Hyppää sisältöön

Nuorten vapaaehtoistoiminnan esteitä ja ratkaisuja

Vaikka into vapaaehtoistyöhön olisi kohdillaan, voivat erilaiset asiat estää vapaaehtoistoimintaan osallistumista. Kansalaisareenan vuonna 2018 teettämän tutkimuksen mukaan kolme tärkeintä syytä, miksi 15-24-vuotiaat nuoret eivät osallistu vapaaehtoistoimintaan ovat:

 • 45 % ei ole aikaa
 • 27 % ei ole koskaan pyydetty mukaan
 • 18 % ei tiedä, miten pääsisi mukaan

Ratkaisuja vapaaehtoistoiminnan esteiden voittamiseen

Kuten aikuisilla, myös nuorilla ajanpuute näyttäisi siis olevan merkittävin syy olla osallistumatta. Lukiolaisilla ja ammattiin opiskelevilla koulupäivät voivat olla pitkiä ja niiden jälkeen pitää vielä tehdä läksyt. Tärkeää on myös nähdä kavereita ja käydä harrastuksissa. Aika vapaaehtoistoiminnalle voi olla tällöin vähissä.

Yksi keino helpottaa nuorten aikapulaa on tuoda vapaaehtoistyö osaksi opetusta toisella asteella eli lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tällöin nuoret voivat kokeilla vapaaehtoistyötä matalalla kynnyksellä ja saada siitä samalla kurssisuorituksen opintoihinsa. Kansalaisareenan Jeesaan-hankkeessa on kehitetty malli vapaaehtoistoiminnan kurssista toisen asteen oppilaitoksissa ja voit lukea vinkkejä oppilaitosyhteistyöhön täältä. Monille nuorille on myös tärkeää, että vapaaehtoistyötä voi tehdä lähellä koulua tai kotia, mikä säästää aikaa.

Merkittävää myös on, että nuoret näyttäisivät kaipaavan muita ikäryhmiä enemmän kannustusta mukaan lähtemiseen. Kun niiltä nuorilta, jotka eivät tee vapaaehtoistyötä on kysytty, lähtisivätkö he mukaan, jos pyydettäisiin, peräti 69 % vastasi kyllä. Tämä on korkein lukema eri ikäryhmistä. Hyvä keino innostaa nuoria mukaan voikin olla hyvin yksinkertainen: pyydä heitä mukaan ja rohkaise osallistumaan! Nuorille erityisesti kaverien esimerkki on tärkeä – jos toiminnassanne on jo mukana nuoria, voitte tavoittaa heidän kauttaan yhä laajemman joukon.

Jeesaan-hankkeen aikana huomattiin myös, etteivät vapaaehtoistyö ja sen monet mahdollisuudet välttämättä ole nuorille kovinkaan tuttuja. Vapaaehtoistoiminnan kursseille tulleet nuoret tunsivat lipaskeräämisen ja vanhusten auttamisen, mutta esimerkiksi somelähettiläänä toimiminen, läksykerhojen vetäminen tai vanhojen lentokoneiden kunnostaminen olivat aivan uudenlaisia tehtäviä monille. Tarjolla olevista vapaaehtoistehtävistä kannattaakin viestiä aktiivisesti nuorten suosimissa kanavissa ja mahdollisuuksia mukaan esimerkiksi jalkautua paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat. Voisiko nuoret tavoittaa esimerkiksi järjestämällä infotilaisuuden tai vapaaehtoistoiminnan minimessut läheisellä koululla tai nuorisotalolla? Lue täältä Partiolaisten vinkkejä nuorten tavoittamiseen ja nuorille viestimiseen.

Näin teet nuorten osallistumisen helpommaksi:

 1. Tarjoa vapaaehtoistehtäviä paikassa, jonne nuorten on helppo tulla.

 2. Korvaa nuorille vapaaehtoistoiminnasta aiheutuvat matkakustannukset.

 3. Tarjoa vapaaehtoistehtäviä muulloinkin kuin keskellä koulupäivää. Esimerkiksi heti koulupäivän jälkeen, viikonloppuna tai kesäloma-aikaan.

 4. Tarjoa pop up -vapaaehtoistehtäviä, joihin on helppo tulla kokeilemaan ja tutustumaan vapaaehtoistoimintaan matalalla kynnyksellä.

 5. Järjestä tutustumistilaisuuksia/uusien vapaaehtoisten iltoja, joihin voi tulla käymään ja kuulostelemaan vaikka isommalla porukalla.

 6. Kerro, että vapaaehtoistehtävänne sopivat kaikenikäisille. Jos joissakin tehtävissä on ikäraja, kerro se selkeästi.

 7. Tarjoa mahdollisuus osallistua ilman pitkiä koulutuksia, jos se tehtävän kannalta on mahdollista.

 8. Tarjoa mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan ilman, että nuoren täytyy liittyä yhdistyksen jäseneksi.

 9. Ole helposti tavoitettavissa ja tarjoa mahdollisuus ottaa yhteyttä nuorten suosimilla tavoilla. Esim. WhatsApp.

 10. Reagoi nuorten yhteydenottoihin ripeästi ja ystävällisesti. Kannusta nuorta tulemaan mukaan.

Teksti: Aino Kostiainen, 2019

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan