Hyppää sisältöön

Kun nuori tulee vapaaehtoiseksi

Muissa käsikirjan osioissa on jo kerrottu siitä, mitä kaikkea toiminnassa kannattaa ottaa huomioon, kun nuoria halutaan rekrytoida mukaan toimintaan ja minkälaisia tehtäviä nuorille voidaan tarjota. Entä sitten kun nuori tulee vapaaehtoiseksi: onko jotain erityistä, mitä tuolloin kannattaa huomioida?

Kannusta, kehu ja kiitä

Nuorten kanssa toimimiseen pätevät hyvin pitkälti samat hyvät käytännöt kuin muidenkin vapaaehtoisten kanssa: hyvät ohjeet tehtävän tekemiseen, yhteishengen luominen, kannustus ja tuki sekä kiitos auttavat jo pitkälle. Nuorten kanssa kannattaa kuitenkin kiinnittää näihin asioihin erityisen paljon huomiota.

Vapaaehtoistyökokemus voi olla nuoren ensimmäinen ja haluamme varmasti kaikki, että siitä jää hyvä olo. Ota nuori siis hyvin vastaan, tarjoa hyvä perehdytys tehtävään ja ole tukena vapaaehtoistyön aloittamisessa. Muista myös kysyä nuorelta vapaaehtoistyön aikana, miten hänellä menee ja onko tehtävästä herännyt jotain kysyttävää. Kehu, kiitä ja kannusta sekä vapaaehtoistyön aikana että sen päätteeksi.

Hyvän yhteishengen luominen

Hyvän yhteishengen luominen on tärkeää kaikessa vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistyöhön tullaan usein tehtävän takia, mutta siihen jäädään ihmisten takia. Auta nuoria tutustumaan toisiin vapaaehtoisiin ja työntekijöihin luomalla tilaisuuksia mukaville kohtaamisille. Nämä voivat olla kahvihetkiä vapaaehtoistyön lomassa, yhteisiä illanviettoja tai muita rentoja tilaisuuksia. Usein nuoret haluavat tutustua toiminnassa toisiin nuoriin, mutta toisaalta myös kohtaamiset eri ikäisten kanssa ovat monille antoisia.

Kiinnitä huomiota nuoren jaksamiseen

Nuorilla voi olla iso kynnys sanoa, jos jokin asia tuntuu liian vaativalta tai vaikealta. Joskus myös halu näyttää omaa osaamista tai vastuuntuntoisuus saattaa olla niin vahvoja, ettei nuori uskalla pyytää apua tai kieltäytyä tarjotusta tehtävästä. Kiinnitä siis erityistä huomiota nuoren jaksamiseen. Älä sysää nuorelle liikaa tehtäviä ja vastuuta ja varmista aina, että nuori saa tarvittaessa tukea tehtäviin. Kysy myös säännöllisesti, onko vapaaehtoistyössä tullut esiin epäselvyyksiä tai haasteita.

Nuorten aikataulut ja elämäntilanteet voivat muuttua nopeasti. Kerro selkeästi, että vapaaehtoistyön voi aina lopettaa halutessaan. Älä syyllistä nuorta, jos hän joutuu perumaan vapaaehtoiskeikan.

Tukea ongelmatilanteisiin

Joskus vapaaehtoistoiminnassa voi tulla eteen yllättäviä ongelmatilanteita. Aina ei ole selvää, miten jokin asia pitäisi hoitaa tai ihmisten välillä voi syntyä ristiriitoja. Kerro nuorelle, miten teillä toimitaan, jos hankalia tilanteita tulee eteen. Kannusta nuorta puhumaan tällaisista tilanteista ja kerro keneen hän voi tarvittaessa olla yhteydessä. Älä syyllistä nuorta vaan osoita hänelle tukesi esimerkiksi ristiriitatilanteissa. Jos nuori on itse töpännyt, anna palautetta rakentavasti ja kerro, miten toivoisit jatkossa toimittavan.

Nuoret mukaan kehittämään toimintaa

Nuorten mukaan saaminen on mahtava tilaisuus kehittää vapaaehtoistoimintaanne ja siksi nuorten ideoille kannattaa olla avoin. Pyytäkää nuorilta palautetta toiminnastanne ja ottakaa heidät mukaan toiminnan kehittämiseen. Nuorilla on varmasti paljon ajatuksia siitä, miten voitte tehdä toimintaanne nuorille helpommin lähestyttäväksi. He ovat parhaita asiantuntijoita nuorten vapaaehtoistoiminnassa!

Teksti: Aino Kostiainen, 2019

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan