Hyppää sisältöön

Digityökaluja verkkovapaaehtoistoimintaan

Alle on listattu muutamia tutustumisen arvoisia digityökaluja, joita voi hyödyntää verkossa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan pyörittämisessä.

Käytettävät digityökalut on hyvä valita ennen kaikkea toiminnan tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. “Vähemmän on enemmän” pätee myös sovellusten ja ohjelmien valinnassa. Selkeyden vuoksi kannattaa mieluummin valita muutama monipuolinen digityökalu mitä käyttää kymmeniä sovelluksia eri tarkoituksiin.

Vaikka jokin ohjelma onkin suunniteltu tiettyä käyttötarkoitusta varten, ei mikään estä käyttämästä sitä muilla tavoilla. Kannattaa rohkeasti kokeilla ja soveltaa!

Toiminnan koordinointi sekä ryhmätyöskentelyt ja -keskustelut

Discord

Discord on erityisesti pelaajille suunniteltu ilmainen puhe- ja pikaviestisovellus. Sitä käytetään pelaajien väliseen yhteydenpitoon pelien aikana ja niiden ulkopuolella. Discordin käyttö nuorisoalalla ja -järjestöissä yleistyi koronan myötä, ja sovellus on tämän myötä laajasti myös muidenkin kuin pelaajien käytössä.

Discordissa luodaan niin kutsuttuja palvelimia (puhekielessä käytetään myös sanaa “serveri”), joissa jutteleminen tapahtuu teksti- ja puhekanavilla. Palvelimen sisällä jäsenille voidaan antaa erilaisia rooleja ja käyttöoikeuksia, järjestää tapahtumia sekä jakaa tietoa ja tiedostoja toisille. Erilaisilla Discord-boteilla voidaan palvelimille lisätä erilaisia toiminnallisuuksia, kuten vaikka automaattiset tervetulo-viestit. Discordia voi käyttää selaimella, työpöytäohjelmalla ja mobiilisovelluksella.

Vaikka Discord onkin alunperin suunniteltu pelaajia silmällä pitäen, ei mikään estä käyttämästä sitä myös muunlaisen verkkotoiminnan kokoontumispaikkana. Sovellusta voi käyttää esimerkiksi paikkana, johon kootaan osallistujia, tiedotetaan toiminnasta, jaetaan linkkejä ja kokoonnutaan keskustelemaan.

Vinkkejä Discord-palvelimien asetuksiin sekä tietoa Discord-boteista voit lukea Pelimiitti-käsikirjasta: https://www.pelimiittikasikirja.fi/discord-etatoiminnan-alusta/. Discordin tietosuojakäytäntö löytyy palvelun verkkosivuilta: https://discord.com/privacy.

Googlen palvelut

Googlella on tarjolla monia yhteistyöskentelyä helpottavia, usein ilmaisia palveluita. 

Google Meet on videopuhelupalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat soittaa toisilleen videopuheluita verkon kautta. Ohjelmaa voi käyttää myös ilman kameraa. Videopuheluihin voi osallistua useampi henkilö samaan aikaan. Puhelun aikana osallistujille voidaan esittää muun muassa diaesityksiä ja videoita sekä jakaa omaa näyttöä. Ohjelma on kätevä väline järjestää etäkokouksia ja esitellä vaikka toiminnasta kertovaa diaesitystä tai muuta materiaalia.

Google Docs on selaimessa toimiva tekstitiedostojen kirjoittamiseen tarkoitettu ohjelma, jossa useampi henkilö voi samanaikaisesti kirjoittaa ja muokata tekstiä. Docsia on kätevä hyödyntää vapaaehtoistoiminnassa silloin, kun olisi tarpeen työstää yhdessä jotain tekstiä tai käydä läpi kokouksen asialistaa ja muistiota.

Google Drive on tiedostojen jakamiseen ja säilyttämiseen tarkoitettu palvelu, jonne käyttäjä voi ladata omia tiedostojaan ja jakaa niitä linkkien avulla haluamilleen henkilöille. Drivea voidaan käyttää erilaisten tiedostojen (muistiot, mainokset, kuvat ynnä muut) jakamiseen.

Googlen palveluiden käyttäminen edellyttää tilin luomista Googlelle, mikä on ilmaista. Tilin luomisen mukana syntyy myös Gmail-sähköpostiosoite. Palveluiden käyttämiseen riittää kuitenkin vain tilin luonut käyttäjä, joka kutsuu sitten muut mukaan linkkien avulla. Muut käyttäjät näkyvät tällöin anonyymeinä henkilöinä ohjelmassa, mutta muutoin he voivat käyttää sovelluksia.

Googlen tietosuojakäytäntöön voit tutustua palvelun verkkosivuilta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Tutustu myös näihin

Suunnittelu, ideointi ja vaikuttaminen

Padlet

Padlet on selaimessa toimiva vuorovaikutteinen muistitauluohjelma. Ohjelmassa käyttäjät voivat jättää toisilleen muistilappuja yhteiselle seinälle ja muut kyseisen taulun käyttäjät voivat kommentoida näihin muistilappuihin. Viestien lisäksi seinälle voi lisätä muita sisältöjä kuten kuvia, videoita, ääntä ja karttoja.

Ohjelmaa voi käyttää monenlaisiin toimintoihin. Sen avulla voidaan anonyymisti kerätä ideoita ja palautteita, kerätä mielenkiintoisista aiheista aineistoa linkkien avulla ja tehdä vaikka SWOT-analyysia. Padletilla voi myös toteuttaa kuvakortti-työskentelyn tai vaikka “Kehu vapaaehtoista” -seinän! Työskentelyn lopputuloksen voi halutessaan tallentaa tai tulostaa itselleen esimerkiksi PDF-muodossa.

Padletin tietosuojakäytäntöön voi tutustua palvelun verkkosivuilta: https://legal.padlet.com/privacy

StrawPoll

StrawPoll on selaimessa toimiva pikaäänestyksiin ja tapaamisaikojen sopimiseen tehty ilmainen ohjelma. Ohjelmassa on mahdollista määrittää äänestettävä asia ja siihen liittyvät vaihtoehdot. Äänestämiskertoja voidaan rajoittaa eri tavoin ja äänestyksiä voidaan pitää anonyymeinä tai nimivaatimuksen kanssa.

Ohjelman avulla etätoiminnassa voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti äänestys päätettävästä asiasta. Aiheena voi olla vaikka seuraavan kerran teema tai seuraavan kokouksen ajankohta.

StrawPollin tietosuojakäytäntö löytyy palvelun verkkosivuilta: https://strawpoll.com/privacy/

Tutustu myös näihin

Yhteisöllisyys, ryhmäyttäminen ja hauskanpito

Skribbl.io

Skribbl.io on selainpohjainen sanaselityspeli, jossa kukin vuorollaan valitsee sanan selitettäväkseen piirtämisen avulla. Muut pelaajat yrittävät arvata mistä sanasta on kyse kirjoittamalla arvauksiaan chat-ruutuun. Mitä nopeammin sanan arvaa, sitä enemmän saa pisteitä.

Pelissä on valmiiksi niin englannin kuin suomenkielisten sanojen listoja. Pelissä on mahdollista tehdä myös omien sanojen lista. Omien sanalistojen avulla pelikertoja voi teemoittaa ja tehdä esimerkiksi omaan vapaaehtoistoimintaan liittyvien sanojen listan.

Tietosuojakäytäntöön voi tutustua Skribbl.ion verkkosivuilta: https://skribblio.co/privacy-policy

Gartic Phone

Gartic Phone on selaimessa ja puhelimessa pelattava peli, jossa on vähän samaa ideaa kuin Rikkinäinen puhelin -leikissä.

Kukin pelaaja keksii lyhyen lauseen, josta seuraava pelaaja piirtää. Piirtämiseen varatun ajan päätyttyä piirros menee seuraavalle pelaajalle, joka yrittää kuvan perusteella arvata mistä sanasta tai lauseesta on kyse. Seuraava pelaaja taas piirtää edellisen arvauksen perusteella uuden kuvan ja niin edelleen. Lopuksi näytetään kooste siitä, mikä oli alkuperäinen sana ja miten päädyttiin viimeiseen kuvaan/arvaukseen.

Pelissä hyvänä ominaisuutena on se, että osallistujat toimivat samanaikaisesti, eli keksivät  sanat samaan aikaan ja piirtävät samaan aikaan. Pelissä voidaan käyttää omia sanoja tai rajata lauseita liikkumaan vaikka tietyn aihepiirin ympärillä. Gartic Phonessa on tarjolla myös useita eri pelimuotoja.

Gartic Phonen tietosuojakäytäntö löytyy pelin verkkosivuilta: https://garticphone.com/fi/privacy

Tutustu myös näihin

Teksti: Minna Koirikivi, Damdamdidi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan