Hyppää sisältöön

Työkaluja kestävään ja vastuulliseen vapaaehtoistoimintaan

Aiemmassa osiossa Ohjeet järjestön vastuullisuusohjelman laatimiseen kerroimme, millaisen prosessin kautta järjestö voi laatia vastuullisuusohjelman, joka huomioi kestävän kehityksen eri osa-alueet. Tästä osiosta löydät lisää työkaluja vastuullisuusajattelun herättämiseen ja kestävän kehityksen teemojen käsittelemiseen järjestöissä ja vapaaehtoistoiminnan yhteisöissä.

Työpajamalleja tulevaisuudesta ja kestävyydestä puhumiseen eri kohderyhmien kanssa

Keke-työkirja: Nuoret ja kestävä kehitys

Lahden Diakonialaitoksen julkaisema Keke-työkirja esittelee työpajamallin, joka keskiössä on kestävä kehitys ja nuoret. Työkirjassa yhdistyvät toiminnallisuus, luovuus, tiedonhankinta, keskustelu ja reflektio. Työkirja esittelee tapoja, joilla nuoret ottavat haltuun keskustelun kestävästä kehityksestä ja löytävät omat vaikuttamisen mahdollisuutensa.

Jokaisesta tulevaisuusosallinen: Tulevaisuuskeskustelu

Yhteiskunnassa käytävä tulevaisuuskeskustelu on monelle ihmiselle etäistä ja jopa vaikeaa. Diakonissalaitos on julkaissut oppaan, jonka avulla järjestät saavutettavampia ja esteettömämpiä tulevaisuuskeskusteluja. Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetyt menetelmät ja materiaalit syntyivät tarpeesta käydä tulevaisuuskeskustelua sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät yleensä tällaiseen keskusteluun osallistu, tai joilla on erityisiä haasteita esimerkiksi puheen tuottamisen tai keskittymisen kanssa.

Työkaluja visiotyöskentelyyn

Kulttuurikartoitus: Kirkkaat ja toiveet tulevaisuuden visiot

Kirkkaat ja toiveikkaat tulevaisuuden visiot sekä niitä edistävien toimintatapojen tietoinen rakentaminen tuovat toivoa ja sinnikkyyttä vastuullisuustyöhön. Hyvän vision lisäksi tarvitaan sen saavuttamista tukevaa kulttuuria. Vision kulttuurikartoitus -työkalulla voit tarkastella sitä, kuinka tulevaisuusvisio voidaan saavuttaa kulttuurin muutoksen kautta.

Awesome Anthropocene Goals: Kunnianhimoiset tulevaisuusvisiot

Ajatuspaja Futerran julkaisu Awesome Anthropocene Goals yhdistää kunnianhimoiset tulevaisuusvisiot ja konkreettiset tämän päivän teot. Teoista monet ovat sellaisia, joita saatamme jo toteuttaa. Julkaisu auttaa pitämään toiveikkaan tulevaisuuden kirkkaana mielessä sekä huomaamaan tapoja, joilla voimme edistää tuota tulevaisuutta tässä ja nyt.


G. Wise, Anyara; Nuutinen, Sini; Porthén, Anne & Salmela, Marjo. Opas kestävään ja vastuulliseen vapaaehtoistoimintaan. Kansalaisareenan julkaisuja 1/2024.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan