Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistehtävien tarjoaminen nuorille

Monet vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit pohtivat, minkälaisista vapaaehtoistehtävistä nuoret voisivat olla kiinnostuneita. Yhtä yksiselitteistä vastausta tähän ei ole, sillä nuoria kiinnostavat hyvin monenlaiset tehtävät. Siinä missä toiset pitävät ihmisten kanssa tekemisestä, toiset haluavat tehdä vapaaehtoistyötä etänä. Yksi on kuitenkin varmaa: Kansalaisareenan teettämän tutkimuksen mukaan 61% 15-24 -vuotiaista nuorista haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaa, jos heitä kysyttäisiin mukaan.

Nuorten keskuudessa pop up -vapaaehtoisuus ja erilaisten vapaaehtoistehtävien kokeileminen on suosittua, mutta toisaalta osa nuorista kaipaa myös pitkäkestoista vapaaehtoistyötä ja toiminnan imaistua mukaansa he saattavat jäädä mukaan toimintaan pitkäksikin aikaa. Usein keikkaluonteisiin tehtäviin on kuitenkin helpompi lähteä mukaan, varsinkin jos organisaatio ei ole ennestään tuttu.

Pop up -tehtäviä kannattaakin siis tarjota, ja niiden kautta voitte saada uusia innokkaita pitkäaikaisia vapaaehtoisia. Monilla toimijoilla on myös hyviä kokemuksia siitä, että tehtävät räätälöidään nuorten kiinnostuksen kohteiden mukaan yksilöllisesti.

Vaikka verkossa tehtävästä vapaaehtoistyöstä puhutaan paljon ja erityisesti nuorten ajatellaan helposti suosivan netin kautta tehtävää vapaaehtoistyötä, näyttää kasvotusten tehtävä vapaaehtoistyö tilastojen valossa pitävän edelleen pintansa. Kansalaisareenan vuonna 2018 teettämän tutkimuksen mukaan noin 60 % 15-24-vuotiaista nuorista teki vapaaehtoistyötä pääasiassa kasvotusten ihmisten parissa ja vain 5 % netissä. Toisaalta merkittävä joukko eli noin 30 % kertoi tekevänsä molempia yhtä paljon.

Sama trendi huomattiin myös Jeesaan-hankkeen vetämillä vapaaehtoistoiminnan kursseilla. Monet nuoret halusivat auttaa toisia ja tehdä jotakin konkreettista. Moni päätyi tekemään vapaaehtoistyötä esimerkiksi vanhusten tai lasten parissa. Myös tapahtumissa avustaminen oli suosittua. Tässä vielä muutamia esimerkkejä tehtävistä, joista nuoret innostuivat vapaaehtoistoiminnan kurssien aikana:

Näin luot hyvän vapaaehtoistehtävän

Jeesaan-hankkeen aikana huomasimme, että se miten eri vapaaehtoistehtävät oli kuvattu, vaikutti siihen, miten nuoret tehtäviin suhtautuivat. Monille Jeesaan-hankkeeseen osallistuneille nuorille oli tärkeää, että vapaaehtoistehtävä oli kuvattu selkeästi ja konkreettisesti. Tehtävään oli helpompi tarttua, kun tiesi jo etukäteen, mitä kaikkea se pitää sisällään. Myös selkeä ja houkutteleva otsikko auttoi herättämään nuorten mielenkiinnon, kun he selasivat läpi erilaisia vapaaehtoismahdollisuuksia. Monet myös haluavat tietä, mihin he voivat vapaaehtoistyöllä vaikuttaa.

Kokemustemme perusteella kokosimme alle tarkistuslistan vapaaehtoistehtävien kuvaamista varten. Toivottavasti näistä on hyötyä helposti lähestyttävien tehtäväkuvausten tekemisessä!

  1. Onko tehtävällä mielenkiintoinen otsikko? Onko tehtävä kuvattu nasevasti ja houkuttelevasti? Mihin vapaaehtoistyöllä voi vaikuttaa?
  2. Saako kuvauksesta selkeän käsityksen tehtävästä ja sen sisällöstä? Onko aika ja paikka kerrottu selkeästi?
  3. Onko tehtävä keikkaluonteinen vai vaatiiko se sitoutumista?
  4. Muistitko kertoa, että vapaaehtoinen saa tehtävään perehdytyksen?
  5. Onko ilmoituksessa kerrottu selkeästi keneen, miten ja milloin voi olla yhteydessä, jos tehtävä kiinnostaa?
  6. Voiko yhteyttä ottaa muutenkin kuin soittamalla (esimerkiksi sähköpostilla, Snapchatilla tai WhatsAppilla)?
  7. Muistitko kertoa, että vapaaehtoistyöstä saa halutessaan todistuksen?
  8. Voisiko ilmoituksessa kertoa myös, mitä asioita tehtävässä voi oppia?
  9. Kerro ilmoituksessa turvallisemman tilan periaatteista ja esteettömyydestä. Tämä voi madaltaa erityisesti vähemmistöön kuuluvien nuorten kynnystä osallistua.
  10. Valitse kuva tarkasti! Millaisen representaation annat yhteisöstänne, onko se moninainen?

Teksti: Aino Kostiainen, 2019

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan