustelemme megatrendien vaikutuksista järjestö- ja vapaaehtoiskentällä.

Puhuja: Sanna Rekola, ennakoinnin asiantuntija

Sanna Rekola toimii ennakoinnin asiantuntijana Sitrassa. Hänen intohimonaan on tähyillä tulevaisuuksiin ja innostaa ihmiset käyttämään yhdessä tulevaisuusvaltaa. Tulevaisuus kuuluu kaikille ja se tehdään yhdessä!


01.12.22 klo 09-11: Tulevaisuustorstai: Tulevaisuushavainnot 2022

Tulevaisuustorstait ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston omia tilaisuuksia, joissa kokoonnumme keskustelemaan tulevaisuushavainnoista ja siten kasvattamaan sekä analysoimaan tulevaisuustietoa lyhyen alustuksen innoittamana.

Työpajatyöskentelyssä jaetaan ilmiöhavaintoja ja pohditaan tarkemmin ilmiöiden vaikutuksia yhteiseen toimintakenttään ja olemassa oleviin toimintamalleihin. Samalla muotoillaan arkisia työvälineitä toiminnan kehittämiseen ennakointimenetelmiä hyödyntäen. Tule linjoille ja tuo mukanasi havainto ilmiöstä tai asiasta, jonka uskot vaikuttavan kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuteen. Havainto voi olla pieni tai suuri, arkinen tai erikoinen.


03.11.22 klo 10-12: Finnsight 2022: Järjestökentän tulevaisuusvalta

Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hanke osallistuu Finnsight 2022 -tapahtumaan yhteistyössä Sosten kanssa.

Aamupäivän työpajassa ja iltapäivän Finnsight-studiossa keskustellaan tulevaisuusvalta-teeman ydinkysymyksistä tulevaisuusverkostomme ilmiöhavaintoihin pohjaten. Kuka määrittää järjestökentän tulevaisuusnäkymiä? Mitä ja ketkä rajataan ulkopuolelle, ja miksi? Miten voisimme kuvitella toisenlaisia tulevaisuuksia mahdollisimman laajalla ja moninaisella joukolla?

Lue lisää: https://kansalaisareena.fi/tapahtumat/finnsight_2022/


26.10.22 klo 09-11: Webinaari ja työpaja: Taito ja oikeus vaikuttaa – Kansalaisvaikuttamisen uudet muodot

Kansalaisyhteiskunnan toiminta on vaikuttamistoimintaa. Jokaisella tulee olla sekä oikeus että taitoa vaikuttaa. Webinaari koostuu alustuspuheenvuorosta sekä työpajatyöskentelystä. Puhujana Kriittisen korkeakoulun Severi Hämäri, FM.

Kokoontumisen vapaus ja yhdistystoiminta ovat yhteiskuntamme kovaa perustaa. Halu auttaa kytkeytyy suoraan tarpeeseen vaikuttaa. Puheenvuorossa ja työpajassa perehdymme kansalaisvaikuttamisen uusiin muotoihin ja strategiseen, pitkäjänteiseen tavoitteelliseen ajatteluun. Yhdistysdemokratia ja siihen liittyvä osaaminen muodostavat pohjoismaisen vapaan demokratian kannattelun kulmakiven.

Tilaa tallenne: https://link.webropol.com/s/kansalaisvaikuttaminen-22


06.10.22 klo 09-11: Tulevaisuustorstai: Suomalaisten pelot ja haaveet

Tulevaisuustorstait ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston omia tilaisuuksia, joissa kokoonnumme keskustelemaan tulevaisuushavainnoista ja siten kasvattamaan sekä analysoimaan tulevaisuustietoa lyhyen alustuksen innoittamana.

Lokakuussa tulevaisuustorstain alustuspuheenvuorossa äänessä on Yleisradion Jenni Müller aiheenaan hiljattain julkaistu Pelot ja haaveet -tutkimus.

Työpajatyöskentelyssä jaetaan ilmiöhavaintoja ja pohditaan tarkemmin ilmiöiden vaikutuksia yhteiseen toimintakenttään ja olemassa oleviin toimintamalleihin. Samalla muotoillaan arkisia työvälineitä toiminnan kehittämiseen ennakointimenetelmiä hyödyntäen. Tule linjoille ja tuo mukanasi havainto ilmiöstä tai asiasta, jonka uskot vaikuttavan kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuteen. Havainto voi olla pieni tai suuri, arkinen tai erikoinen.

Liity hankkeen aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


22.09.22 klo 09-11: Webinaari ja työpaja: Uusia eväitä hyvinvointiin

Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hankkeen ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran yhteisessä webinaarissa käsitellään hyvinvointia ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa tulevaisuuden muutostarpeiden äärellä. Puhujana toimii Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Erkki Aalto. Webinaari koostuu alustuspuheenvuorosta sekä työpajatyöskentelystä.

Webinaarissa avarretaan hyvinvointikäsitystä tulevaisuuspuheen avulla. Keskustelemme hyvinvoinnin rakentumisesta sekä siitä, kuinka kansalaisyhteiskunnan uudet toimintamallit ja -muodot voivat luoda hyvinvointia yhteiskuntaan. Miten järjestö- ja vapaaehtoiskenttä tunnistaa yhteiskunnan muutostarpeet? Millaisiin asioihin kenttä kohdistaa toimintaansa?

Tilaa tallenne sähköpostiisi täyttämällä lomake: https://link.webropolsurveys.com/S/DAE1C9C3D9D2DCFA


01.09.22 klo 09-11: Tulevaisuustorstai

Tulevaisuustorstait ovat Kohti tulevaa -hankkeen verkoston omia tilaisuuksia, joissa kokoonnumme keskustelemaan tulevaisuushavainnoista ja siten kasvattamaan sekä analysoimaan tulevaisuustietoa. Ensimmäinen tulevaisuustorstai on kaikille avoin ja se pidetään 01.09.22.

Tilaisuuksissa käydään yhteistä, avartavaa keskustelua toiveikkaista tulevaisuuksista lyhyen alustuksen innoittamana. Keskustelun pohjana toimivat verkoston ja hankkeen pilottiorganisaatioiden tuottamat havainnot. Tapaamisen aikana käymme läpi ajankohtaiset havainnot tietoa rikastaen. Analyysissä pohditaan tarkemmin ilmiöiden vaikutuksia yhteiseen toimintakenttään ja olemassa oleviin toimintamalleihin. Samalla muotoillaan arkisia työvälineitä toiminnan kehittämiseen ennakointimenetelmiä hyödyntäen.

Tulevaisuustorstait pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. Verkostoon ilmoittautuneet saavat kutsut sähköpostiinsa joka kuukausi.

Osallistuminen ei vaadi kokemusta ennakoinnista tai tulevaisuusajattelusta. Tule linjoille ja tuo mukanasi havainto ilmiöstä tai asiasta, jonka uskot vaikuttavan kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuteen. Havainto voi olla pieni tai suuri, arkinen tai erikoinen.


24.08.22 klo 09-11: Webinaari: Johdanto ennakointiin ja tulevaisuusajatteluun

Mitä ennakointi on ja miksi ennakointi kannattaa? Kohti tulevaa -hankkeen johdantowebinaari tarjoaa alustuksen ennakointiin ja tulevaisuusajatteluun.

Webinaarissa käsitellään ennakointia ja tulevaisuusajattelua käytännönläheisesti, ohjaten niiden toimeenpanemiseen omassa yhteisössäsi. Kuulet perusteet siitä, kuinka ennakointia voidaan valjastaa tukemaan ja kasvattamaan järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa.

Tilaisuudessa puhuvat:

 • Mari Tähjä, ennakoinnin asiantuntija, Kohti tulevaa -hankkeen tulevaisuusmuotoilija ja projektipäällikkö, Kansalaisareena
 • Mervi Aalto-Kallio, erityisasiantuntija, Tulevaisuuksien ennakointi järjestöissä, SOSTE
 • Terhi Ylikoski, ennakoinnin asiantuntija, Sitra

Jäikö webinaari välistä? Tilaa tallenne sähköpostiisi täyttämällä lomake: https://link.webropol.com/s/ka-ennakointi-intro.


18.08.22 klo 15:30-17:00 ja 23.08.22 klo 09:30-11:00: Tulevaisuusverkoston tutustumistapaamiset

Hankkeen verkoston omat alkutapaamiset tarjoavat tilan verkostoitumiselle ja hankkeeseen tutustumiselle rennoissa merkeissä. Tapaamiset järjestetään Teamsin välityksellä. Keskustelemme verkoston tarpeista ja kiinnostuksen kohteista sekä ennakointihankkeen suunnitelmista. Liity hankkeen aktiivijäseneksi osallistuaksesi tulevaisuusverkoston omiin tilaisuuksiin.


Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan