Hyppää sisältöön

Opas vapaaehtoisten hyvinvointiin

Hyvinvointi on tärkeää jokaisella elämän osa-alueella. Työhyvinvoinnista on tehty lukemattomia tutkimuksia ja julkaisuja, mutta hyvinvointi vapaaehtoistoiminnassa on jäänyt vähemmälle huomiolle. Vapaaehtoisten hyvinvointiin ei ole myöskään olemassa selkeitä lakeja ja säädöksiä toisin kuin työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen.

Tällä oppaalla pyrimme luomaan kattavan ohjeistuksen hyvinvoinnin edistämiseen vapaaehtoistoiminnassa työhyvinvointiin liittyvän tutkimustiedon pohjalta. Opas on suunnattu ensisijaisesti ammattimaisille vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille, mutta myös vapaaehtoiset löytävät oppaasta vinkkejä oman hyvinvointinsa seuraamiseen ja vapaaehtoisyhteisössä toimimiseen.

Vapaaehtoisten hyvinvoinnin tulee olla kantava periaate, jonka pohjalle vapaaehtoistoimintaa rakennetaan.

Vapaaehtoisten antama aika ja osaaminen ovat valtavan tärkeitä resursseja toiminnan kohderyhmille, organisaatioille sekä koko yhteiskunnalle. Siksi on tärkeää, että jokainen vapaaehtoinen tuntee olonsa arvostetuksi ja turvalliseksi. Vapaaehtoinen, jonka hyvinvoinnista huolehditaan, on motivoituneempi antamaan parastaan ja sitoutuu toimintaan paremmin.

Vapaaehtoisten hyvinvoinnin tulisi siis olla kantava periaate, jonka pohjalle vapaaehtoistoimintaa rakennetaan. Vapaaehtoistoiminnasta tulee myös houkuttelevampaa ja saavutettavampaa, kun vapaaehtoisten hyvinvointi nostetaan prioriteetiksi.

Oppaan alussa kertaamme hyvinvoinnin perusteita sekä vapaaehtoistoiminnan hyvinvointivaikutuksia. Vapaaehtoistoiminnalla voi olla merkittävä vaikutus yksilön elämään: se tarjoaa parhaimmillaan merkityksellisyyden tunnetta, uusia sosiaalisia kontakteja ja mahdollisuuden kehittää itseään. Vapaaehtoistoiminta vähentää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä auttaa rakentamaan inklusiivista yhteiskuntaa. Kaikista positiivisista vaikutuksista huolimatta vapaaehtoistoiminta voi myös kuormittaa.

Teorian lisäksi oppaassa on paljon harjoitteita, jotka tarjoavat konkreettisia tapoja lisätä omaa jaksamista vapaaehtoisena sekä huolehtia vapaaehtoisten hyvinvoinnista yhteisössä.

Löydät vinkkejä muun muassa vapaaehtoisyhteisön ilmapiirin parantamiseen ja erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Työpajojen avulla voi pohtia yhteisön vahvuuksia ja arvoja. Itsearviointilomakkeiden avulla vapaaehtoinen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori voivat seurata muun muassa kuormittumista ja stressitasoa.

Tehtävämme on vahvistaa vapaaehtoistoimijoiden hyvinvointia.

Vapaaehtoistoimintaa edistävänä kattojärjestönä Kansalaisareenan katse kiinnittyy vahvasti tulevaan. Kun vapaaehtoistoiminnan toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, tehtävämme on vahvistaa vapaaehtoistoimijoiden hyvinvointia.

Tahdomme antaa erityiskiitokset Lotta Ypyälle. Ypyän Kansalaisareenan toimeksiannosta tekemän opinnäytetyön tulokset innostivat vapaaehtoisten hyvinvointiin paneutumisessa ja edistivät tämän oppaan syntymistä. Haluamme kiittää myös Vapaaehtoistyö.fi-palvelun tiimiä, joka kartoitti laajalla kyselyllä vapaaehtoisten hyvinvoinnin tilannekuvaa. Kyselyn tulosten myötä rohkenimme nostaa hyvinvointiteeman koko kirjon esille.

Toivomme, että löydät tästä oppaasta tietoa ja työkaluja vapaaehtoisten hyvinvoinnista huolehtimiseen. Antoisia lukuhetkiä!

Kirjoittajat: Anne Porthén, Marjo Salmela & Satu Puolitaival, Kansalaisareena ry

Oppaan sisällys

  1. Alkusanat: Etsi valoa, jaksat pimeyttäkin
  2. Mitä on hyvinvointi?
  3. Miten vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia?
  4. Voimavarojen vahvistaminen tukee hyvinvointia
  5. Hyvinvoivan yhteisön rakentaminen
  6. Mitä on hyvä vapaaehtoisten johtaminen?
  7. Ongelmatilanteet vapaaehtoistoiminnassa
  8. Vinkit jaksamiseen vapaaehtoistoiminnassa
  9. Harjoitukset hyvinvoinnin tueksi
Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan