Hyppää sisältöön

Tuen puute ja resurssipula uhkaavat romahduttaa vapaaehtoistoiminnan selviää laajasta kyselystä

Vapaaehtoistyö.fi -palvelun vapaaehtoisten kyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 1 609 henkilöä eri puolilta Suomea. Kyselyn tulokset tukevat käsitystä siitä, ettei vapaaehtoistoiminta synny eikä pysy ilman panostusta. Lähes 53 % vastaajista, jotka aikovat vähentää tai lopettaa vapaaehtoistoiminnan, kertovat vapaaehtoistoiminnan kuormittavan heitä. Lopettamista harkitsevista lähes puolet (45 %) kertoo jatkavansa, koska ei ole muitakaan ja lähes joka neljäs (24 %) sanoo, ettei ole saanut tarvittavaa perehdytystä.

Ilman laadukasta koordinointia ja tukea vapaaehtoistoimintaa ei ole. Samaan aikaan kun leikkaukset osuvat kipeimmin juuri järjestöistä ja vapaaehtoistoimijoilta tukea tarvitseviin, vievät leikkaukset pohjan juuri näiltä toiminnoilta. 

Vapaaehtoistyön arvo on erittäin mittava myös euroissa mitattuna. Tuoreimman laskelman mukaan sen arvo on Suomessa lähes 3,2 miljardia euroa vuosittain. Järjestöjen vapaaehtoistoiminta lisää kustannustehokkaasti yhteiskunnan vakautta, hyvinvointia, osallisuutta ja tuo säästöjä. Lähes 93 % vapaaehtoisten kyselyyn vastanneista koki vapaaehtoistyönsä hyödyttäneen yhteiskuntaa. 

“Arvokasta työtä, josta hyötyy koko yhteiskunta”

Useat järjestöt vetosivat syksyn budjettiriihessä hallitukseen, ettei haavoittuvassa asemassa olevilta vietäisi heidän turvaverkkoaan ajamalla heitä auttavat vapaaehtoiset jaksamisensa äärirajoille ja niiden yli. 

Vapaaehtoistoiminta luo tutkitusti monella tapaa hyvinvointia. Se auttaa toiminnan kohderyhmiä ja antaa myös paljon sekä vapaaehtoiselle itselleen että koko yhteiskunnalle. Kyselyyn vastanneista 88 % kertoi vapaaehtoisena toimimisen lisänneen heidän sosiaalisia kontaktejaan ja lähes 60 % koki sen vähentäneen heidän yksinäisyyttään. Vapaaehtoistyö oli vaikuttanut myönteisesti lähes 94 % elämään ja saanut 93 % kokemaan merkityksellisyyden tunnetta. 

Vapaaehtoisena toimimisen hyvinvointivaikutukset koskevat lähes joka toista suomalaista

Ensimmäistä kertaa vuodesta 2021 tehdyssä kyselyssä vapaaehtoistoiminnan tärkeimmäksi motivaattoriksi nousi auttamishalun (74 % vastanneista) ohi hyvän mielen tuominen itselle (75 %). Vapaaehtoistoiminta nähdään myös tärkeänä vaikuttamisen kanavana: lähes 90 % kertoi vaikuttaneensa vapaaehtoistyön avulla itselleen tärkeisiin asioihin.

On hyvä tiedostaa, että vapaaehtoistyöllä tuettavien lisäksi itse vapaaehtoisten kokemilla hyvinvointivaikutuksilla on valtava yhteiskunnallinen merkitys. Vapaaehtoistyötä tekee vuosittain lähes puolet suomalaisista, joten kyseessä on suuruusluokaltaan todella isosta asiasta”, korostaa Vapaaehtoistyö.fi-palvelun hankepäällikkö Heli Väisänen.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin: https://kansalaisareena.fi/wp-content/uploads/2023/11/Vapaaehtoisten_kysely_2023_tulokset.pdf

Lisätiedot: hankepäällikkö Heli Väisänen, Vapaaehtoistyö.fi, Kirkkopalvelut ry, p. 040 664 7832, heli.vaisanen@kirkkopalvelut.fi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan