Hyppää sisältöön

Nuorten vapaaehtoistoiminta verkossa

Verkkovapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan yleensä verkkoympäristöissä toteutettavaa vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisena voi toimia myös niin sanotusti hybridinä, jolloin vapaaehtoistoimintaa toteutetaan sekä verkossa että kasvokkain.

Verkkoympäristöjä, sovelluksia ja digitaalisia laitteita voidaan käyttää vapaaehtoistoiminnassa välineellisellä, toiminnallisella ja toimintaympäristöllisellä tasoilla:

  • Välineellisellä tasolla digitaaliset laitteet, sovellukset ja pelit voivat toimia toimintaan houkuttelevana tekijänä. 
  • Toiminnallisella tasolla laitteistoja ja ohjelmia käytetään kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Laitteita, sovelluksia ja ynnä muita vastaavia voidaan hyödyntää esimerkiksi pienryhmätoiminnan tai tapahtumien järjestämisessä. 
  • Toimintaympäristöllisellä tasolla verkkoympäristöt ovat toiminnan tiloja, joissa toimitaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja itse toiminnan järjestäminen voivat tapahtua täysin tai lähes kokonaan verkkoalustalla.

Yleisiä verkkovapaaehtoistoiminnan tehtäviä ovat olleet esimerkiksi somesisällöntuottajan ja chat-päivystäjän tehtävät. Koronaviruksen myötä muun muassa kunnallisen nuorisotyön kentällä ja nuorisojärjestöissä herättiin vielä vahvemmin digityökalujen ja -ympäristöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Korona-aikana tehtyjen kokeilujen ja hoksausten myötä verkkovapaaehtoisten tehtävänkuvat ovat monipuolistuneet. Tänä päivänä verkkovapaaehtoinen voi edellä mainittujen tehtävien lisäksi toteuttaa esimerkiksi pelaamiseen liittyvää kerhotoimintaa, digitaidehetkiä tai vertaistuellisia digikahveja.

Verkkovapaaehtoistoiminnan erityispiirteitä ovat muun muassa seuraavat:

  • Vapaaehtoiset toimivat suurimmalta osin omista kodeistaan käsin.
  • Vapaaehtoiset käyttävät usein omia laitteitaan (osa vapaaehtoistoimintaa tarjoavista toimijoista voi myös tarjota tarvittavat laitteet kuten kännykät).
  • Tietosuojan ja -turvan, yksityisyydensuojan, netiketin sekä sisäisen viestinnän käytänteiden merkitys korostuu.

Tässä oppaan osiossa kerrotaan tarkemmin nuorille suunnatusta verkkovapaaehtoistoiminnasta.

Inspiroivia lukuhetkiä!

Teksti: Minna Koirikivi, Damdamdidi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan