Hyppää sisältöön

Toivottava tulevaisuus tunnistetaan dialogissa

Osana tulevaisuustyötä dialogi avartaa ymmärrystä, lisää osallisuutta sekä laajentaa valtaa sanoittaa toivottavia tulevaisuuksia, kirjoittavat Kansalaisareenan Kohti tulevaa –hankkeen Mari Tähjä ja Anyara Wise.

Vuoden 2022 keväällä – Kohti tulevaa -hankkeen alkumetreillä – meitä, kuten monia muitakin, mietitytti demokratian tulevaisuus. Kansalaisyhteiskunta ja demokratia ovat riippuvaisia toisistaan – ja demokratia tuntui horjahtaneen äkillisesti. Tarve yhteiselle, tulevaisuutta luotaavalle keskustelulle oli selkeä, sillä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa oli juuri alkanut. Sodan alku järisytti maailmankuvia, kuormitti kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja sai monen kokemaan tulevaisuuden entistä hankalampana hahmottaa. Päätimme tarttua aiheeseen dialogin keinoin, osana demokratian puolustusdialogeja. Yhteiset keskustelut demokratian tulevaisuudesta pureutuivat niin yhteisöllisyyden tunteeseen kuin vapauteen olla oma itsemme. Dialogien oivallukset kulkevat mukanamme yhä tänään.

Dialogeissa syntyneet ajatukset jäävät kytemään ja kasvamaan mieleen, kunnes ne nousevat uudelleen pintaan toisessa yhteydessä ja synnyttävät oivalluksen.

Hankkeemme sai siis tuulta purjeisiinsa dialogisuuden saattelemana. Dialogien ja työpajojen voimin tunnistimme vuoden 2023 kaksi teemaamme: vapaaehtoisuus osana uudistuvia hyvinvointikäsityksiä sekä tulevaisuuden toimiva viranomaisyhteistyö. Vuonna 2023 dialogit toimivat hankkeemme apuna etenkin hyvinvointikäsitysten laajentamisessa.

Uskommekin, että dialogisuus kuuluu ennakoinnin työkalupakkiin.

Dialogi johdattaa tunnistamaan muuttuvia tarpeita

Dialogisuus osana tulevaisuustyötä syventää samanaikaisesti ymmärrystä yhteisen, paremman tulevaisuuden rakentumisesta ja kirkastaa käsitystämme siitä, miten siihen on mahdollista päästä.

Kohti tulevaa –hankkeessa ajattelemme, että ennakoinnissa on pohjimmiltaan kyse ihmisten inhimillisten tarpeiden ymmärtämistä paremmin ja riittävän ajoissa. Tulevaisuustyön keskiössä on erilaisten kehityskulkujen hahmottaminen, mutta myös toivottavien tulevaisuuksien sanoittaminen. Dialogit ovatkin vahva kasvualusta ymmärrykselle toistemme yhteisistä tai eriävistä toiveista sekä tarpeista tulevaisuudelle.

Tulevaisuutta voi lähteä hahmottamaan omasta ja lähipiirin arjesta: Mikä on juuri nyt muutoksessa? Entä millaisia asioita kuuluu tulevaisuuteen, joka olisi parempi juuri sinun yhteisöllesi? Yhteisen keskustelun kautta voimme tunnistaa ja käsitellä myös huolia, joita tulevaisuuden ajatteleminen herättää.

Dialogisuus ymmärryksen lisääjänä

Toimiva ja aito dialogi tuo haasteiden ymmärtämiseen moniulotteisuutta ja auttaa löytämään yhteistä pohjaa tuleville toimenpiteille.

Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa muokkaavat yhteiskunnalliset haasteet, jotka koostuvat monista toisiinsa kietoutuneista osista. Näiden ratkaisujen ja eteenpäin vievien toimintamallien löytymistä ei voi osoittaa vain yhden toimijan tai sektorin tehtäväksi, eikä niihin löydy yhtä yksinkertaista ratkaisua.

Toimiva ja aito dialogi tuo haasteiden ymmärtämiseen moniulotteisuutta ja auttaa löytämään yhteistä pohjaa tuleville toimenpiteille. Dialogit toimivat myös osallisuuteen kutsumisessa, kun erilasista taustoista tulevia ja erilaista arkea eläviä pyydetään kertomaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan käsiteltävästä aiheesta.

Huomaamme usein, että niin työpajatyöskentelyssä kuin dialogeissa syntyneet ajatukset jäävät kytemään ja kasvamaan mieleen, kunnes ne nousevat uudelleen pintaan toisessa yhteydessä ja synnyttävät oivalluksen tai uuden näkökulman tarkastelun kohteena olevaan asiaan. Ymmärryksen kasvaessa kasvaa myös kykymme kyseenalaistaa nykytilaa, vallalla olevia asenteita sekä rakenteita.

Dialogi osallisuutta ja moniäänisyyttä vahvistamassa

Dialogi tuo parhaimmillaan esiin katveeseen jäänyttä ymmärrystä. Yhteinen keskustelu avaa oven myös osallisuuden toteutumiselle ja mahdollistaa erilaisten äänten kuulemisen. Siksi dialogi on tärkeää ennakoinnin alussa. Jos emme kuule kohderyhmiemme omaa sanoitusta nykyhetkestä ja tulevaisuudesta, ratkaisevaa kokemustietoa saattaa jäädä huomiotta. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen tulevaisuuteen suuntaavien tekojen perustana on yksilöä tukevaa ja motivoivaa.

Moniäänisyyden tavoittelu on dialogisuutta ja ennakointia yhdistävä piirre. Mitä laajempi ja moninaisempi joukko saadaan sanoittamaan toivottavaa tulevaisuutta, sitä useampi näkökulma meille avautuu. Laadukas ennakointitieto yhdistää mahdollisimman monia erilaisia näkökulmia, jotta ennakoinnin tuottamat tulevaisuuskuvat eivät jää yksiulotteisiksi.

Kun otamme huomioon vain pienen joukon näkökulmia, rajoitamme kykyämme ymmärtää tulevaisuutta ja tehdä päätöksiä. Liian kapeasti rakennetut tulevaisuuskuvat voivat eriarvoistaa jättämällä erilaisten ihmisten toiveet ja tarpeet sanoituksen ulkopuolelle ja huomiotta. Tulevaisuusvalta – eli valta määrittää tulevaisuusnäkymiä – on perinteisesti keskittynyttä hyvin suppealle ja etuoikeutetulle ihmisryhmälle. Käymällä dialogia muiden, myös itsestämme poikkeavien ihmisten kanssa, ajattelumme pääsee avartumaan ja parhaimmillaan mieleemme avautuu uusia mahdollisuuksia.

Kansallisissa dialogeissa suuri potentiaali

Kohti tulevaa -hanke ryhtyi Kansallisten dialogien vakiojärjestäjäksi vuoden 2022 lopulla. Kansallisissa dialogeissa keskustellaan tärkeistä teemoista osallisuutta vahvistaen. Keskusteluiden tarkoituksena on rakentaa osallistujien kokemusten kautta ymmärrystä erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista.

Kansallisten dialogien vakiojärjestäjinä odotamme dialogien tuomia oivalluksia sekä yhdessä kerrytettyä tietoa. Kansallisten dialogien näytön paikka on tehdä dialogeista aidosti yhteisen, kasvavan ymmärryksen prosessi. Tämä tarkoittaa yhteistä ajattelua ja analysointia kaikkien dialogien sisällöistä, ei vain omista.  Tämän lisäksi Kansallisten dialogien olisi oltava lupaus myös sille, että yhteiset oivallukset tarjoavat helpotusta ja ratkaisuja epävarmuudessa elämisen haasteisiin.

Kansallisten dialogien lisäarvo syntyy dialogeista saadun tiedon kytkösten tunnistamisesta – tähän yksittäiset dialogit eivät riitä. Vakiojärjestäjien joukko on siksi myös verkosto, jolla on suurta potentiaalia tiedon kytkösten muodostamiselle.


Lue lisää Kohti tulevaa -hankkeen vuoden 2023 teemoista.

Lue lisää Kansallisista dialogeista.

Teksti: Anyara G. Wise & Mari Tähjä

Kirjoittajat toimivat Kansalaisareenan ennakointihankkeen vetäjinä.

Mari Tähjä, tulevaisuusmuotoilija, projektipäällikkö, mari.tahja(a)kansalaisareena.fi, 050 567 1077

Anyara G. Wise, viestintäkoordinaattori, anyara.g.wise(a)kansalaisareena.fi, 050 331 6999

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan