Hyppää sisältöön

Voivatko alaikäiset tehdä vapaaehtoistyötä?

Kyllä, alaikäiset voivat tehdä vapaaehtoistyötä. Monet nuoret tekevät tälläkin hetkellä vapaaehtoistyötä esimerkiksi urheiluseuroissa, partiossa ja riparien isosina. Monenlaiset tehtävät sopivat nuorille ja jokaiselle nuorelle löytyy varmasti sopiva vapaaehtoishomma.

Joitakin rajoituksia nuorten vapaaehtoistoimintaan kuitenkin liittyy. Lain mukaan:

  • Vapaaehtoistyö ei saa haitata nuoren kehitystä ja sen pitää olla ikään ja voimiin nähden kohtuullista.
  • Tehtävien tarjoajan tulee huolehtia siitä, että nuori saa riittävästi ohjausta ja perehdytystä tehtäviinsä.
  • Lisäksi tulee huolehtia siitä, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa nuorelle itselleen tai muille.

Ikärajat voivat siis olla tarpeen tehtävissä, joissa vapaaehtoiset kohtaavat vaikkapa erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä (psyykkinen kuormitus) tai joissa on normaalia suurempi loukkaantumisriski.

Ikärajojen vetäminen ei ole yksiselitteistä ja usein tilanteeseen myös vaikuttaa, millä tavalla vapaaehtoistyötä tehdään: onko vapaaehtoinen tilanteessa yksin vai yhdessä toisten kanssa. Jotkin tehtävät voivat sopia alaikäisillekin esimerkiksi siten, että nuori toimii yhdessä aikuisen kanssa.

Kuten kaikessa vapaaehtoistoiminnassa, myös nuorten kanssa toimiessa kannattaa huolehtia, että organisaatiollanne on vakuutukset kunnossa. Vapaaehtoiset voi vakuuttaa esimerkiksi talkoo- tai ryhmätapaturmavakuutuksella. Lisäksi vastuuvakuutuksen ottamista kannattaa miettiä.

Kiinnitä vakuutuksessa myös huomiota vakuutuksen ehtoihin: onko niissä ikärajoja tai muita rajoituksia? Joillakin vakuutusyhtiöillä saattaa olla esimerkiksi erilliset ryhmätapaturmavakuutukset lapsille, nuorille ja aikuisille. Tarvittaessa voit koittaa neuvotella vakuutusyhtiön kanssa teidän toimintaanne sopivasta vakuutuksesta.

Tarvitaanko vapaaehtoistyöhön vanhempien lupa?

Asiasta ei ole yksiselitteistä säädöstä. Alle 15-vuotias nuori tarvitsee esimerkiksi työsopimuksen tekemiseen huoltajansa suostumuksen. On kuitenkin epäselvää, koskeeko tämä vapaaehtoistyösopimusta.

Pidämme Kansalaisareenassa yleisesti ottaen hyvänä, että nuorta kannustetaan kertomaan vapaaehtoistyöstä huoltajilleen ja tarvittaessa huoltajien kanssa ollaan yhteydessä. Jotkin organisaatiot ovat myös päätyneet ratkaisuun, että alaikäisten huoltajilta pyydetään kirjallinen lupa nuoren vapaaehtoistyöhön. Samalla varmistetaan, että tieto nuoren vapaaehtoistyöstä kulkeutuu huoltajille.

Teksti: Aino Kostiainen, 2019

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan