Hyppää sisältöön

Opas kestävään ja vastuulliseen vapaaehtoistoimintaan

Vapaaehtoistoiminta nähdään usein itsessään kestävänä ja vastuullisena toimintana: vapaaehtoistoiminta luo tutkitusti hyvinvointia ja vahvistaa osallisuutta. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ohjaavat myös monen järjestön ja vapaaehtoistoiminnan organisaation perustoimintaa.

Vaikka vapaaehtoistoiminta on vastuun kantamista parhaimmillaan, pelkkä toiminta ei ole automaattisesti kestävää tai vastuullista. Siksi monen vapaaehtoistoimintaa järjestävien yhteisöjen on tärkeää pohtia, miten toimintaa toteutetaan niin, että se tuottaa pidemmän aikavälin hyvää – sekä yhteisön sisällä vapaaehtoisille ja työntekijöille että yhteisön ulkopuolelle.

Mitä siis tarkoittaa aidosti kestävä ja vastuullinen vapaaehtoistoiminta ja mikä on sen merkitys paremman tulevaisuuden rakentamisessa? Miten voit tukea kestävää kehitystä ja tehdä vastuullisuustyötä juuri omassa järjestössäsi tai vapaaehtoistoiminnan yhteisössäsi? Entä miten vastuullisuudesta ja kestävyydestä viestitään innostavasti ja uskottavasti – ilman sanahelinää?

Tämä opas tarjoaa syvällisen katsauksen vastuullisen ja kestävän vapaaehtoistoiminnan lähtökohtiin sekä konkreettisia työkaluja järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan yhteisöjen vastuullisuustyöhön. Oppaan myötä huomaat, millaiset jo laajalti käytössä olevat toimintatavat tukevat vastuullista ja kestävää vapaaehtoistoimintaa. Pääset myös haastamaan nykyisiä ajattelumallejasi ja herättelemään uudenlaista tulevaisuusajattelua. Lisäksi löydät oppaasta kattavat ohjeet, miten voit laatia järjestöllesi tai yhteisöllesi vastuullisuusohjelman erilaisten harjoitusten siivittämänä.

Rohkaisemme sekä vapaaehtoistoiminnan järjestäjiä että vapaaehtoisia edistämään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta vapaaehtoistoiminnassa. Vahvistamalla järjestö- ja vapaaehtoiskentän yhteistä vastuullisuustyötä rakennamme tulevaisuuden kestävää hyvinvointia ja osallisuutta.

Lähde mukaan matkalle pohtimaan, mitä sisältyy aidosti kestävään ja vastuulliseen vapaaehtoistoimintaan sekä rakentamaan kestävämpää ja valoisampaa tulevaisuutta!

Kirjoittajat:

Anyara G. Wise
Sini Nuutinen
Anne Porthén
Marjo Salmela

Editointi ja verkkototeutus:

Eve Lahikainen

Työpohjien taitto:

Saara Paajanen

Voit ladata oppaan pdf-version tästä.

Oppaan sisällys

  1. Miksi kestävää ja vastuullista vapaaehtoistoimintaa tarvitaan?
  2. Kestävän ja vastuullisen vapaaehtoistoiminnan lähtökohdat
  3. Vapaaehtoistoiminta edistää sosiaalisesti kestävää kehitystä
  4. Ekososiaalinen sivistys kasvaa vapaaehtoistoiminnan yhteisöissä
  5. Kestävyys edellyttää uutta ajattelua
  6. Ohjeet järjestön vastuullisuusohjelman laatimiseen
  7. Vastuullisuusviestintä vapaaehtoistoiminnassa
  8. Työkaluja kestävään ja vastuulliseen vapaaehtoistoimintaan
Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan