Hyppää sisältöön

Vinkkejä oppilaitosyhteistyöhön

Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on hyvä keino tavoittaa nuoria ja innostaa heitä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Nuoret itse korostavat, että vapaaehtoistoiminta tulisi tuoda sinne, missä nuoret viettävät aikaa.

Vapaaehtoistoimintaa järjestävien organisaatioiden ja koulujen välinen yhteistyö voi tuoda monia etuja sekä nuorille itselleen että yhteisölle. Tässä muutamia käytännön vinkkejä siihen, miten tällaista yhteistyötä voisi rakentaa:

Vinkki 1: Ole hyvissä ajoin liikkeellä

Oppilaitosyhteistyössä ensimmäiseksi kannattaa ottaa huomioon se, että opettajat hyvin kiireisiä, joten varaa aikaa kontaktien luomiseen. Monissa kouluissa ja oppilaitoksissa seuraavan lukukauden suunnitelmia tehdään keväällä, mutta aikataulu voi vaihdella kunnittain. Lukiot ja ammattioppilaitokset toimivat hieman eri tavoin.

Lähesty kouluja hyvissä ajoin ja varmista, että useampi henkilö koululla saa tiedon vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.

Vinkki 2: Tee asia kouluille mahdollisimman helpoksi

Koulujen aikataulut voivat olla hyvinkin tiukat ja tarkkaan suunniteltu jo hyvissä ajoin. Pyydä siitä huolimatta, että pääsisit esittelemään vapaaehtoistoimintaa koululle. Kun tarjoat valmista ja selkeää materiaalia vapaaehtoistoiminnasta ja sen mahdollisuuksista on asiaan helpompi tarttua. 

Vinkki 3: Ole valmis mukautumaan

Keskustele koulujen kanssa selvittääksesi, millaisia vapaaehtoistoimintamahdollisuuksia voisi räätälöidä vastaamaan koulun opetussuunnitelmaa ja oppilaiden tarpeita.

Kuuntele opettajia ja opiskelijoita herkällä korvalla. Tarvittaessa kannattaa muuttaa omaa suunnitelmaa vastaamaan oppilaitoksen ja erityisesti opiskelijoiden tarpeita. Muista kuitenkin, että sinä olet vapaaehtoistoiminnan ammattilainen ja osaamisesi kentästä voi olla ratkaiseva positiivisen kokemuksen saamiseksi.

Kun muistaa, että vapaaehtoistoiminnan on tarkoitus lisätä hyvinvointia ja tuottaa tekijälleen merkityksellisyyden kokemus, ei voi mennä pieleen. Positiivinen kokemus vapaaehtoistoiminnasta kantaa pitkälle.

Vinkki 4: Tietoisuuden lisääminen

Tee nuoria puhuttelevaa informatiivisia materiaaleja, kuten esitteitä tai julisteita, joita voidaan jakaa kouluissa. Myös opettajia ja vanhempia on hyvä tiedottaa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.

Tarjoa kouluille mahdollisuutta kouluttaa opettajia ja opiskelijoita vapaaehtoistoiminnan merkityksestä ja sen integroimisesta osaksi oppimiskokemusta.

Vinkki 5: Yhteistyössä toteutetut tapahtumat ja kampanjat

Luo laajempia yhteistyöverkostoja, joihin kuuluvat paikalliset järjestöt ja yhteisöt. Tällä tavoin voidaan tarjota monipuolisempia vapaaehtoistoimintamahdollisuuksia.

Järjestä yhteisiä innostavia tapahtumia, kuten teemapäiviä tai kampanjoita, jotka innostavat oppilaita osallistumaan vapaaehtoistoimintaan. Vuosittain toistuva teemapäivä tekisi vapaaehtoistoiminnan tutuksi niin nuorille kuin koulun muulle henkilökunnalle.

Kilpailut tai haasteet innostavat ja kannustavat oppilaita ja opettajia osallistumaan yhdessä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan