Hyppää sisältöön

Nuorten tavoittaminen ja kannustaminen

Usein kuulee pohdittavan, miten tavoittaa nuoret mukaan vapaaehtoistoimintaan. Nuorten tavoittaminen vaatii luovuutta, digitaalista läsnäoloa ja ymmärrystä siitä, millaiset asiat motivoivat nuoria. Tärkein vinkki on mennä nuorten pariin ja kysyä tätä heiltä itseltään. Tässä JEP – Nuorten vaikuttajaraadin ajatuksia siitä, mitä tulisi huomioida pohdittaessa nuorten osallistumista vapaaehtoistoimintaan.

Ainakin aluksi on helpointa mennä sinne, missä nuoret ovat ja tarjota heille tietoa sekä mahdollisuutta kokeilla vapaaehtoistoimintaa omassa ympäristössään.

 ”Vapaaehtoistyöstä on tosi vähän esillä sellaisissa paikoissa, joissa nuoret viettää aikaa, kuten koulussa, nuorisotaloilla ja kirjastoissa. Mun mielestä oiskin hienoa, jos vapaaehtoistyöstä ja erilaisista työmahdollisuuksista puhuttaisiin enemmän tiloissa, jotka on suunnattu nuorille.”

Vapaaehtoistehtävistä tulisi viestiä nuorille suunnatuissa viestintäkanavissa. Tehtävien otsikoiden, kuvausten ja kuvien tulisi olla nuoria puhuttelevia. Ilmoittautuminen tehtävään tulisi olla helppoa; sähköposti tai soittaminen eivät ole välttämättä nuorten tapa kommunikoida asioista.

”Tarvitaan tiedottamisen lisäämistä oikeissa kanavissa. Viestintäkanavana voisi toimia Insta ja Snapchat, nää ois matalan kynnyksen viestittelykanavia, joita kautta nuori voisi esim. ilmoittautua vapaaehtoiseksi.”

Kaverin kanssa on aina helpompi lähteä tutustumaan uusiin asioihin. Voisiko vapaaehtoistehtävään osallistua ainakin ensin ystävän kanssa?

”Veikkaan että varsinki monet peruskouluikäset voi olla vähän ujoja kokeilemaan asioita yksin, mut jos vapaaehtoistyöhön pääsis tutustumaan kaveriporukalla ja vaikka koululla, niin kynnys ois paljon matalampi.”

Moni nuori ei voi ikänsä puolesta saada vielä kesätöitä, joten vapaaehtoistoiminta voi olla loistava keino kerätä uutta osaamista. Nuorilla on paljon upeita taitoja, joita voisi hyödyntää vapaaehtoisorganisaatioissa.

”Mun mielestä ois hyvä tuoda esille etenkin niitä oppimismahdollisuuksia ja sitä, mitä ovia vapaaehtoistoiminta voi avaa.”

Vapaaehtoistoiminnan pitää olla mukavaa ja aidosti osallistavaa!

”Mihin mä oon osallistunu, ilmapiiri on ollu tosi hyvä ja on itse päässyt vaikuttamaan siihen kuinka paljon haluaa ottaa vastuuta ja millaisia hommia haluaa tehdä.”

Lähde: JEP – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta -hankkeen nuorten vaikuttajaraadin Discord-keskustelu.

Näin teet nuorten osallistumisen helpommaksi:

  1. Tarjoa vapaaehtoistehtäviä paikassa, jonne nuorten on helppo tulla.

  2. Korvaa nuorille vapaaehtoistoiminnasta aiheutuvat matkakustannukset.

  3. Tarjoa vapaaehtoistehtäviä muulloinkin kuin keskellä koulupäivää. Esimerkiksi heti koulupäivän jälkeen, viikonloppuna tai kesäloma-aikaan.

  4. Tarjoa pop up -vapaaehtoistehtäviä, joihin on helppo tulla kokeilemaan ja tutustumaan vapaaehtoistoimintaan matalalla kynnyksellä.

  5. Järjestä tutustumistilaisuuksia/uusien vapaaehtoisten iltoja, joihin voi tulla käymään ja kuulostelemaan vaikka isommalla porukalla.

  6. Kerro, että vapaaehtoistehtävänne sopivat kaikenikäisille. Jos joissakin tehtävissä on ikäraja, kerro se selkeästi.

  7. Tarjoa mahdollisuus osallistua ilman pitkiä koulutuksia, jos se tehtävän kannalta on mahdollista.

  8. Tarjoa mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan ilman, että nuoren täytyy liittyä yhdistyksen jäseneksi.

  9. Ole helposti tavoitettavissa ja tarjoa mahdollisuus ottaa yhteyttä nuorten suosimilla tavoilla (esimerkiksi WhatsApp).

  10. Reagoi nuorten yhteydenottoihin ripeästi ja ystävällisesti. Kannusta nuorta tulemaan mukaan.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan